Loading ...
Qian, Dai 戴謙

關於我的一切,競技場上馳騁

2000-12-27
單打
雙打

過去賽事結果

2023年11月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 雙打 Doubles
2023/11/11 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIEN-YU PENG
Qian DAI
KH You Sheng Liu
Chi Yuan TSENG
11/15
Finals
4.0
4.0
3.0
4.0
6
2
CHIEN-YU PENG
Qian DAI
CHENG PENG LIU
Cheng Fong CHEN
11/15
四強
4.0
4.0
3.0
3.0
6
4
CHIEN-YU PENG
Qian DAI
Jin Yuan Zheng
Ian WU
11/15
八強
4.0
4.0
3.0
2.0
6
4

2023年11月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/11/11 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
YI HUNG
Qian DAI
11/15
Finals
3.0
3.0
7
5
Qian DAI
GENG-LUN LI
11/15
四強
3.0
3.0
6
0
Qian DAI
Ya Hsin ZHENG
11/15
八強
3.0
3.0
6
4
Qian DAI
Andrew Lee
11/15
Round of 16
3.0
3.0
7
5

2023年5月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 雙打 Doubles
2023/05/20 - 05/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shi Yuan HUANG
Chi Yuan TSENG
CHIEN-YU PENG
Qian DAI
05/24
四強
5.0
5.0
3.0
3.0
6
2
CHIEN-YU PENG
Qian DAI
Ning-Pen Wang
Chiu-ching Chen
05/24
八強
3.0
3.0
12.0
9.0
6
1
CHIEN-YU PENG
Qian DAI
Wen-Ping TSAI
Yu-An TSAI
05/24
Round of 16
3.0
3.0
3.0
2.0
6
1

2023年5月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/05/20 - 05/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Mason Chang
Qian DAI
05/24
Round of 32
4.0
3.0
6
1
Qian DAI
Yi-Ming Lu
05/24
Round of 64
3.0
0.0

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

2.0男子雙打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
bo ting chen
Wen Hua CHEN
Qian DAI
WEI CHEN HSIAO
06/02
八強
7.0
7.0
3.0
3.0
6
0

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

2.0男子單打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHEYI LIN
Qian DAI
05/31
四強
5.0
3.0
6
0
Qian DAI
CHANG-YUN LI
05/31
八強
3.0
1.0
6
1

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yuan-Chieh Lai
Qian DAI
02/15
Round of 32
4.0
3.0
6
3

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU-CHIA CHUANG
Qian DAI
02/15
Round of 16
4.0
3.0
6
2

11月份|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2022/11/19 - 11/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chi Yuan TSENG
Qian DAI
11/23
Round of 16
4.0
3.0
6
2
Qian DAI
TSUNG-YI YEH
11/23
Round of 32
3.0
4.0
7 7
6 5

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
Qian DAI
Yu LIN
06/19
八強
10.0
9.0
8.0
8.0
6
1

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
LI HSUAN CHEN
Qian DAI
06/18
Round of 32
4.0
3.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U5.0 單打 Singles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting-Li(Michael) YANG
Qian DAI
05/15
Round of 64
2.0
2.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U4.0 單打 Singles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ming-Chi Guo
Qian DAI
05/15
Round of 32
2.0
2.0
6
2
Qian DAI
Ji Xian TAN
05/15
Round of 64
2.0
1.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U4.0 單打 Singles
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hsueh-Yi(Safin) LIN
Qian DAI
04/25
八強
4.0
2.0
6
2
Qian DAI
PO-JUI CHU
04/24
Round of 16
2.0
1.0
6
0
Qian DAI
HSUEH-CHEN YU
04/24
Round of 32
2.0
1.0
6
4
arrow