Loading ...
TING CHEN, CHANG 張庭甄

關於我的一切,競技場上馳騁

1992-04-06
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 年終八強賽

法網組單打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
TENG-CHUNG CHANG
Ting Chen CHANG
12/18
8.0
6.0
6
1
YU-CHENG LI
Ting Chen CHANG
12/18
8.0
6.0
6
3
Ting Chen CHANG
JUN KAI ZHAN
12/18
6.0
5.0
6
4

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Yueh-Jung (Laura) TSUI
Chen Ting HSIEH
12/19
Finals
8.0
4.0
8.0
8.0
6
4
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Chong-En TSAI
Jui-En TSAI
12/19
四強
8.0
4.0
6.0
4.0
7
5
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Wen-Ping TSAI
Yu-An TSAI
12/19
八強
8.0
4.0
7.0
7.0
6
2
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
YI-XIN FANG
KUO-FENG CHEN
12/19
Round of 16
8.0
4.0
6.0
6.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
WEI-TING HSIAO
Yu-Li HSIAO
Ting Chen CHANG
CHIH CHUNG CHANG
11/14
八強
8.0
8.0
6.0
8.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Cheng WANG
Ting Chen CHANG
11/13
八強
6.0
6.0
6
3
Ting Chen CHANG
Dollar CHIU
11/13
Round of 16
6.0
5.0
6
3

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shih-Yuan LIU
Yun LEE
Ting Chen CHANG
Jia-Ni PAN
10/31
八強
9.0
9.0
6.0
6.0
6
0

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
WEI-TING HSIAO
10/31
Finals
6.0
5.0
6
4
Ting Chen CHANG
TING-CHENG (David) CHUANG
10/31
四強
6.0
5.0
6
1
Ting Chen CHANG
CHENG-YUN HSIEH
10/30
八強
6.0
5.0
6
3

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU-CHING Wang
Ting Chen CHANG
09/05
八強
5.0
4.0
6
2
Ting Chen CHANG
Yi-Sian CHEN
09/04
Round of 16
4.0
5.0
6
1
Ting Chen CHANG
Chia Wei LIN
09/04
Round of 32
4.0
3.0
6
4

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chuan-Yu Huang
Chih-Ting HSU
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
09/04
Round of 16
7.0
6.0
6.0
6.0
7 7
6 5

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U6.0 組雙打 Doubles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kun-Yo Ho
Haoyu XIE
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
04/11
八強
6.0
7.0
5.0
5.0
6
2
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
Phillip Willem Van den Berg
Luhan de Jager
04/10
Round of 16
5.0
5.0
9.0
1.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U5.0 單打 Singles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Da-Chun LIAO
Ting Chen CHANG
04/11
四強
5.0
4.0
6
3
Ting Chen CHANG
Yu Cheng Chen
04/11
八強
4.0
4.0
6
3
Ting Chen CHANG
Cheng-Yen(Anthony) CHIANG
04/10
Round of 16
4.0
5.0
6
2
Ting Chen CHANG
Mason Chang
04/10
Round of 32
4.0
4.0
6
4
Ting Chen CHANG
Kuan Yung Evan CHIANG
04/10
Round of 64
4.0
2.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.0 雙打 Doubles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
03/07
八強
8.0
8.0
5.0
5.0
6
3
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
Tzu Kai CHAO
Chia-long CHEN
03/07
Round of 16
5.0
5.0
3.0
3.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.5 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
YAN JIA ZENG
Ting Chen CHANG
03/07
八強
6.0
4.0
6
1
Ting Chen CHANG
Bing-Qian MA
03/06
Round of 16
4.0
5.0
6
2
Ting Chen CHANG
Po-Yu CHIU
03/06
Round of 32
4.0
6.0
6
0
Ting Chen CHANG
Chang-Hao CHAO
03/06
Round of 64
4.0
2.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.5 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Haoyu XIE
Ting Chen CHANG
12/27
八強
6.0
4.0
6
3
Ting Chen CHANG
Jonathen PENG
12/26
Round of 16
4.0
3.0
6
3
Ting Chen CHANG
Qi-Fang ZHENG
12/26
Round of 32
4.0
3.0
6
0
Ting Chen CHANG
Yu-Yang CHEN
12/26
Round of 64
4.0
2.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

3.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Xi Qiu
Chi-Jia ZHANG
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
12/27
Round of 16
8.0
8.0
5.0
5.0
6
1
arrow