Loading ...
Cheng Yu, Wang 王誠佑

TW

先拿到一盤的人就會贏

2002-02-11
單打
雙打

過去賽事結果

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang WENG
Vince Chen
CHENG YU WANG
Yuhsuan Chou
03/15
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
3
CHENG YU WANG
Yuhsuan Chou
Yu-Pang Chang
Wei-Chi Wang
03/15
Round of 16
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yen Ni CHIANG
CHENG YU WANG
03/15
Round of 32
5.0
4.0
6
1
CHENG YU WANG
Kenneth H Miao
03/15
Round of 64
4.0
6.0
6
2

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG YU WANG
Yuhsuan Chou
TING-LUN Wang
Cheng Xin Lin
02/16
Finals
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2
CHENG YU WANG
Yuhsuan Chou
Han Shi Zhong
Yuan-Chieh Lai
02/16
四強
8.0
8.0
7.0
7.0
7
5
CHENG YU WANG
Yuhsuan Chou
Ian WU
Edwin Chen
02/16
八強
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
WEI-CHIEH CHANG
CHENG YU WANG
02/15
四強
5.0
5.0
6
3
CHENG YU WANG
Yi Chan CHU
02/15
八強
5.0
3.0
6
4
CHENG YU WANG
En-Zhe CHEN
02/15
Round of 16
5.0
5.0
6
2
CHENG YU WANG
HSUAN-TSEN LIU
02/15
Round of 32
5.0
3.0
6
2

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen Ting HSIEH
CHENG YU WANG
12/19
八強
5.0
3.0
6
1
CHENG YU WANG
Hsin-Ju HUNG
12/18
Round of 16
3.0
3.0
6
2

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hui-chih Chang
CHENG YU WANG
12/18
Round of 16
4.0
3.0
6
3

隊長盃網球錦標賽15 th全國分級賽

2.5男子單打
2021/11/13 - 11/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chi Hung Sherlock YANG
CHENG YU WANG
11/13
Round of 16
6.0
3.0
6
2

隊長盃網球錦標賽15 th全國分級賽

3.0男子單打
2021/11/13 - 11/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yixuan SUN
CHENG YU WANG
11/13
Round of 16
3.0
3.0
7
5
arrow