Loading ...
Zing Hong, Chu 朱倖宏

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2011-02-14
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 6月份台北心元站

Victor.ly U4.0單打/12歲以下限定
2022/06/12 - 06/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG-EN YANG
Zing Hong CHU
06/12
四強
3.0
3.0
6
2
Zing Hong CHU
Fang-Hsi HSU
06/12
八強
3.0
2.0
6
3
Zing Hong CHU
Kai wei Kao
06/12
Round of 16
3.0
2.0
6
1

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U5.0單打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
WEI-HUA HUANG
Zing Hong CHU
05/08
Round of 16
5.0
3.0
6
2
Zing Hong CHU
Chen-Hsuan Huang
05/08
Round of 32
3.0
2.0
6
2

隊長盃網球錦標賽14th全國UTR分級賽

萌萌組混合雙打
2021/08/28 - 08/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
PEI-HSUAN WU
YU-CHE PAI
Zing Hong CHU
Pin Ru Chen
08/29
四強
7.0
7.0
7.0
5.0
6
1
Zing Hong CHU
Pin Ru Chen
WEI-CHIAU SHIE
JUN-ZHE RAO
08/29
八強
7.0
5.0
4.0
4.0
6
1

隊長盃網球錦標賽14th全國UTR分級賽

萌萌組男子單打
2021/08/28 - 08/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU-CHE PAI
Zing Hong CHU
08/28
Round of 16
4.0
3.0
6
3
Zing Hong CHU
Carl Dudek-Janapatla
08/28
Round of 32
3.0
1.0
6
0
arrow