Loading ...
Li Hsuan, LIN 林立軒

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1997-09-30
國立雲林科技大學
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U6.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Che-Yan LEE
Chao Yang HUANG
Hong Teng Chen
Li Hsuan LIN
05/08
四強
8.0
9.0
9.0
9.0
7 7
6 5
Hong Teng Chen
Li Hsuan LIN
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
05/08
八強
9.0
9.0
9.0
9.0
7
5

3月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2022/03/26 - 03/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong Lin CHEN
Li Hsuan LIN
03/27
四強
8.0
7.0
6
2
Li Hsuan LIN
YOU-CI JHANG
03/26
八強
7.0
6.0
6
3
arrow