Loading ...
Meng-Zhu, Lee 李孟筑

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1991-10-09
單打
雙打

過去賽事結果

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chun Han Jonathan TSENG
Meng-Zhu Lee
11/13
Round of 16
4.0
3.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

2.5單打 Singles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kun-Yo Ho
Meng-Zhu Lee
02/23
Round of 64
6.0
4.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

2.0雙打 Doubles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Mao Chih (Judith) WANG
Huan-Ting (Andrew) YEH
Szu-Yun NIU
Meng-Zhu Lee
02/20
Round of 32
6.0
6.0
1.0
10.0
6
3

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

女子雙打3.0循環
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
YI-CHIAO CHEN
Meng-Zhu Lee
Audrey Kao
Yan Rong Tzeng
01/24
10.0
10.0
10.0
9.0
6
4
Yi Hsuan Shanny Cho
YI-CHING HUANG
YI-CHIAO CHEN
Meng-Zhu Lee
01/24
11.0
11.0
10.0
10.0
6
2

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

女子單打3.0循環賽
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Audrey Kao
Meng-Zhu Lee
01/24
7.0
4.0
6
0
YI-CHING HUANG
Meng-Zhu Lee
01/24
6.0
4.0
6
3
Yi Hsuan Shanny Cho
Meng-Zhu Lee
01/24
5.0
4.0
7
5
arrow