Loading ...
CHONG CHING, LIAO 廖重沁

台灣

關於我的一切,競技場上馳騁

台中
2006-01-04
東山高中
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 7月份台北心元站

Victor.ly 6.0A單打
2022/07/24 - 07/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shi Meng NI
CHONG CHING LIAO
07/24
四強
7.0
7.0
6
4
CHONG CHING LIAO
YUEH-TUNG TSAI
07/24
八強
7.0
5.0
6
2
CHONG CHING LIAO
Wei Cheng WANG
07/24
Round of 16
7.0
6.0
6
4
CHONG CHING LIAO
YOOSIK KIM
07/24
Round of 32
7.0
6.0
6
3

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Yi-Sian CHEN
CHONG CHING LIAO
05/29
四強
10.0
11.0
10.0
10.0
6
2
Yi-Sian CHEN
CHONG CHING LIAO
YU-XUAN LIN
YU-CHEN LIN
05/29
八強
10.0
10.0
9.0
9.0
6
4

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yucheng Lin
CHONG CHING LIAO
05/28
四強
6.0
6.0
6
4

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

Victor.ly U7.5單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jun-chen ZHOU
CHONG CHING LIAO
04/10
Finals
7.0
7.0
6
2
CHONG CHING LIAO
CHIH PING WANG
04/10
四強
7.0
7.0
7
5
CHONG CHING LIAO
YU-JHE WANG
04/10
八強
7.0
5.0
6
0
CHONG CHING LIAO
Chia-Chun HUNG
04/10
Round of 16
7.0
4.0
6
0

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-Sian CHEN
CHONG CHING LIAO
YI-XIN FANG
KUO-FENG CHEN
02/13
Finals
8.0
9.0
8.0
8.0
6
4
Yi-Sian CHEN
CHONG CHING LIAO
Yu Yang LU
Jia Rang Liou
02/13
四強
8.0
9.0
8.0
8.0
6
3
Yi-Sian CHEN
CHONG CHING LIAO
Yueh-Jung (Laura) TSUI
Chen Ting HSIEH
02/13
八強
8.0
9.0
7.0
7.0
7
5
arrow