Loading ...
LIN, GANG PI 林岡丕

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2010-10-31
東興信義
單打
雙打

過去賽事結果

2024年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 雙打 Doubles
2024/04/13 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
ZHI-XUAN SU
SHANG-PU YANG
GANG PI LIN
YU WEI CHIANG
04/17
八強
7.0
7.0
6.0
5.0
6
2
GANG PI LIN
YU WEI CHIANG
YI-CHI HUANG
CHENG LIN LAI
04/17
Round of 16
6.0
5.0
1.0
3.0
6
0

2024年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2024/04/13 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng-Yen(Anthony) CHIANG
GANG PI LIN
04/17
Round of 16
5.0
3.0
6
4
GANG PI LIN
MING-CHIAO CHEN
04/17
Round of 32
3.0
2.0
6
4
GANG PI LIN
Kuan He LIN
04/17
Round of 64
3.0
2.0
6
2

第27屆隊長盃國際排名UTR網球分級賽-2

2.0男子雙打
2023/11/20 - 12/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
JIEYAN LU
yungzhang Lu
GANG PI LIN
BING-CHEN LIU,
12/01
Finals
6.0
6.0
5.0
5.0
6
1
GANG PI LIN
BING-CHEN LIU,
HSIA WEI JIE
huang wen pin
12/01
四強
5.0
5.0
4.0
4.0
6
1
GANG PI LIN
BING-CHEN LIU,
,YU-WEI JIANG
GE-YI YE
12/01
八強
5.0
5.0
3.0
3.0
6
2
GANG PI LIN
BING-CHEN LIU,
Yan Chi Chiu
Lee Chun-Chen
12/01
Round of 16
5.0
5.0
2.0
2.0
6
0

第27屆隊長盃國際排名UTR網球分級賽-2

2.0男子單打
2023/11/20 - 12/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHEN-RUI ZHANG
GANG PI LIN
11/30
Round of 16
4.0
3.0
6
2
GANG PI LIN
yu je Gao
11/30
Round of 32
3.0
2.0
6
2
GANG PI LIN
BAO FENG QIU
11/30
Round of 64
3.0
2.0
6
2

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bo Ruei LI
GANG PI LIN
03/15
Round of 16
6.0
5.0
6
0

Victor.ly 8月份台北心元站

Victor.ly U4.0單打/12歲以下限定
2022/08/14 - 08/15
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bo Ruei LI
GANG PI LIN
08/14
四強
4.0
3.0
6
4
GANG PI LIN
JINGZHOU LIN
08/14
八強
3.0
3.0
7
5
GANG PI LIN
Samuel Chien
08/13
Round of 16
3.0
2.0
6
2
GANG PI LIN
Kai wei Kao
08/13
Round of 32
3.0
1.0
6
2
arrow