Loading ...
TING-LUN, WANG 王庭綸

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2002-11-14
空軍官校
單打
雙打

過去賽事結果

2024年3月第一站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2024/03/02 - 03/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Meng Cheng Tsai
Cheng-Yu Evan Hsieh
TING-LUN Wang
Cheng Xin Lin
03/06
八強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
1

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG YU WANG
Yuhsuan Chou
TING-LUN Wang
Cheng Xin Lin
02/16
Finals
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2
TING-LUN Wang
Cheng Xin Lin
YONG JUN TANG
Wei Cheng TANG
02/16
四強
6.0
6.0
5.0
5.0
6
3
TING-LUN Wang
Cheng Xin Lin
Sin He LIN
Yi lin Hsiao
02/16
八強
6.0
6.0
3.0
3.0
6
0

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
PO-JUI CHEN
TING-LUN Wang
02/15
Round of 16
6.0
4.0
6
1
TING-LUN Wang
Chi-Rung Weng
02/15
Round of 32
4.0
3.0
6
1

11月份|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2022/11/19 - 11/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Fu Ching Cheng
YU-CHENG CHANG
TING-LUN Wang
Cheng Xin Lin
11/23
四強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
4
TING-LUN Wang
Cheng Xin Lin
Chi Yuan TSENG
SHIH-CHIEN TSAI
11/23
八強
8.0
8.0
8.0
8.0
7 7
6 1
TING-LUN Wang
Cheng Xin Lin
Wen-Ping TSAI
Hung-ming CHIEN
11/23
Round of 16
8.0
8.0
7.0
7.0
6
2

11月份|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2022/11/19 - 11/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
HUNG YUAN CHIEN
TING-LUN Wang
11/23
八強
5.0
4.0
6
2
TING-LUN Wang
WU PING-HUNG
11/23
Round of 16
4.0
3.0
6
4
TING-LUN Wang
SU PO-SHIUN
11/23
Round of 32
4.0
3.0
6
1

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen en Zheng
TING-LUN Wang
07/02
Round of 16
3.0
1.0
6
0

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ke Han WANG
Ian WU
TING-LUN Wang
YU KUEI CHEN
06/19
八強
8.0
6.0
4.0
4.0
6
0

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Pu-Yi SHI
TING-LUN Wang
06/18
Round of 64
2.0
1.0
7 7
6 5
arrow