Loading ...
Ke-Hung, CHEN 陳科宏

關於我的一切,競技場上馳騁

2000-10-21
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 年終八強賽

美網組 Top 4
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
liang lin
Jing Wei Fang
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
12/19
四強
11.0
11.0
10.0
10.0
7
5

Victor.ly 年終八強賽

美網組雙打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
Compassion Tsai
Peng Yu Lai
12/18
10.0
10.0
9.0
8.0
6
2
cheng en yu
Gao Jun XIA
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
12/18
10.0
10.0
10.0
10.0
7 9
6 7
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
Chen Chong-Yu
Yu Jen JENG
12/18
10.0
10.0
10.0
9.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

6.0A 雙打 Doubles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
Hong Lin CHEN
Peng Yu Lai
04/11
Finals
10.0
10.0
9.0
8.0
6
2
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
SHIN YUAN CHEN
ZI-DI HUANG
04/11
四強
10.0
10.0
9.0
9.0
6
3
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
Chun-Wei (Eric) HSU
Hsiang Jen Hou
04/11
八強
10.0
10.0
9.0
9.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

7.5A 組單打 Singles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ke-Hung CHEN
Zongxuan YANG
04/11
四強
8.0
7.0
6
2
Ke-Hung CHEN
Hong Lin CHEN
04/11
Finals
8.0
7.0
6
3
Ke-Hung CHEN
SHIN YUAN CHEN
04/11
八強
8.0
7.0
6
0

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

公開組單打 Open Level Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tzu-Cheng(Taylor) Liu
Ke-Hung CHEN
03/07
四強
9.0
8.0
4 5
2 3
Ke-Hung CHEN
yao-hung chen
03/06
八強
8.0
8.0
4 4
2 1
Ke-Hung CHEN
Peng Yu Lai
03/06
Round of 16
8.0
7.0
4 4
1 1
Ke-Hung CHEN
Wei Ting Sun
03/06
Round of 32
8.0
5.0
4 4
0 0

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

4.0單打 Singles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Hsu LEE
Ke-Hung CHEN
02/23
四強
9.0
8.0
7 8
6 6
Ke-Hung CHEN
Shun Ping Huang
02/23
八強
8.0
8.0
6
3
Ke-Hung CHEN
Jun Liang Lin
02/23
Round of 16
8.0
8.0
6
2
Ke-Hung CHEN
Alexander Paszkiewicz
02/23
Round of 32
8.0
8.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

4.0雙打 Doubles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Hsu LEE
Hsiao-Ching Huang
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
02/21
四強
9.0
10.0
10.0
10.0
6
4
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
Kuan Hsien LI
Chih Wei Chen
02/21
八強
10.0
10.0
8.0
8.0
6
1
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
SHIH WEN CHIEN
Yi Ting HUANG
02/21
Round of 16
10.0
10.0
8.0
8.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

4.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yen TSENG
Jui Chung Lee
Ke-Hung CHEN
Yu-chih TSAI
12/27
八強
8.0
8.0
10.0
8.0
7
5
arrow