Loading ...
Yuan Juai, Li 李元睿

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2002-06-02
單打
雙打

過去賽事結果

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang WENG
Vince Chen
Yuan Juai LI
Zong-Hua Wu
03/15
四強
9.0
9.0
6.0
6.0
6
1
Yuan Juai LI
Zong-Hua Wu
Yu-Lin KO
Yu En Tsai
03/15
八強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
2
Yuan Juai LI
Zong-Hua Wu
PIN-XIANG CHENG
RUI-SHAN XIE
03/15
Round of 16
6.0
6.0
5.0
5.0
7
5

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jiun-Jie HUANG
Yuan Juai LI
03/15
Round of 16
5.0
4.0
6
0
Yuan Juai LI
Yi-wei Chiu
03/15
Round of 32
4.0
4.0
6
3
Yuan Juai LI
Yu-Pang Chang
03/15
Round of 64
4.0
4.0
6
3

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 雙打 Doubles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ling Lin Kaylin Chan
Yen Ni CHIANG
Yuan Juai LI
HAO CHEN JWO
09/26
Finals
9.0
8.0
9.0
7.0
6
4
Yuan Juai LI
HAO CHEN JWO
Chi-an Chuang
Wei Ting Sun
09/26
四強
9.0
7.0
6.0
6.0
6
1
Yuan Juai LI
HAO CHEN JWO
Pin-Chieh Huang
Ko-Shin Cheng
09/26
八強
9.0
7.0
5.0
5.0
6
0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chun Han Jonathan TSENG
Yuan Juai LI
09/26
八強
3.0
3.0
6
4
Yuan Juai LI
Yu-Teng CHEN
09/25
Round of 16
3.0
3.0
7 8
6 6
Yuan Juai LI
WEI-CHIAU SHIE
09/25
Round of 32
3.0
2.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shi Meng NI
Chong-En TSAI
Yu-Hao CHEN
Yuan Juai LI
09/05
四強
11.0
11.0
11.0
10.0
6
4
Yu-Hao CHEN
Yuan Juai LI
Hsin-Hung WU
Yu-Teng CHEN
09/05
八強
11.0
10.0
9.0
10.0
6
2
Yu-Hao CHEN
Yuan Juai LI
Cheng-jung KUO
CHENG KUANG YANG
09/04
Round of 16
11.0
10.0
0.0
0.0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ai-Shin(Zorie) HUANG
Yuan Juai LI
09/04
Round of 16
3.0
2.0
6
3
Yuan Juai LI
Kuan hung YAO
09/04
Round of 32
2.0
1.0
6
0

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.0男雙
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Sheng huai WU
Yan-Hung LI
Yu-Teng CHEN
Yuan Juai LI
02/07
四強
12.0
12.0
10.0
10.0
6
0
Yu-Teng CHEN
Yuan Juai LI
Kai Jie Zhang
Matt LI
02/07
八強
10.0
10.0
10.0
10.0
6
4
Yu-Teng CHEN
Yuan Juai LI
Chang Wei Star Lee
Chin Hsi Hu
02/07
Round of 16
10.0
10.0
10.0
10.0
7 7
6 5

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
PING-CHEN HSIEH
Yuan Juai LI
02/06
Round of 64
7.0
5.0
6
0
arrow