Loading ...
Cheng En, Yu 余承恩

TW

Bryan Yu tennis style ~ creative, positive, aggressive

Taichung
2006-07-04
Victor.ly Tennis Academy
單打
雙打

過去賽事結果

9月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 季軍賽
2022/09/24 - 09/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Hong Shain Chu
09/28
Finals
8.0
8.0
6 6
3 4

9月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2022/09/24 - 09/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
CIOU CHUAN-YU
cheng en yu
09/28
四強
8.0
8.0
6 4 1 10
2 6 0 5
cheng en yu
YU-CHENG LI
09/28
八強
8.0
6.0
6 6
3 2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 9.0A 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Peng Yu Lai
CIOU CHUAN-YU
cheng en yu
YU-CHENG LI
09/28
Finals
7.0
11.0
5.0
8.0
6
4
cheng en yu
YU-CHENG LI
Wei Siang HUANG
Chuang Ju Tsai
09/28
四強
5.0
8.0
8.0
8.0
7
5
cheng en yu
YU-CHENG LI
Cheng Chi Hao
Hao-Wei Tsao
09/28
八強
5.0
8.0
8.0
9.0
7
5

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Ting CHIU
Wei Hsiang CHIU
cheng en yu
YU-CHENG LI
08/28
四強
9.0
9.0
5.0
8.0
6
2
cheng en yu
YU-CHENG LI
Hung En HSU
CHIH CHUNG CHANG
08/28
八強
5.0
8.0
7.0
7.0
6
2
cheng en yu
YU-CHENG LI
Yu Feng CHEN
TE-YU HSU
08/28
Round of 16
5.0
8.0
8.0
4.0
6
4

8月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

9.5A Singles
2022/08/27 - 08/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong-Lin Fu
cheng en yu
08/28
Finals
11.45
8.0
6 6
1 0
cheng en yu
TE-YU HSU
08/28
四強
8.0
7.0
6 6
3 3
cheng en yu
Hong Lin CHEN
08/27
八強
8.0
8.0
1 6 1 10
6 3 0 3

Victor.ly Summer Events

Senior High School singles
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
TE-YU HSU
07/15
Finals
9.0
7.0
6 7
2 5
cheng en yu
HONG KAI FANG
07/14
四強
9.0
8.0
7 7 3 1 10
6 1 6 0 7

Victor.ly Summer Events

Doubles Match Play
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
TE-YU HSU
TENG-CHUNG CHANG
07/15
5.0
5.0
4.0
4.0
1 6 1 10
6 2 0 6

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chang TANG
Yu-Hsien WANG
cheng en yu
YU-CHENG LI
07/03
四強
11.0
10.0
10.0
9.0
6
4
cheng en yu
YU-CHENG LI
Te Ching HSU
Zying DAI
07/03
八強
10.0
9.0
8.0
8.0
6
0

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Chun CHEN
Yin-Chih LAN
cheng en yu
Wei-Ting CHEN
05/29
Finals
11.0
11.0
11.0
11.0
6
4
cheng en yu
Wei-Ting CHEN
Chao Yu WANG
todd chen
05/29
四強
11.0
11.0
11.0
11.0
6
4

5月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

9.5A Singles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yin-Chih LAN
cheng en yu
05/29
Finals
11.0
8.0
6 6
2 0
cheng en yu
Vincent Cheng
05/29
四強
8.0
8.0
3 6 1 10
6 3 0 5
cheng en yu
Yu-Hsien WANG
05/28
八強
8.0
8.0
7 4
5 5
cheng en yu
Hao-Wei Tsao
05/28
Round of 16
8.0
7.0
6 6
2 4

Victor.ly 年終八強賽

美網組 Top 4
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Gao Jun XIA
liang lin
Jing Wei Fang
12/19
Finals
10.0
10.0
11.0
11.0
6
2
cheng en yu
Gao Jun XIA
Cheng-Yen(Anthony) CHIANG
CHIN CHENG KUO
12/19
四強
10.0
10.0
10.0
10.0
6
3

Victor.ly 年終八強賽

美網組雙打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Gao Jun XIA
Chen Chong-Yu
Yu Jen JENG
12/18
10.0
10.0
10.0
9.0
6
4
cheng en yu
Gao Jun XIA
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
12/18
10.0
10.0
10.0
10.0
7 9
6 7

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Chung Ting CHEN
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
11/14
Finals
10.0
11.0
11.0
11.0
7 8
6 6
cheng en yu
Chung Ting CHEN
Po ting Chen
Chun-Lien CHEN
11/14
四強
10.0
11.0
10.0
10.0
6
4
cheng en yu
Chung Ting CHEN
Hong Lin CHEN
CHENG YU WU
11/14
八強
10.0
11.0
9.0
9.0
6
1

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

6.0A 雙打 Doubles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng-Yi CHEN
Yu-Ran Qiu
cheng en yu
Wei-Ting CHEN
10/31
四強
10.0
10.0
10.0
10.0
6
4
cheng en yu
Wei-Ting CHEN
Xi Qiu
Chi-Jia ZHANG
10/31
八強
10.0
10.0
8.0
8.0
6
1

9月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開A組四強
2021/09/04 - 09/06
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wen-Yi Chou
cheng en yu
09/05
Finals
9.0
9.0
6 6
3 1
cheng en yu
Alexander Paszkiewicz
09/05
四強
9.0
9.0
2 6 1 10
6 0 0 6

9月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組單打 Open Singles
2021/09/04 - 09/06
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Juan Belza Garcia
09/04
9.0
6.0
6 6
2 3
cheng en yu
Chang Ting-chih
09/04
9.0
7.0
6 6
4 2

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

挑戰賽A組
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Wen-Yi Chou
12/27
Finals
9.0
9.0
3 6 1 10
6 4 0 6
cheng en yu
Yu-Ran Qiu
12/27
四強
9.0
9.0
2 7 7 1 10
6 6 4 0 4

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

公開組單打 Opne Singles
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
You-Zhu Liu
12/26
9.0
7.0
6 6
1 1
cheng en yu
Ping Chen LIN
12/26
9.0
8.0
6 3 1 10
3 6 0 3
arrow