Loading ...
YEN-NI, CHIANG 江妍妮

關於我的一切,競技場上馳騁

2010-09-13
單打
雙打

過去賽事結果

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ian LIU
Yen Ni CHIANG
ZUO CHEN
GUO-HUEI CHEN
03/15
9.0
9.0
10.0
10.0
6
4
shih hong lin
Ting-En YEN
Ian LIU
Yen Ni CHIANG
03/15
10.0
10.0
9.0
9.0
6
1
Chih Yang LAI
Kuan Yu Lin
Ian LIU
Yen Ni CHIANG
03/15
10.0
12.0
9.0
9.0
6
3

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
BO-CHIH Liu
Yen Ni CHIANG
03/15
Finals
6.0
5.0
6
4
Yen Ni CHIANG
Jiun-Jie HUANG
03/15
四強
5.0
5.0
6
3
Yen Ni CHIANG
Chen Chien-Wen
03/15
八強
5.0
6.0
7
5
Yen Ni CHIANG
Jen-Hao Hsiao
03/15
Round of 16
5.0
4.0
6
2
Yen Ni CHIANG
CHENG YU WANG
03/15
Round of 32
5.0
4.0
6
1
Yen Ni CHIANG
Yuhsuan Chou
03/15
Round of 64
5.0
4.0
6
3

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U6.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHONG HAN LIAO
CHIEH-JUI FAN
Yen Ni CHIANG
Rui-Xi LIN
05/08
Round of 16
9.0
9.0
8.0
7.0
6
3

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U6.0單打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Timothy Lu
Yen Ni CHIANG
05/07
八強
6.0
4.0
6
1
Yen Ni CHIANG
Yung Chou
05/07
Round of 16
4.0
4.0
5
6

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 雙打 Doubles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ling Lin Kaylin Chan
Yen Ni CHIANG
Yuan Juai LI
HAO CHEN JWO
09/26
Finals
9.0
8.0
9.0
7.0
6
4
Ling Lin Kaylin Chan
Yen Ni CHIANG
ZIH-YAO LIN
YU-CHE PAI
09/26
四強
9.0
8.0
7.0
7.0
6
2
Ling Lin Kaylin Chan
Yen Ni CHIANG
Dan-Zuo Huang
Po Jui Jaden CHEN
09/26
八強
9.0
8.0
5.0
5.0
6
0

隊長盃網球錦標賽14th全國UTR分級賽

2.5男單
2021/08/28 - 09/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ren-Hao Hisao
Yen Ni CHIANG
08/28
Round of 16
6.0
3.0
6
1

隊長盃網球錦標賽14th全國UTR分級賽

2.0混合雙打
2021/08/28 - 09/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
Yen Ni CHIANG
Hsin Chang CHIANG
08/28
八強
10.0
11.0
5.0
12.0
6
4

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

2.5女雙
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHEN-HSIN CHANG
SHAO-TING CHEN
Rui-Xi LIN
Yen Ni CHIANG
01/24
四強
7.0
7.0
6.0
5.0
6
4

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

2.5女單
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yen Ni CHIANG
YUEH-YU LAI
01/23
Finals
3.0
3.0
7 7
6 3
Yen Ni CHIANG
SHAO-TING CHEN
01/23
四強
3.0
1.0
6
0
Yen Ni CHIANG
Audrey Lau
01/23
八強
3.0
1.0
6
1
arrow