Loading ...
YING TASN, CHEN 陳營燦

關於我的一切,競技場上馳騁

1988-11-20
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

3.0雙打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kevin Liao
Chung Ting CHEN
Ying Tsan Chen
Ying Hung Ian Huang
03/21
四強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
3
Ying Tsan Chen
Ying Hung Ian Huang
Yu-Lun HO
ChunLiang Chang
03/20
八強
7.0
7.0
7.0
7.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

3.0單打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yun-Cheng Fang
Ying Tsan Chen
03/21
四強
7.0
7.0
6
4
Ying Tsan Chen
Armando Morales
03/21
八強
7.0
6.0
1
2
Ying Tsan Chen
Yi Chun LAN
03/20
Round of 16
7.0
5.0
6
1

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

3.0男雙
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ching Yuan (Andy) YU
Liang Yu Louis LIN
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
02/07
Finals
9.0
10.0
7.0
8.0
6
3
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
02/07
四強
7.0
8.0
7.0
7.0
6
4
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
Ju-Yun JENG
Jia-Ci HUANG
02/07
八強
7.0
8.0
10.0
8.0
6
1
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
Yih Ting Lee
Min-Hsun HSIEH
02/06
Round of 16
7.0
8.0
8.0
8.0
6
1

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

4.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Harrison LIN
Ying Tsan Chen
02/07
四強
8.0
7.0
6
0
Ying Tsan Chen
Chia-Chih Chen
02/06
八強
7.0
6.0
6
1
Ying Tsan Chen
Xiao-Feng Zhou
02/06
Round of 16
7.0
7.0
7
5

CTMTA August UTR 8月 UTR 全國賽

U9雙打循環組
2020/08/24 - 08/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
Zhi Zhen Wang
Zhi Huai Jordan Wang
08/22
7.0
8.0
7.0
7.0
4
1
Tim Ming Hong Tu
Wen Peter Tseng
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
08/22
8.0
8.0
7.0
8.0
4
0
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
08/22
7.0
7.0
7.0
8.0
4 12
3 10
Yih Ting Lee
Yi Jun Pan
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
08/22
8.0
7.0
7.0
8.0
4
3
arrow