Loading ...
Li Hsuan, LIN 林立軒

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1997-09-30
國立雲林科技大學
單打
雙打

過去賽事結果

2023年4月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/04/29 - 04/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hao-Wei Tsao
YU-HSIANG HUANG
Ming-Shian YANG
Li Hsuan LIN
05/03
四強
10.0
10.0
10.0
10.0
6
4
Ming-Shian YANG
Li Hsuan LIN
Syuan LAI
Jie LAI
05/03
八強
10.0
10.0
10.0
6.0
6
1
Ming-Shian YANG
Li Hsuan LIN
Han Shi Zhong
Yuan-Chieh Lai
05/03
Round of 16
10.0
10.0
7.0
7.0
6
0

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U6.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Che-Yan LEE
Chao Yang HUANG
Hong Teng Chen
Li Hsuan LIN
05/08
四強
8.0
9.0
9.0
9.0
7 7
6 5
Hong Teng Chen
Li Hsuan LIN
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
05/08
八強
9.0
9.0
9.0
9.0
7
5

3月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2022/03/26 - 03/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong Lin CHEN
Li Hsuan LIN
03/27
四強
8.0
7.0
6
2
Li Hsuan LIN
YOU-CI JHANG
03/26
八強
7.0
6.0
6
3
arrow