Loading ...

6月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 6月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2023年06月03 - 06月04日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2023年05月28日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2023年05月30日
 • 比賽地點(Venue Address) 新北市板橋區溪城路90號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U3.0 (報名後需聯絡官方LINE), U4.0 (報名後需聯絡官方LINE), U5.0, U6.0, 6.0A
  雙打 U5.0, U7.0, 7.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 所有組別均採一盤六局 / 單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-CS3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly|新北市體育會網球委員會共同主辦
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊
最近更新於:MAY 29 2023, 5:39pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
WU SHENG HUA 吳昇樺
7.0 0.0
JIA HAO WANG 王加豪
7.0 0.0
J.D LIN 林佳德
6.0 0.0
Jia-Jin Li 李嘉晉
6.0 6.0
ZHE YU LEE 李哲宇
6.0 8.0
6.0 9.0
6.0 0.0
6.0 0.0
6.0 0.0
Pin Qiao Chen 陳品喬
6.0 6.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 7.0
Jingzhou Lin 林靖洲
5.0 0.0
5.0 0.0
Jun Liang Lin 林俊良
5.0 0.0
5.0 0.0
IAN LIU 劉苡硯
5.0 9.0
5.0 6.0
SINFU LIN 林信甫
5.0 0.0
5.0 6.0
Ding-Wen JANG 張丁文
5.0 7.0
Ding-Wen JANG 張丁文
5.0 7.0
SINFU LIN 林信甫
5.0 0.0
ZHI-XUAN SU 蘇輊軒
5.0 7.0
Chen He Huang 黃晨赫
5.0 0.0
Shih-Hua Chiu 邱世華
5.0 0.0
TING-JUI KANG 康庭睿
5.0 9.0
5.0 0.0
Jun Liang Lin 林俊良
5.0 0.0
5.0 0.0
5.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 7.0
Pei-I Hsu 許倍溢
4.0 0.0
4.0 0.0
PINZHU SU 蘇品竹
4.0 0.0
4.0 0.0
4.0 0.0
4.0 0.0
4.0 0.0
Samuel Chien 簡心仁
4.0 0.0
4.0 0.0
4.0 0.0
Jia yi Tseng 曾家逸
4.0 3.0
DA WEI FU 傅大為
4.0 0.0
Jia yi Tseng 曾家逸
4.0 3.0
YAO LEE 李曜
4.0 0.0
JEN-TIEN TSUI 崔仁典
4.0 8.0
Yi-wei CHIU 邱奕偉
4.0 9.0
Chi-Hsuan Lee 李其軒
4.0 0.0
Chi-Hsuan Lee 李其軒
4.0 0.0
RUI-SHAN XIe 謝睿善
4.0 8.0
Chun Yu Lin 林峻宇
3.0 8.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 0.0
TING-YU TAN 譚廷玉
3.0 0.0
Ernest Chien 簡心誠
3.0 0.0
Ernest Chien 簡心誠
3.0 0.0
TING-YU TAN 譚廷玉
3.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 0.0
Che Ying Kung 龔哲嫈
3.0 0.0
3.0 0.0
3.0 8.0
Ryder Wu 吳柏樺
2.0 0.0
Yi Quan Chen 陳奕瑔
2.0 0.0
BOYAN CHEN 陳伯彥
2.0 8.0
1.0 0.0
Jo-Tung Hou 侯若彤
1.0 0.0
1.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
I KAI WANG 王奕凱
0.0 0.0
LIMIN HSUEH 薛立民
0.0 0.0
SHANG-PU YANG 楊尚蒲
0.0 0.0
Jacob Marcou Jacob Michael Marcou
0.0 0.0
You Tian Chen 陳宥天
0.0 0.0
Chun-Lei Kao 高均磊
0.0 0.0
HuanRen Lin 林桓任
0.0 0.0
Shih Chieh Lu 魯世傑
0.0 0.0
WU JUNG-CHI 吳中齊
0.0 0.0
Vincent Kwok 郭允中
0.0 0.0
JUNG-WEI WU 吳中維
0.0 0.0
Hsing-Hao Lin 林星豪
0.0 0.0
Hsing-Hao Lin 林星豪
0.0 0.0
TSAI JUI-WEN 蔡瑞文
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
YI DONG HSIEH 謝邑東
0.0 0.0
Jun Hao CHEN 陳俊豪
0.0 0.0
Aaron Yang 楊竣博
0.0 0.0
Tik Lung Lam 林迪龍
0.0 0.0
Tik Lung Lam 林迪龍
0.0 0.0
0.0 0.0
Jayden HSU 徐浩維
0.0 0.0
Jhe-Syue Liu 劉哲學
0.0 0.0
Hui En Ho 何譿恩
0.0 0.0
CHIH-YING HO 何治穎
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Horia Negru Horia George Negru
0.0 0.0
YI-TAI CHOU 周義泰
0.0 0.0
PEI LING CHEN 陳佩伶
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
HSU YAO LIN 許曜麟
0.0 0.0
YAO YU HSU 許曜于
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
CHENG JU LEE 李承儒
0.0 0.0
Hsin Yun Lee 李欣芸
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu yan Zheng 鄭宇晏
0.0 0.0
Cheng Hao LI 李政澔
0.0 0.0
Jun-Wei Zeng 曾駿緯
0.0 0.0
Yu yang CHEN 陳有揚
0.0 0.0
Yu yang CHEN 陳有揚
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu Jing Zheng 鄭宇晶
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Andrew Chiang 江宇彥
0.0 0.0
YI-CHIEH KAO 高誼潔
0.0 0.0
LiTe Hsueh 薛立德
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:MAY 29 2023, 5:39pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
WU SHENG HUA 吳昇樺
7.0
6.0
0.0
0.0
Jia-Jin Li 李嘉晉
TING-JUI KANG 康庭睿
6.0
5.0
6.0
9.0
Yi-wei CHIU 邱奕偉
6.0
4.0
9.0
9.0
JEN-TIEN TSUI 崔仁典
Shih-Hua Chiu 邱世華
4.0
5.0
8.0
0.0
ZHE YU LEE 李哲宇
Chia Lin OU 歐佳霖
6.0
0.0
8.0
11.0
SHANG-PU YANG 楊尚蒲
ZHI-XUAN SU 蘇輊軒
0.0
5.0
0.0
7.0
ZHI-XUAN SU 蘇輊軒
SHANG-PU YANG 楊尚蒲
5.0
0.0
7.0
0.0
Chun Yu Lin 林峻宇
BOYAN CHEN 陳伯彥
3.0
2.0
8.0
8.0
RUI-SHAN XIe 謝睿善
0.0
4.0
0.0
8.0
Che Ying Kung 龔哲嫈
HuanRen Lin 林桓任
3.0
0.0
0.0
0.0
Ryder Wu 吳柏樺
0.0
2.0
0.0
0.0
JUNG-WEI WU 吳中維
WU JUNG-CHI 吳中齊
0.0
0.0
0.0
0.0
Shih Chieh Lu 魯世傑
0.0
0.0
0.0
0.0
CHEN HUNG LIN 林振弘
0.0
0.0
0.0
0.0
YAO YU HSU 許曜于
HSU YAO LIN 許曜麟
0.0
0.0
0.0
0.0
TSAI JUI-WEN 蔡瑞文
0.0
0.0
0.0
0.0
Jun-Wei Zeng 曾駿緯
0.0
0.0
0.0
0.0
WU JUNG-CHI 吳中齊
WU JUNG-CHI 吳中齊
0.0
0.0
0.0
0.0
KUAN-YU LEE 李冠諭
WEI LEE 李維
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly|新北市體育會網球委員會共同主辦
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊