Loading ...
CHEN-HAO, KO 柯辰澔

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2008-04-25
台北市建國中學
單打
雙打

過去賽事結果

2024年3月第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2024/03/30 - 04/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHEN-HAO KO
CHIN KUAN LAI
Tsai Jie LU
Hong zhoe WU
04/08
Finals
11.0
10.0
10.0
6.0
6
3
CHEN-HAO KO
CHIN KUAN LAI
KAI-CHENG PENG
FENG-YUAN YANG
04/08
四強
11.0
10.0
9.0
9.0
6
2
CHEN-HAO KO
CHIN KUAN LAI
LI-XUAN PAN
YUN-RONG ZHANG
04/08
八強
11.0
10.0
8.0
8.0
6
1

2024年3月第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.5A 單打 Singles
2024/03/30 - 04/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
TZU-CHIEN YU
CHEN-HAO KO
04/08
Round of 16
8.0
8.0
6
4

2023年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.5 單打 Singles
2023/04/08 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHEN-HAO KO
LI-XUAN PAN
04/19
Finals
7.0
6.0
6
4
CHEN-HAO KO
BO-JUN WANG
04/19
四強
7.0
6.0
6
4
CHEN-HAO KO
Juan Belza Garcia
04/19
八強
7.0
7.0
6
4
arrow