Loading ...

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2023年09月16 - 09月17日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2023年09月10日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2023年09月12日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, U8橘球組(8歲以下限定), U10綠球組(10歲以下限定)
  雙打 U5.0, U7.0
 • 賽制(Match scoring formats) 所有組別均採一盤六局 / 單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-CS3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊
最近更新於:SEP 11 2023, 2:28pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Ren-Hao Hsiao 蕭仁豪
8.0 7.0
Han Lin HONG 洪漢霖
6.0 5.0
5.0 6.0
5.0 6.0
5.0 6.0
5.0 7.0
5.0 8.0
5.0 8.0
5.0 6.0
Timo Chung 鍾雨良
4.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 6.0
KUN MOU LEE 李昆謀
3.0 0.0
KUN TENG TSAI 蔡坤騰
3.0 0.0
Tzu Wei LIU 劉子維
3.0 6.0
Marat Wang 王秉豐
3.0 0.0
Chi-Rung Weng 翁崎榕
3.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 6.0
GENG-LUN LI 李庚倫
2.0 0.0
HSING WEI LIU 劉星緯
2.0 6.0
Junichi Iwasaki 岩崎惇一
2.0 0.0
TING-YU Chieh 簡莛諭
1.0 3.0
yu cheng loiu 劉禹呈
1.0 0.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
1.0 0.0
YI-XIN LIU 劉奕昕
1.0 0.0
KUO SHENG HSU 徐國勝
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
you chen li 李祐丞
0.0 0.0
CHUNYI LIN 林雋頤
0.0 0.0
Rui ting Ma 馬瑞霆
0.0 0.0
0.0 0.0
Chenyou LI 李丞右
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Hong-Ze HSU 徐宏澤
0.0 0.0
0.0 0.0
KANG FU LIN 林港富
0.0 0.0
PoWei Lin 林柏維
0.0 0.0
Tien Yu Hsiao 蕭天佑
0.0 0.0
chen you xiao 蕭誠佑
0.0 0.0
0.0 0.0
chen you xiao 蕭誠佑
0.0 0.0
Wei Cheng LI 李偉誠
0.0 0.0
Mingyi Wang 王茗毅
0.0 0.0
Ying-Cheng Lu 盧映澄
0.0 6.0
Ming-Jeu Ting 丁鳴舉
0.0 0.0
Rui ting Xiao 蕭睿廷
0.0 0.0
you chen li 李祐丞
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:SEP 11 2023, 2:28pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Tzu Wei LIU 劉子維
YI-XIN LIU 劉奕昕
3.0
1.0
6.0
0.0
Chenyou LI 李丞右
0.0
0.0
0.0
0.0
CHIEH-JUI FAN 范捷睿
0.0
0.0
0.0
0.0
Hong-Ze HSU 徐宏澤
0.0
0.0
0.0
0.0
PoWei Lin 林柏維
Tien Yu Hsiao 蕭天佑
0.0
0.0
0.0
0.0
Tien Yu Hsiao 蕭天佑
PoWei Lin 林柏維
0.0
0.0
0.0
0.0
Mingyi Wang 王茗毅
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊