Loading ...
Shan-yuan, OU 歐善元

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1999-08-22
歐家小院
單打
雙打

過去賽事結果

6月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

季軍戰
2022/06/18 - 06/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tina Marie Li
Shan-Yuan OU
06/19
Finals
9.0
9.0
6 6
4 4

6月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

9.5A Singles
2022/06/18 - 06/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chang TANG
Shan-Yuan OU
06/19
四強
11.0
9.0
3 6 1 10
6 3 0 3
Shan-Yuan OU
Kuan Chang HUANG
06/18
八強
9.0
8.0
6 6
0 2
Shan-Yuan OU
KEVIN L.M CHEN
06/18
Round of 16
9.0
6.0
6 6
1 1

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Shou chuan CHIU
Yu-Hsiang CHOU
Yu-Chen CHIU
06/19
Finals
11.0
11.0
11.0
11.0
Shan-Yuan OU
Shou chuan CHIU
Wei Ting CHIU
KEVIN L.M CHEN
06/19
四強
11.0
11.0
11.0
8.0
7
5
Shan-Yuan OU
Shou chuan CHIU
Te Ching HSU
Yu Feng CHEN
06/18
八強
11.0
11.0
10.0
10.0
6
3

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Chung Ting CHEN
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
11/14
Finals
10.0
11.0
11.0
11.0
7 8
6 6
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
Yin-Chih LAN
Hsiao-Ching Huang
11/14
四強
11.0
11.0
12.0
10.0
7
5
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
Cheng-Yi CHEN
Yu-Ran Qiu
11/14
八強
11.0
11.0
10.0
10.0
7
5

10月台南站|Victor.ly 國際網球排名賽

6.0A 雙打 Doubles
2021/10/09 - 10/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chang Ting-chih
Kuo Heng Cheng
Dmitri Jiang
Shan-Yuan OU
10/10
Finals
10.0
10.0
10.0
10.0
6
2
Dmitri Jiang
Shan-Yuan OU
Jui Chung Lee
Po-Yen TSENG
10/10
四強
10.0
10.0
8.0
8.0
6
1
Dmitri Jiang
Shan-Yuan OU
Song Chun WANG
Tsung Hsien TSAI
10/10
八強
10.0
10.0
10.0
9.0
7
5

10月台南站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組單打 Open Singles
2021/10/09 - 10/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Chang Ting-chih
10/10
11.0
7.0
6 6
3 3
Shan-Yuan OU
Wei Ting Sun
10/10
11.0
5.0
6 6
0 0
Shan-Yuan OU
KEVIN L.M CHEN
10/09
11.0
6.0
6 6
0 1
Shan-Yuan OU
Tina Marie Li
10/09
11.0
9.0
6 6
0 3

Victor.ly盃國際網球公開賽台中站

巡迴賽B組
2021/02/20 - 02/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Yu-Hsiang SU
02/21
Finals
11.0
11.0

Victor.ly盃國際網球公開賽台中站

公開組單打 Open Singles
2021/02/20 - 02/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Alexander Lee
02/21
11.0
9.0
6 6
2 1
Shan-Yuan OU
Yi-ting Lin
02/20
11.0
9.0
6 6
1 3
Hong-Lin Fu
Shan-Yuan OU
02/20
12.0
11.0
6 5 1 10
2 7 0 8

Victor.ly盃國際網球公開賽台南站

挑戰A組
2021/01/16 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Hsiang Lee
01/17
Finals
11.0
10.0
6 6
1 2
Shan-Yuan OU
Yin-Chih LAN
01/16
四強
11.0
11.0
2 6 1 10
6 2 0 8

Victor.ly盃國際網球公開賽台南站

公開組單打 Open Singles
2021/01/16 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Yu Yun Tsai
01/15
11.0
7.0
6 6
0 1
arrow