Loading ...
Yi Hsuan, Cho 卓懿瑄

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

台北市
2006-04-19
單打
雙打

過去賽事結果

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng-Yu Lin
Howard Yi WANG
Cheng Chieh Jasper CHO
Yi Hsuan Shanny Cho
09/26
八強
7.0
7.0
5.0
11.0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong-Sen LEE
Yi Hsuan Shanny Cho
09/25
Round of 32
3.0
5.0

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

女子雙打3.0循環
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi Hsuan Shanny Cho
YI-CHING HUANG
Audrey Kao
Yan Rong Tzeng
01/24
11.0
11.0
10.0
10.0
6
2
Yi Hsuan Shanny Cho
YI-CHING HUANG
YI-CHIAO CHEN
Meng-Zhu Lee
01/24
11.0
11.0
10.0
10.0
6
2

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

女子單打3.0循環賽
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
YI-CHING HUANG
Yi Hsuan Shanny Cho
01/24
6.0
5.0
6
2
Audrey Kao
Yi Hsuan Shanny Cho
01/24
7.0
5.0
6
1
Yi Hsuan Shanny Cho
Meng-Zhu Lee
01/24
5.0
4.0
7
5
arrow