Loading ...
YI LUN, LEE 李翊綸

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2004-10-26
單打
雙打

過去賽事結果

2023年11月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/11/11 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHUN-AN YU
YU-SYUAN LAI
Lee Yi Lun
Pin Guang SHIH
11/15
8.0
9.0
8.0
8.0
6
1
Lee Yi Lun
Pin Guang SHIH
Ying Hung Ian Huang
Wei-Lin SUNG
11/15
8.0
8.0
8.0
8.0
6
3
Lee Yi Lun
Pin Guang SHIH
Wei Ting Sun
Sheng huai WU
11/15
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2

Victor.ly台北心元站暨隊長盃網球錦標賽16th全國分級賽

隊長盃公開組男子單打
2022/03/05 - 03/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Paul Wang
Lee Yi Lun
03/06
Finals
11.0
7.0
6
1
Lee Yi Lun
Ting Lun TSENG
03/06
四強
7.0
3.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Peng Yu Lai
TENG-CHUNG CHANG
Sammy LIN
Lee Yi Lun
11/14
Finals
8.0
10.0
8.0
9.0
6
4
Sammy LIN
Lee Yi Lun
WEI-TING HSIAO
Yu-Li HSIAO
11/14
四強
8.0
9.0
8.0
8.0
7
5
Sammy LIN
Lee Yi Lun
YU-CHENG LI
TE-YU HSU
11/14
八強
8.0
9.0
8.0
8.0
6
3

11月台中站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開A組四強
2021/11/13 - 11/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lee Yi Lun
CHENG HSUN YANG
11/14
Finals
8.0
7.0
6 6
2 2

11月台中站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組單打 Open Singles
2021/11/13 - 11/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lee Yi Lun
KEVIN L.M CHEN
11/13
8.0
6.0
6 6
3 3
Lee Yi Lun
Tzu Long John CHANG
11/13
8.0
7.0
6 6
2 1

Victor.ly盃網球公開賽2021/4月苗栗站

公開組單打 Opne Singles
2021/04/24 - 04/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lee Yi Lun
Sammy LIN
04/25
7.0
6.0
6 6
3 0
Lee Yi Lun
Mu Jie Tzeng
04/24
7.0
6.0
6 6
0 3
Lee Yi Lun
Ching-Yu LIN
04/24
7.0
6.0
6 6
0 4

Victor.ly盃網球公開賽2021/4月彰化站

公開組單打 Opne Singles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lee Yi Lun
Leo Hsu
04/11
7.0
6.0
6 6
1 0
Isaiah Mao
Lee Yi Lun
04/10
8.0
7.0
6 1 1 10
2 6 0 8
Alexander Paszkiewicz
Lee Yi Lun
04/10
8.0
7.0
6 6
0 3
arrow