Loading ...
YUN-TING, HSIEH 謝昀庭

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1995-12-07
中正大學
單打
雙打

過去賽事結果

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

2.5男子雙打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Pei Sheng LIU
Jie Siou Yu
YUN-TING HSIEH
Shih-Hsuan WANG
06/02
四強
9.0
7.0
7.0
7.0
6
1
YUN-TING HSIEH
Shih-Hsuan WANG
YI-XIN FANG
KUO-FENG CHEN
06/02
八強
7.0
7.0
6.0
6.0
6
1

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

2.5男子單打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ching-Yu WU
YUN-TING HSIEH
05/31
八強
5.0
5.0
6
4

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
09/28
Finals
6.0
6.0
6.0
6.0
7 7
6 4
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
CHENG-YU HUNG
Ian WU
09/28
四強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
1
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
HUI-CHU FU
Thai Hsuan CHANG
09/28
八強
6.0
6.0
8.0
4.0
6
3

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Caden Hsia
YUN-TING HSIEH
09/28
八強
4.0
3.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG-YU HUNG
YUN-TING HSIEH
09/28
四強
4.0
3.0
6
0
YUN-TING HSIEH
Jie LAI
09/28
八強
3.0
3.0
6
4
YUN-TING HSIEH
Min Chen Tsai
09/28
Round of 16
3.0
3.0
6
2

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kuan-Yang HUANG
Fu Long WU
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
06/19
Finals
11.0
11.0
10.0
9.0
6
3
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
Qian DAI
Yu LIN
06/19
八強
10.0
9.0
8.0
8.0
6
1

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
PEI-SHUAN LIU
YUN-TING HSIEH
06/18
Round of 32
3.0
3.0
6
3

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
YUN-TING HSIEH
WEI-LUN TSAI
05/29
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
2

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
An WANG
YUN-TING HSIEH
05/28
八強
4.0
2.0
6
1
YUN-TING HSIEH
CHUN-CHI WU
05/28
Round of 16
2.0
2.0
6
4

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
YI-XIN FANG
KUO-FENG CHEN
YUN-TING HSIEH
WEI-LUN TSAI
02/13
四強
8.0
8.0
8.0
9.0
6
1
YUN-TING HSIEH
WEI-LUN TSAI
Yi Chan CHU
Chih-Chi LIN
02/13
八強
8.0
9.0
7.0
7.0
6
3

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-An SU
YUN-TING HSIEH
02/12
Round of 32
3.0
3.0
6
2
arrow