Loading ...
Shan-yuan, OU 歐善元

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1999-08-22
歐家小院
單打
雙打

過去賽事結果

M15 Kuala Lumpur

Men's Singles Qualifying
2023/11/26 - 12/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ying-Ze CHEN
Shan-Yuan Ou
11/27
Qualifier
11.48
12.43

M15 Ipoh

Men's Singles Qualifying
2023/11/19 - 11/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Alexey Zakharov
Shan-Yuan Ou
11/20
Qualifier
13.98
12.4
6 6
3 4

M25 Guiyang

Men's Singles Main Draw
2023/09/17 - 09/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Qiulin WANG
Shan-Yuan Ou
09/21
Round of 16
11.0
12.0
3 6 6
6 4 3
Shan-Yuan Ou
Changli ZHANG
09/20
Round of 32
12.0
12.0
4 6 6
6 3 0

M25 Guiyang

Men's Singles Qualifying
2023/09/17 - 09/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan Ou
Abdulhamid MUBARAK
09/19
Qualifier
12.0
11.22
6 6
1 4
Shan-Yuan Ou
Jianhao SHENG
09/18
Qualifier
12.0
11.0
6 6
1 2
Shan-Yuan Ou
Zuohan Li
09/17
Qualifier
12.0
10.0
6 6
3 1

M25 Hong Kong

Men's Singles Qualifying
2023/09/03 - 09/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bang Shuo Yin
Shan-Yuan Ou
09/03
Qualifier
12.86
12.0
6 1 1 10
3 6 0 6

2023年5月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/05/20 - 05/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Li Hsin Lin
Wen-Yi Chou
KEVIN L.M CHEN
Shan-Yuan OU
05/24
Finals
9.93
11.0
10.0
12.0
6
3
KEVIN L.M CHEN
Shan-Yuan OU
CHIH CHUNG CHANG
Chihan Liang
05/24
四強
10.0
12.0
9.0
9.0
6
2

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--認證分

男子認證分 1.2.3.4名
2023/04/29 - 05/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ching-Mou Yu
Shan-Yuan OU
05/05
12.92
11.0
6 6 2 1 10
4 7 7 0 8
Shan-Yuan OU
Yu-Shun LAI
05/05
11.0
10.0
7 6
5 2

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--認證分

男子認證分C組
2023/04/29 - 05/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
LIU CHIANGMAI-SEN
05/05
11.0
10.0
6 6
1 3
Shan-Yuan OU
CHIN-TAI WU
05/05
11.0
9.0
6 6
3 2

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

認證分雙打
2023/02/20 - 03/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Bang Shuo Yin
Kuan Yu Lin
Chang-Lin Tsai
03/10
12.0
12.86
12.0
13.05
6 4 1 10
4 6 0 8
Shan-Yuan OU
Bang Shuo Yin
Kuo Heng Cheng
Yi Shiang HUANG
03/10
12.0
12.86
12.0
12.0
7 8
6 6

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

A組認證分準決賽及決賽
2023/02/20 - 03/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Chang-Lin Tsai
03/10
11.0
11.76
6 6
4 3
Bang Shuo Yin
Shan-Yuan OU
03/10
11.81
11.0
6 6
4 2

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

A組認證分第一天小組賽
2023/02/20 - 03/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Joaquin Heredia
03/10
11.0
5.0
6 6
0 0
Shan-Yuan OU
Juan Belza Garcia
03/10
11.0
7.0
6 6
0 0

第24屆隊長盃全國UTR網球分級賽

認證分A組第二戰+B組冠軍
2023/02/09 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Bo Yu Wu
02/15
11.0
10.0
6 6
3 2

第21屆隊長盃UTR認證分賽(2)

會內決賽
2022/08/04 - 09/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Chang TANG
07/31
11.0
11.0
6
4
Shan-Yuan OU
YI-HSUAN CHEN
07/31
11.0
8.0
6 6
0 2

第21屆隊長盃UTR認證分賽(2)

循環會內賽
2022/08/04 - 09/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
YI-HSUAN CHEN
07/30
11.0
8.0
6 6
0 1
peter wang
Shan-Yuan OU
07/30
11.0
11.0
6 6
1 1

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Shou chuan CHIU
Yu-Hsiang CHOU
Yu-Chen CHIU
06/19
Finals
11.0
11.0
11.0
11.0
Shan-Yuan OU
Shou chuan CHIU
Wei Ting CHIU
KEVIN L.M CHEN
06/19
四強
11.0
11.0
11.0
8.0
7
5
Shan-Yuan OU
Shou chuan CHIU
Te Ching HSU
Yu Feng CHEN
06/18
八強
11.0
11.0
10.0
10.0
6
3

6月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

季軍戰
2022/06/18 - 06/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tina Marie Li
Shan-Yuan OU
06/19
Finals
9.0
9.0
6 6
4 4

6月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

9.5A Singles
2022/06/18 - 06/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chang TANG
Shan-Yuan OU
06/19
四強
11.0
9.0
3 6 1 10
6 3 0 3
Shan-Yuan OU
Kuan Chang HUANG
06/18
八強
9.0
8.0
6 6
0 2
Shan-Yuan OU
KEVIN L.M CHEN
06/18
Round of 16
9.0
6.0
6 6
1 1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Chung Ting CHEN
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
11/14
Finals
10.0
11.0
11.0
11.0
7 8
6 6
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
Yin-Chih LAN
Hsiao-Ching Huang
11/14
四強
11.0
11.0
12.0
10.0
7
5
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
Cheng-Yi CHEN
Yu-Ran Qiu
11/14
八強
11.0
11.0
10.0
10.0
7
5

10月台南站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組單打 Open Singles
2021/10/09 - 10/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Chang Ting-chih
10/10
11.0
7.0
6 6
3 3
Shan-Yuan OU
Wei Ting Sun
10/10
11.0
5.0
6 6
0 0
Shan-Yuan OU
KEVIN L.M CHEN
10/09
11.0
6.0
6 6
0 1
Shan-Yuan OU
Tina Marie Li
10/09
11.0
9.0
6 6
0 3

10月台南站|Victor.ly 國際網球排名賽

6.0A 雙打 Doubles
2021/10/09 - 10/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chang Ting-chih
Kuo Heng Cheng
Dmitri Jiang
Shan-Yuan OU
10/10
Finals
10.0
10.0
10.0
10.0
6
2
Dmitri Jiang
Shan-Yuan OU
Jui Chung Lee
Po-Yen TSENG
10/10
四強
10.0
10.0
8.0
8.0
6
1
Dmitri Jiang
Shan-Yuan OU
Song Chun WANG
Tsung Hsien TSAI
10/10
八強
10.0
10.0
10.0
9.0
7
5

Victor.ly盃國際網球公開賽台中站

巡迴賽B組
2021/02/20 - 02/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Yu-Hsiang SU
02/21
Finals
11.0
11.0

Victor.ly盃國際網球公開賽台中站

公開組單打 Open Singles
2021/02/20 - 02/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Alexander Lee
02/21
11.0
9.0
6 6
2 1
Shan-Yuan OU
Yi-ting Lin
02/20
11.0
9.0
6 6
1 3
Hong-Lin Fu
Shan-Yuan OU
02/20
12.0
11.0
6 5 1 10
2 7 0 8

Victor.ly盃國際網球公開賽台南站

挑戰A組
2021/01/16 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Hsiang Lee
01/17
Finals
11.0
10.0
6 6
1 2
Shan-Yuan OU
Yin-Chih LAN
01/16
四強
11.0
11.0
2 6 1 10
6 2 0 8

Victor.ly盃國際網球公開賽台南站

公開組單打 Open Singles
2021/01/16 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Yu Yun Tsai
01/15
11.0
7.0
6 6
0 1
arrow