Loading ...
Ryder , Wu 吳柏樺

台灣

關於我的一切,競技場上馳騁

花蓮縣
2014-11-21
花蓮縣玉里國小
單打
雙打

過去賽事結果

2023年12月|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠點球組
2023/12/23 - 01/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Xing shun WANG
Ryder WU
01/03
四強
2.0
1.0
4
2
Ryder WU
li chiang
01/03
八強
1.0
1.0
4
0
Ryder WU
Tseng Chang Wei
01/03
Round of 16
1.0
1.0
4
2

2023年8月|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠球組
2023/08/12 - 08/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
GENG-LUN LI
Ryder WU
08/17
Finals
2.0
1.0
4
2
Ryder WU
Kai chi Huang
08/17
四強
1.0
1.0
4
2
Ryder WU
Li Chi CHU
08/17
八強
1.0
1.0
4
0

2023年6月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/06/03 - 07/02
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chuan CHENG
Ryder WU
06/08
Round of 32
3.0
1.0
6
2

2023年6月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U3.0 單打 Singles
2023/06/03 - 07/02
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chuan CHENG
Ryder WU
06/08
Finals
3.0
1.0
4
1
Ryder WU
Chen He Huang
06/08
四強
1.0
1.0
4
0
Ryder WU
Chun Lei Kao
06/08
八強
1.0
1.0
6
0
Ryder WU
PEI LING CHEN
06/08
Round of 16
1.0
1.0
6
1

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

新手萌萌男子單打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHANG-LUN LI
Ryder WU
05/30
八強
1.0
1.0
6
1
Ryder WU
Ming Hsiang Teng
05/30
Round of 16
1.0
1.0
6
0

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

萌萌組男子單打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
GENG-LUN LI
Ryder WU
05/30
Round of 16
2.0
1.0
6
1

2023年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠球組
2023/04/08 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-Kai Liao
Ryder WU
04/19
八強
2.0
2.0
4
2
Ryder WU
YI XIANG LIN
04/19
Round of 16
2.0
0.0
4
0

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你綠點球組
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Xing shun WANG
Ryder WU
02/16
Finals
1.0
2.0
4
0
Ryder WU
YIWEI LIN
02/16
四強
2.0
1.0
4
1
Ryder WU
PEI YAN LIU
02/16
八強
2.0
1.0
4
2
Ryder WU
Chiao-Hsi LIN
02/16
Round of 16
2.0
1.0
4
1

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠點球組
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yan Bo LIN
Ryder WU
02/15
八強
3.0
2.0
4
2
Ryder WU
RUO NI CHANG
02/15
Round of 16
2.0
1.0
4
1
arrow