Loading ...
WEI-HENG, CHUNG 鍾崴恆

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2010-03-31
單打
雙打

過去賽事結果

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wun Yen Wang
Wei-Heng CHUNG
12/18
Round of 32
3.0
2.0
6
1

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hsin-Ju HUNG
Wei-Heng CHUNG
12/18
Round of 16
3.0
2.0
6
4
Wei-Heng CHUNG
CHIA-YU TUNG
12/18
Round of 32
2.0
1.0
6
2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shi Meng NI
Chong-En TSAI
Wei-Heng CHUNG
CHENG-JUI chan
09/04
Round of 16
11.0
11.0
9.0
9.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU-HSUAN LI
Wei-Heng CHUNG
09/04
Round of 32
2.0
3.0
6
4

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 雙打 Doubles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Han Ching CHIU
Yin-Hsin YAO
Wei-Heng CHUNG
CHENG-JUI chan
08/22
八強
12.0
10.0
10.0
9.0
6
1
Wei-Heng CHUNG
CHENG-JUI chan
Ke Han WANG
CHIEN-HO HUANG
08/21
Round of 16
10.0
9.0
7.0
7.0
6
0

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-An TSAI
Wei-Heng CHUNG
08/21
Round of 16
4.0
3.0
7
5
Wei-Heng CHUNG
Jun Jia LIN
08/21
Round of 32
3.0
3.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U4.0 雙打 Doubles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Huan Chi SU
Po-Yao CHUANG
Wei-Heng CHUNG
SHU MIN LIN
05/16
四強
11.0
11.0
10.0
10.0
7 7
6 5
Wei-Heng CHUNG
SHU MIN LIN
Matt LI
Kai Jie Zhang
05/16
八強
10.0
10.0
10.0
10.0
6
4
Wei-Heng CHUNG
SHU MIN LIN
Jonathen PENG
Wen Yu Chen
05/15
Round of 16
10.0
10.0
6.0
8.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U4.0 單打 Singles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting-Yen LIN
Wei-Heng CHUNG
05/15
Round of 32
5.0
3.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

2.5單打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-Fan Tsai
Wei-Heng CHUNG
03/20
Round of 16
6.0
3.0
6
0
Wei-Heng CHUNG
Tsung-Han Kuo
03/20
Round of 32
3.0
3.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

2.0單打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
TSUNG-PAO LIN
Wei-Heng CHUNG
03/20
Round of 32
4.0
3.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.5 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU SHENG ZENG
Wei-Heng CHUNG
03/06
Round of 32
5.0
3.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.0 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ching-Hung (Daniel) CHANG
Wei-Heng CHUNG
03/06
Round of 16
4.0
3.0
6
2
Wei-Heng CHUNG
YEH WEI YEN
03/06
Round of 32
3.0
3.0
6
3

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.0男雙
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Sheng huai WU
Yan-Hung LI
Wei-Heng CHUNG
CHENG-JUI chan
02/07
八強
12.0
12.0
10.0
10.0
6
1
Wei-Heng CHUNG
CHENG-JUI chan
Yu-Min LIN
Matt LI
02/07
Round of 16
10.0
10.0
10.0
10.0
7 7
6 5

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
HAO CHEN JWO
Wei-Heng CHUNG
02/06
Round of 64
5.0
3.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽台南站

2.0雙打 Doubles
2021/01/16 - 01/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yueh-Jung (Laura) TSUI
Chen Ting HSIEH
CHENG-JUI chan
Wei-Heng CHUNG
01/17
四強
5.0
7.0
10.0
10.0
6
0
CHENG-JUI chan
Wei-Heng CHUNG
Yu-Han HSIEH
Yu-Che HSIEH
01/17
八強
10.0
10.0
7.0
3.0
6
0
CHENG-JUI chan
Wei-Heng CHUNG
HSU-YU LIN
Shih-Hsuan WANG
01/17
Round of 16
10.0
10.0
9.0
9.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽台南站

2.0單打 Singles
2021/01/16 - 01/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi Hsiang Lin
Wei-Heng CHUNG
01/17
八強
6.0
3.0
6
1
Wei-Heng CHUNG
Chien-Pang CHI
01/16
Round of 16
3.0
6.0
Wei-Heng CHUNG
Yi-Jen CHAN
01/16
Round of 32
3.0
2.0
6
1
Wei-Heng CHUNG
Tung-Chuan (Charles) CHIU
01/16
Round of 64
3.0
3.0
7 7
6 3
arrow