Loading ...
Yu-Hsiang, Wang 王昱翔

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2001-10-06
台大醫學院網球隊
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃2.5級男子雙打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIH-YUAN LIANG
Yu-Hsiang WANG
Chung-An WU
Yu-Hsuan YEH
04/10
Finals
12.0
12.0
12.0
12.0
6
4
CHIH-YUAN LIANG
Yu-Hsiang WANG
Pao Ping Wang
Ronald McGhie
04/10
四強
12.0
12.0
11.0
11.0
6
2
CHIH-YUAN LIANG
Yu-Hsiang WANG
Yuan-Bin YU
LI-CHUN TENG
04/10
八強
12.0
12.0
11.0
11.0
6
2

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃新手級男子雙打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang WANG
YI-WEI TING
Kai-Yen LIN
YEN-CHUN LAI
04/10
Finals
12.0
12.0
12.0
12.0
5 7
4 4
Yu-Hsiang WANG
YI-WEI TING
Tzu Chen Hung
Mao Huan SU
04/10
四強
12.0
12.0
10.0
10.0
6
1
Yu-Hsiang WANG
YI-WEI TING
WEI-LIN LIU
Yen Yu WU
04/10
八強
12.0
12.0
12.0
12.0
6
4

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃新手級男子單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wun Yen Wang
Yu-Hsiang WANG
04/09
Round of 16
3.0
1.0
6
1
Yu-Hsiang WANG
PIN-RUI LU
04/09
Round of 32
1.0
1.0
7 7
6 3
arrow