Loading ...
Yu Lin, Ke 柯佑霖

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

台中市
2002-10-17
張老闆
單打
雙打

過去賽事結果

2023年彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽暨年終八強賽

Final 8 / U6.0 Singles Finals
2024/01/05 - 01/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Lin KO
Min Hsuan CHEN
01/05
5.0
5.0
4 4
1 2
Yi Chun LAN
Yu-Lin KO
01/05
7.0
5.0
4
1
Yu-Lin KO
Ian WU
01/05
5.0
5.0
4 4
2 2

2023年12月|Victor.ly 國際網球排名賽

2023年終八強賽 雙打 Doubles
2023/12/23 - 01/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Lin KO
Han Lin HONG
ZIH-YAO LIN
Ian WU
01/04
7.0
6.0
4.0
3.0
6
1

2023年12月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/12/23 - 01/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Zhih-Feng Hsu
Kai Bo CHIU
Yu-Lin KO
HUNG-YI KO
01/03
四強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
2
Yu-Lin KO
HUNG-YI KO
Poyu Chen
Jimmy YANG
01/03
八強
7.0
7.0
5.0
5.0
6
4

2023年7月彰化第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/07/29 - 08/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chong Cheng WU
YANG-PING WU
Yu-Lin KO
Mason Chang
08/02
Round of 16
6.0
6.0
7.0
5.0
7 9
6 7

2023年7月彰化第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2023/07/29 - 08/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHENG HUA WU
Yu-Lin KO
07/31
四強
6.0
5.0
6
3
Yu-Lin KO
CHENG-YUN HSIEH
07/31
八強
5.0
5.0
3
0
Yu-Lin KO
Jie LAI
07/31
Round of 16
5.0
5.0
6
1
Yu-Lin KO
KUN MOU LEE
07/31
Round of 32
5.0
3.0
6
1

2023年7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/07/10 - 07/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIH-YUAN LIANG
Yu-Lin KO
07/14
八強
0.0
4.0
6
3
Yu-Lin KO
Li Yang CHEN
07/14
Round of 16
4.0
0.0
6
4
Yu-Lin KO
KUN TENG TSAI
07/14
Round of 32
4.0
3.0
6
1
Yu-Lin KO
Chia Yen LEE
07/14
Round of 64
4.0
0.0
6
2

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
Yu-Lin KO
Ray Hsi Tang
03/15
八強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
2

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yuan Juai LI
Zong-Hua Wu
Yu-Lin KO
Yu En Tsai
03/15
八強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
2
Yu-Lin KO
Yu En Tsai
ZHI-XUAN SU
PING-CHENG TSAI
03/15
Round of 16
4.0
4.0
3.0
3.0
6
4

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Warren Chang
Yu-Lin KO
03/15
Round of 16
5.0
4.0
6
4
Yu-Lin KO
Patricia H Miao
03/15
Round of 32
4.0
3.0
7 7
6 2

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIH-YUAN LIANG
Chen-Hsuan Huang
Yu-Lin KO
JUN KAI ZHAN
07/03
八強
8.0
6.0
5.0
6.0
6
4

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Lin KO
Shih-Hua Chiu
07/03
Finals
4.0
5.0
6
3
Yu-Lin KO
KUAN-HUNG Wu
07/03
四強
4.0
4.0
6
3
Yu-Lin KO
Kohsei ANDO
07/02
八強
4.0
3.0
6
4
Yu-Lin KO
HSU-KAI KAO
07/02
Round of 16
4.0
3.0
6
1

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
LI-CHENG HSU
An WANG
Yu-Lin KO
CHENG HSIANG CHAHG
05/29
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
4
Yu-Lin KO
CHENG HSIANG CHAHG
WEI-CHIEH CHANG
Yi-Hsuan KUO
05/28
Round of 16
8.0
8.0
5.0
4.0
6
0

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Mason Chang
Yu-Lin KO
05/28
Round of 16
4.0
4.0
6
2

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

Victor.ly U7.5單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIH PING WANG
Yu-Lin KO
04/10
Round of 16
7.0
4.0
6
0

Victor.ly台北心元站暨隊長盃網球錦標賽16th全國分級賽

Victor.ly U6.0單打
2022/03/05 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ching-Yu LIN
Yu-Lin KO
03/05
Round of 16
5.0
4.0
6
4

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jie LAI
YU-HSUAN LI
Yu-Lin KO
CHENG HSIANG CHAHG
12/19
Round of 16
3.0
3.0
6.0
5.0
6
2

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
shu-wei Zhang
Yu-Lin KO
12/18
Round of 16
5.0
4.0
6
0

10月台南站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/10/09 - 10/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Han-Ping SHEN
Yu-Lin KO
10/10
四強
5.0
5.0
Yu-Lin KO
Wei Ting Sun
10/09
八強
5.0
5.0
7 7
6 3
Yu-Lin KO
Ling Lin Kaylin Chan
10/09
Round of 16
5.0
2.0
6
1

10月台南站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/10/09 - 10/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kai Jie Zhang
Yu-Lin KO
10/09
Round of 16
6.0
5.0
6
4
Yu-Lin KO
Wun Yen Wang
10/09
Round of 32
5.0
4.0
6
4

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shi Meng NI
Chong-En TSAI
CHENG HSIANG CHAHG
Yu-Lin KO
09/05
八強
11.0
11.0
8.0
7.0
6
0
CHENG HSIANG CHAHG
Yu-Lin KO
KUO-FENG CHEN
YI-XIN FANG
09/04
Round of 16
8.0
7.0
7.0
7.0
6
3

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Lin KO
Yu-An SU
09/04
Round of 32
4.0
3.0
6
1
Min-Hsueh HSIEH
Yu-Lin KO
09/05
八強
4.0
4.0
6
3
Yu-Lin KO
Hsin-Hung WU
09/04
Round of 16
4.0
4.0
7 10
6 8

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Huai-Wen FAN
Shun Ping Huang
JUN KAI ZHAN
Yu-Lin KO
08/22
八強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
1
JUN KAI ZHAN
Yu-Lin KO
Yuan Yu ZHONG
Tzu-Fu WANG
08/21
Round of 16
7.0
7.0
7.0
7.0
7 7
6 2

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG-YUN HSIEH
Yu-Lin KO
08/22
四強
5.0
4.0
6
2
Yu-Lin KO
SHIH CHIH-PENG
08/21
八強
4.0
3.0
Yu-Lin KO
Tzu-Fu WANG
08/21
Round of 16
4.0
4.0
7 8
6 6
Yu-Lin KO
LI WEI CHIANG
08/21
Round of 32
4.0
4.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U6.0 組雙打
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yu CHIU
Kun-Yo Ho
Yu-Lin KO
Mason Chang
04/25
八強
6.0
6.0
7.0
7.0
6
4
Yu-Lin KO
Mason Chang
CHIEH-MING (Philip) LEE
TING-CHENG (David) CHUANG
04/24
Round of 16
7.0
7.0
7.0
7.0
7 8
6 6

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U4.0 單打 Singles
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hsueh-Yi(Safin) LIN
Yu-Lin KO
04/24
Round of 16
4.0
3.0
6
2
Yu-Lin KO
Yu-ciao WANG
04/24
Round of 32
3.0
2.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

3.0 雙打 Doubles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Mason Chang
Yu-Lin KO
YU XlANG ZHENG
Te Ching HSU
03/07
Round of 16
7.0
7.0
7.0
7.0
7 7
6 4
XIANG YEH
ZI-DI HUANG
Mason Chang
Yu-Lin KO
03/07
四強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
3
Mason Chang
Yu-Lin KO
YAN JIA ZENG
CHIH YUAN LU
03/07
八強
7.0
7.0
6.0
7.0

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.5 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
YAN JIA ZENG
Yu-Lin KO
03/06
Round of 64
5.0
3.0
6
1
arrow