Loading ...
ZI-CHE, CHEN 陳子澈

關於我的一切,競技場上馳騁

2002-08-26
單打
雙打

過去賽事結果

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shi Meng NI
Chong-En TSAI
Yi-Ming LIU
ZI-CHE CHEN
09/05
Finals
11.0
11.0
9.0
9.0
6
3
Yi-Ming LIU
ZI-CHE CHEN
MENG-TUNG CHI
Ai-Shin(Zorie) HUANG
09/05
四強
9.0
9.0
10.0
8.0
6
2
Yi-Ming LIU
ZI-CHE CHEN
An WANG
LI-CHENG HSU
09/05
八強
9.0
9.0
9.0
9.0
7
5
Yi-Ming LIU
ZI-CHE CHEN
YU-CHING CHIANG
Tsai-Jung CHIANG
09/04
Round of 16
9.0
9.0
9.0
9.0
7 8
6 6
Yi-Ming LIU
ZI-CHE CHEN
Yu-An SU
yutung SU
09/04
Round of 32
9.0
9.0
6.0
6.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-Ming LIU
ZI-CHE CHEN
09/04
Round of 32
2.0
4.0
6
0

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.0男單
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHENG-YUAN HSU
ZI-CHE CHEN
04/18
八強
4.0
4.0
6
1
ZI-CHE CHEN
YU CHEN LIN
04/17
Round of 32
4.0
3.0
5
3
ZI-CHE CHEN
FENG-WEN TSENG
04/17
Round of 64
4.0
2.0
6
1
ZI-CHE CHEN
SHIH CHIH-PENG
04/17
Round of 16
4.0
3.0
6
3
arrow