Loading ...

10月臺南站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 10月臺南站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2021年10月09-10日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2021年09月30日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2021年10月05日
 • 比賽地點(Venue Address) 臺南市新營區秦漢街 103 號 新營網球場(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, 公開組
  雙打 U4.0, U6.0, 6.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 公開組採預賽循環制 , 晉級複賽後採單淘汰,比賽採六局三盤兩勝制 其他組別均採一盤六局 / 單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
南瀛網球協會
贊助單位(Sponsors)
Yonex|西北旅遊|ESPNER
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Shan-yuan OU 歐善元
11.0 0.0
Shan-yuan OU 歐善元
11.0 0.0
Tina Marie Li Tina Marie li
9.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
6.0 6.0
kai jie zhang 張凱傑
6.0 9.0
CHIA WEN LIN 林家文
6.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
6.0 6.0
Ming-Ying LEE 李明穎
6.0 0.0
CHIA WEN LIN 林家文
6.0 0.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
5.0 7.0
CHUN-JUI LIN 林雋睿
5.0 0.0
5.0 6.0
Han-Ping Shen 沈涵平
5.0 0.0
Ben Chang 張耀輝
5.0 0.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
5.0 7.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
5.0 7.0
CHIANG LIWEI 姜力維
5.0 4.0
I-HSUAN DENG 鄧怡瑄
5.0 0.0
5.0 0.0
Shao-Wei LIN 林劭瑋
5.0 6.0
Tzu Kai Chao 趙咨凱
4.0 8.0
Yu-An TSAI 蔡宇安
4.0 5.0
Justin Tsai 蔡孟杰
3.0 3.0
Kaylin Chan 詹靈稜
3.0 9.0
YI-AN CHEN 陳奕安
3.0 4.0
YI-AN CHEN 陳奕安
3.0 4.0
Kaylin Chan 詹靈稜
3.0 9.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 4.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 4.0
Yang Guo-Ting 楊國廷
3.0 0.0
Cheng-Yu HUNG 洪晟祐
3.0 0.0
3.0 7.0
Guan-Zhi SU 蘇冠誌
3.0 0.0
Ke Han Wang 王可涵
3.0 7.0
SZU-HSIEN LU 呂思賢
3.0 9.0
Yang Guo-Ting 楊國廷
3.0 0.0
Brian Chu 朱柏融
1.0 4.0
Tin Chen 陳廷
0.0 0.0
JIAXIN LIN 林家歆
0.0 0.0
HUNG-CHIH CHI 紀泓志
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Ling Lan WANG 王苓蘭
0.0 0.0
YUN-RONG LIN 林昀蓉
0.0 0.0
0.0 0.0
CHUN YEN KE WANG 柯王均彥
0.0 0.0
CHUN YEN KE WANG 柯王均彥
0.0 0.0
ZENG YI-JIA 曾奕嘉
0.0 0.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
0.0 0.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
JiaPing Chen 陳佳平
0.0 0.0
YU-CHEN TING 丁郁晟
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Rong Jhao LIN 林容兆
0.0 0.0
Yu Li CHOU 周又立
0.0 0.0
Yu Li CHOU 周又立
0.0 0.0
Austin Tsao 曹軒淇
0.0 0.0
Ashton Tsao 曹軒晨
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Hao-Wei Cheng 程浩偉
0.0 0.0
0.0 0.0
zong-xian Li 李宗憲
0.0 0.0
0.0 0.0
I-Ting KU 古逸婷
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
0.0 0.0
CHUN-LIN CHU 朱鈞疄
0.0 0.0
CHIA-CHIA CHU 朱泇嘉
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Shan-yuan OU 歐善元
11.0
6.0
0.0
7.0
CHUN-JUI LIN 林雋睿
PO-YEN TSENG 曾柏諺
5.0
6.0
0.0
8.0
Tzu Kai Chao 趙咨凱
Ming-Ying LEE 李明穎
4.0
6.0
8.0
0.0
kai jie zhang 張凱傑
SZU-HSIEN LU 呂思賢
6.0
3.0
9.0
9.0
Jun-chen ZHOU 周雋晨
7.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
6.0
0.0
CHIANG LIWEI 姜力維
Han-Chun LI 李漢君
5.0
0.0
4.0
0.0
Shao-Wei LIN 林劭瑋
5.0
0.0
6.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Wen Hao Li 李文豪
0.0
0.0
0.0
0.0
Zong Yi CHANG 張宗益
Yu-tong CHU 屈右東
0.0
0.0
0.0
0.0
YU-CHEN TING 丁郁晟
0.0
0.0
0.0
0.0
Hao-Wei Cheng 程浩偉
Rong Jhao LIN 林容兆
0.0
0.0
0.0
0.0
I-Ting KU 古逸婷
0.0
0.0
0.0
0.0
泓翔 陳 陳泓翔
Gia-Fong LAI 賴家鋒
0.0
0.0
0.0
0.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
Wei-Lin SUNG 宋韋霖
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
南瀛網球協會
贊助單位(Sponsors)
Yonex|西北旅遊|ESPNER