Loading ...

1月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 1月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年01月15日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年01月07日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年01月11日
 • 比賽地點(Venue Address) 高雄市橋頭區隆豐路11號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, 公開組
  雙打 U5.0, U7.0, 7.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 公開組採預賽循環制 , 晉級複賽後採單淘汰,比賽採六局三盤兩勝制 其他組別均採一盤六局 / 單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
8.0 9.0
Yi-An Chen 陳奕安
7.0 9.0
7.0 0.0
7.0 0.0
7.0 9.0
Yi Chun LAN 藍義鈞
6.0 8.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
6.0 9.0
Yi Chun LAN 藍義鈞
6.0 8.0
Yi chen DING 丁翊宸
6.0 9.0
6.0 8.0
Su Ja LIN 林世傑
6.0 0.0
DING-WEN JANG 張丁文
5.0 8.0
DING-WEN JANG 張丁文
5.0 8.0
Hsi Yu Lin 林錫佑
5.0 10.0
Rong Jhao LIN 林容兆
5.0 7.0
ZHI HONG LIN 林誌泓
5.0 3.0
CHUN-JUI LIN 林雋睿
5.0 10.0
5.0 8.0
Huang Yi Chou 周晃亦
5.0 8.0
kai jie zhang 張凱傑
5.0 8.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
5.0 7.0
Miyagi Kana 宮城佳奈
5.0 3.0
Miyagi Kana 宮城佳奈
5.0 3.0
5.0 7.0
Yu xin Tseng 曾語歆
4.0 2.0
Ian WU 吳佾恩
4.0 0.0
YU-CHIN TSUI 崔佑勤
4.0 10.0
WEI-SHENG LI 李偉聖
4.0 4.0
4.0 9.0
MU-JHE HSIEH 謝牧哲
4.0 3.0
YU CHENG LIN 林育澄
4.0 8.0
3.0 0.0
3.0 0.0
Shao Wei Ma 馬紹為
3.0 0.0
Yu Li CHOU 周又立
3.0 0.0
Yu Li CHOU 周又立
3.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 5.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 5.0
3.0 0.0
Ping Kun Tsai 蔡秉昆
3.0 0.0
3.0 0.0
Jonathen Peng 彭翊軒
3.0 8.0
3.0 4.0
Kai-Cheng Lin 林楷程
3.0 0.0
Hao Yu LIN 林浩宇
2.0 8.0
Hsini Chiu 邱薪亦
2.0 0.0
MU TING LIN 林睦庭
2.0 0.0
2.0 0.0
ZHI-DE HONG 洪至德
2.0 4.0
SZU-HSIEN LU 呂思賢
2.0 8.0
MU TING LIN 林睦庭
2.0 0.0
ZHI-DE HONG 洪至德
2.0 4.0
2.0 9.0
2.0 9.0
Wei cheng Lin 林威丞
1.0 0.0
YI-FAN WANG 王以帆
0.0 0.0
Wen Yu Chen 陳玟諭
0.0 8.0
0.0 0.0
YU-CHI LAI 賴佑齊
0.0 0.0
TSUNG-YI YEH 葉宗益
0.0 0.0
YU HSIEN Hsu 徐宇嫻
0.0 0.0
Ming-Chang Wu 吳明昌
0.0 0.0
Ming-Chang Wu 吳明昌
0.0 0.0
Yu-Wei Tseng 曾語葳
0.0 0.0
WEI-LUN TSAI 蔡惟綸
0.0 0.0
TZU-HSUN SU 蘇子勛
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Tobias Schwan 徐晨揚
0.0 0.0
Song Yu TSAI 蔡松佑
0.0 0.0
0.0 0.0
Zong-Jing LEE 李宗縉
0.0 0.0
Wang Po Lin 王柏霖
0.0 0.0
Yu-Hsin Huang 黃宇薪
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
SHU-HAN CHI 紀書翰
0.0 0.0
0.0 0.0
Eric Huang Eric Huang
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu Chen Lin 林禹辰
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Yu-Chen Chiu 邱祐辰
7.0
11.0
9.0
11.0
Yin Chih Lan 藍尹志
6.0
11.0
10.0
11.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
Wei-Lin SUNG 宋韋霖
6.0
8.0
9.0
9.0
Yi-An Chen 陳奕安
6.0
7.0
10.0
9.0
Su Ja LIN 林世傑
Rong Jhao LIN 林容兆
6.0
5.0
0.0
7.0
CHUN-JUI LIN 林雋睿
Michael Daniel Michael Daniel
5.0
5.0
10.0
0.0
Huang Yi Chou 周晃亦
YU CHENG LIN 林育澄
5.0
4.0
8.0
8.0
Hsi Yu Lin 林錫佑
3.0
5.0
0.0
10.0
Yi CHIEN 簡義
7.0
0.0
9.0
0.0
Ju-Yun Jeng 鄭筑云
0.0
7.0
0.0
9.0
Jun-Tsung WU 吳閏琮
3.0
3.0
4.0
8.0
Ian WU 吳佾恩
Chen-You LIN 林宸佑
4.0
0.0
0.0
0.0
WEI-SHENG LI 李偉聖
0.0
4.0
0.0
4.0
Yu xin Tseng 曾語歆
Yu-Wei Tseng 曾語葳
4.0
0.0
2.0
0.0
Jonathen Peng 彭翊軒
Wen Yu Chen 陳玟諭
3.0
0.0
8.0
8.0
Hao Yu LIN 林浩宇
YI-FAN WANG 王以帆
2.0
0.0
8.0
0.0
YING-WEI CHIU 邱英瑋
0.0
0.0
0.0
0.0
WEI-LUN TSAI 蔡惟綸
HAN-LONG LIU 劉瀚隆
0.0
0.0
0.0
0.0
YU HSIEN Hsu 徐宇嫻
0.0
0.0
0.0
0.0
Yu-Hsin Huang 黃宇薪
Zong-Jing LEE 李宗縉
0.0
0.0
0.0
0.0
Yan Kai CHEN 陳彥凱
0.0
0.0
0.0
0.0
Yan Kai CHEN 陳彥凱
0.0
0.0
0.0
0.0
WEN-HSIANG WU 吳文翔
0.0
0.0
0.0
0.0
Shunya Namiki 並木駿也 Shunya Namiki
Jon Park Jon Park
0.0
0.0
0.0
0.0
Mu Han Chen 陳睦翰
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊