Loading ...
Syuan, LAI 賴璇

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2009-11-03
單打
雙打

過去賽事結果

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Yueh-Jung (Laura) TSUI
Chen Ting HSIEH
12/19
Finals
8.0
4.0
8.0
8.0
6
4
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Chong-En TSAI
Jui-En TSAI
12/19
四強
8.0
4.0
6.0
4.0
7
5
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Wen-Ping TSAI
Yu-An TSAI
12/19
八強
8.0
4.0
7.0
7.0
6
2
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
YI-XIN FANG
KUO-FENG CHEN
12/19
Round of 16
8.0
4.0
6.0
6.0
6
1

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
PIN-YI CHEN
Syuan LAI
12/19
四強
4.0
4.0
6
4
Syuan LAI
Wen-Chou LIU
12/19
八強
4.0
3.0
6
1
Syuan LAI
CHIA-YU TUNG
12/18
Round of 16
4.0
1.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ying-Cheng LU
Shang-Heng YANG
JUEI SHENG CHEN
Syuan LAI
11/14
四強
7.0
7.0
7.0
6.0
6
2
JUEI SHENG CHEN
Syuan LAI
Hsin Yu CHEN
MU-JHE Hsieh
11/14
八強
7.0
6.0
7.0
7.0
7 7
6 2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chuan-Yu Huang
Chih-Ting HSU
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
09/04
Round of 16
7.0
6.0
6.0
6.0
7 7
6 5

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chun Han Jonathan TSENG
Syuan LAI
09/04
Round of 16
3.0
4.0
6
2
Syuan LAI
LI WEI CHIANG
09/04
Round of 32
4.0
4.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U6.0 組雙打 Doubles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kun-Yo Ho
Haoyu XIE
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
04/11
八強
6.0
7.0
5.0
5.0
6
2
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
Phillip Willem Van den Berg
Luhan de Jager
04/10
Round of 16
5.0
5.0
9.0
1.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U6.0 單打 Singles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting-Jui CHANG
Syuan LAI
04/10
Round of 32
7.0
5.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.0 雙打 Doubles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
03/07
八強
8.0
8.0
5.0
5.0
6
3
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
Tzu Kai CHAO
Chia-long CHEN
03/07
Round of 16
5.0
5.0
3.0
3.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.5 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU SHENG ZENG
Syuan LAI
03/07
四強
5.0
5.0
6
1
Syuan LAI
Yi-Sian CHEN
03/07
八強
5.0
5.0
6
4
Syuan LAI
Hung-Hsiang(James) Shih
03/06
Round of 16
5.0
4.0
6
3
Syuan LAI
Tzu-Fu WANG
03/06
Round of 32
5.0
4.0
6
4
Syuan LAI
Chih-Sheng (Daniel) YANG
03/06
Round of 64
5.0
4.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

3.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Xi Qiu
Chi-Jia ZHANG
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
12/27
Round of 16
8.0
8.0
5.0
5.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.5 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yan-Hung LI
Syuan LAI
12/26
Round of 64
6.0
5.0
6
2
arrow