Loading ...

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年07月02-3日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年06月27日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年06月28日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, VCT U9.5, VCT 9.5A, U8, U10
  雙打 U7.0, U9.0, 9.0A
 • 賽制(Match scoring formats) VCT組比賽採六局三盤兩勝制單淘汰制; 其他組別均採一盤六局 / 單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
11.0 12.0
11.0 11.0
Chang Shu-Lun 張書菕
10.0 11.0
8.0 0.0
Vincent Cheng 鄭謙文
8.0 0.0
Li Hsin Lin 林立心
8.0 8.0
YU-CHENG LI 李祐澄
8.0 10.0
Hong-Lin CHEN 陳宏霖
7.0 9.0
7.0 10.0
TE-YU HSU 許德宥
7.0 10.0
Ren-Hao Hsiao 蕭仁豪
6.0 5.0
6.0 11.0
Chandler WU 吳侑澂
6.0 9.0
6.0 0.0
6.0 6.0
6.0 0.0
CHUN-CHI LIU 劉俊其
6.0 0.0
Han-Kuan LIN 林瀚寬
6.0 0.0
KUANJEN CHOU 周冠仁
6.0 0.0
Han-Kuan LIN 林瀚寬
6.0 0.0
PIN-YI CHEN 陳品亦
5.0 0.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
5.0 9.0
Shih-Hua Chiu 邱世華
5.0 6.0
5.0 10.0
5.0 10.0
Bing-Qian MA 馬秉謙
5.0 9.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 8.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 8.0
Kuo Feng Chen 陳國峯
5.0 9.0
5.0 11.0
5.0 11.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
5.0 9.0
Shih-Hua Chiu 邱世華
5.0 6.0
Jie LAI 賴潔
4.0 10.0
HSU-KAI KAO 高煦凱
4.0 0.0
Kuan-Hung Wu 吳寬閎
4.0 8.0
Wei Jun TANG 湯偉均
4.0 10.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 7.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 7.0
4.0 9.0
Wei Jun TANG 湯偉均
4.0 10.0
Yi-wei CHIU 邱奕偉
3.0 7.0
Kensei Ando 安藤賢成
3.0 3.0
Kensei Ando 安藤賢成
3.0 3.0
Kohsei Ando 安藤恆成
3.0 3.0
Han Wei LIN 林函葳
3.0 0.0
Chi-Rung Weng 翁崎榕
2.0 0.0
Chi-Rung Weng 翁崎榕
2.0 0.0
Yi Chan CHU 朱奕辰
2.0 7.0
Yi Chan CHU 朱奕辰
2.0 7.0
YI-KAI CHEN 陳奕愷
2.0 0.0
Tzu-jie Yang 楊子頡
2.0 0.0
Hsin Ting Wei 魏妡庭
2.0 0.0
Yu Hao Chen 陳昱豪
2.0 7.0
Tzu-jie Yang 楊子頡
2.0 0.0
CHUN-CHI WU 吳浚祈
2.0 8.0
Yi Xin Fang 方苡芯
2.0 9.0
PIN CHUN Kuo 郭品君
2.0 0.0
Tzu-ying Yang 楊子瑩
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Tong Yu Wei 魏彤羽
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
TING-LUN WANG 王庭綸
1.0 4.0
yihsuan LAI 賴以軒
0.0 0.0
BoChang Huang 黃柏彰
0.0 0.0
Zu you FAN 范子宥
0.0 0.0
SHOU HE KANG 康守和
0.0 0.0
Wei-Chung Yu 游偉中
0.0 0.0
Wei-Chung Yu 游偉中
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Chen en Zheng 鄭宸恩
0.0 0.0
CHIACHEN LIN 林家晟
0.0 0.0
Sih-Cyuan Guo 郭思詮
0.0 0.0
Cruz Huang 黃家兆
0.0 0.0
YenHao LAI 賴彥豪
0.0 0.0
Yu chun LIN 林宥鈞
0.0 0.0
Tyler Shih Tyler Shih
0.0 0.0
0.0 0.0
Lucas Huang 黃麒恩
0.0 0.0
Cruz Huang 黃家兆
0.0 0.0
YU TING Chen 陳佑庭
0.0 0.0
0.0 0.0
Li Yang CHEN 陳立洋
0.0 0.0
Evan Huang 黃麒軒
0.0 0.0
YI-HSUAN CHEN 陳以軒
0.0 0.0
Ruey Juan Lin 林瑞專
0.0 0.0
Shao-Ching Ma 馬紹晴
0.0 0.0
MingJun Liu 劉明濬
0.0 0.0
CHE-MING LIU 劉哲銘
0.0 0.0
Uching Zheng 鄭羽晴
0.0 0.0
Chi-Hsuan Lee 李其軒
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Yu Hsien Wang 王宥憲
8.0
11.0
9.0
11.0
7.0
6.0
10.0
6.0
Chandler WU 吳侑澂
Bing-Qian MA 馬秉謙
6.0
5.0
9.0
9.0
Yi-wei CHIU 邱奕偉
6.0
3.0
7.0
7.0
TE-YU HSU 許德宥
Lou Li Xuan 羅立詃
7.0
0.0
10.0
10.0
3.0
4.0
0.0
14.0
Yi Xin Fang 方苡芯
Kuo Feng Chen 陳國峯
2.0
5.0
9.0
9.0
KUANJEN CHOU 周冠仁
6.0
0.0
0.0
0.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
HUNG-YI KO 柯宏宜
5.0
0.0
9.0
0.0
Nai-Chen Yang 楊乃成
4.0
0.0
13.0
0.0
Sih-Cyuan Guo 郭思詮
Kuan-Hung Wu 吳寬閎
0.0
4.0
0.0
8.0
Yu Hao Chen 陳昱豪
Tyler Shih Tyler Shih
2.0
0.0
7.0
0.0
Tyler Shih Tyler Shih
Yu Hao Chen 陳昱豪
0.0
2.0
0.0
7.0
Hsin-Wen CHEN 陳欣汶
Min hsin Yang 楊旻鑫
0.0
0.0
0.0
0.0
YUN LEE 李昀
Shih-Yuan LIU 劉士遠
0.0
0.0
8.0
8.0
yihsuan LAI 賴以軒
MingJun Liu 劉明濬
0.0
0.0
0.0
0.0
BoChang Huang 黃柏彰
YenHao LAI 賴彥豪
0.0
0.0
0.0
0.0
YUN LEE 李昀
Shih-Yuan LIU 劉士遠
0.0
0.0
8.0
8.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊