Loading ...

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年12月24 - 12月25日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年12月18日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年12月20日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, U8, U10, VCT U9.5, VCT 9.5A
  雙打 U7.0, U9.0, 9.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 一般組採一盤六局 / 單淘汰制,VCT組採三盤兩勝決勝盤制,迷你綠球組採一盤四局/單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-CS3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊|維克特網球學院
最近更新於:DEC 17 2022, 1:47pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
9.0 7.0
PengYu Lai 賴芃妤
8.0 8.0
8.0 7.0
YU-CHENG LI 李祐澄
7.0 8.0
Jia-En Fan 樊嘉恩
7.0 6.0
7.0 7.0
7.0 8.0
Ming-Ying LEE 李明穎
6.0 0.0
Ming-Ying LEE 李明穎
6.0 0.0
6.0 0.0
Wei Jun TANG 湯偉均
5.0 7.0
5.0 0.0
TZU-FU WANG 王子輔
5.0 0.0
TZU-FU WANG 王子輔
5.0 0.0
Wei Jun TANG 湯偉均
5.0 7.0
Dollar CHIU 邱德樂
5.0 0.0
JIE HAO LIN 林倢豪
5.0 0.0
Kuan-Hung Wu 吳寬閎
5.0 5.0
SHENG PO CHOU 周盛博
5.0 0.0
JHE CHIU 邱喆
5.0 0.0
Caden Hsia 夏匡鉑
5.0 0.0
JHE CHIU 邱喆
5.0 0.0
Brendon Lau 劉柏廷
5.0 0.0
5.0 8.0
Ruey Juan Lin 林瑞專
4.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
4.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
4.0 0.0
4.0 0.0
Darren Hsia 夏匡顥
4.0 5.0
Darren Hsia 夏匡顥
4.0 5.0
4.0 6.0
4.0 6.0
Shao-Ching Ma 馬紹晴
4.0 0.0
Shao-Ching Ma 馬紹晴
4.0 0.0
4.0 3.0
Yan Bo Lin 林言柏
4.0 0.0
En-Zhe CHEN 陳恩喆
4.0 0.0
En-Zhe CHEN 陳恩喆
4.0 0.0
4.0 0.0
4.0 0.0
Emillie LEE 李可晴
4.0 0.0
Emillie LEE 李可晴
4.0 0.0
Ruey Juan Lin 林瑞專
4.0 0.0
Yan Bo Lin 林言柏
4.0 0.0
Yan Bo Lin 林言柏
4.0 0.0
3.0 0.0
3.0 0.0
TING-YU TAN 譚廷玉
3.0 0.0
3.0 0.0
TING-YU TAN 譚廷玉
3.0 0.0
JIE SEN LIN 林捷森
2.0 5.0
TZU-HAN TSENG 曾子宥
2.0 0.0
April Huang 黃宇唯
2.0 3.0
Yi Quan Chen 陳奕瑔
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
YI WEI LIN 林以蔚
1.0 0.0
Cheng-Wei Wu 巫承蔚
1.0 0.0
Jian-Ting He 何健廷
1.0 0.0
Jian-Ting He 何健廷
1.0 0.0
HSU TE CHUNG 鍾敘淂
1.0 0.0
CHENGHAO JONG 鍾承皓
1.0 0.0
Ashton Tsao 曹軒晨
1.0 0.0
1.0 0.0
Brady Huang 黃柏昇
1.0 1.0
Brady Huang 黃柏昇
1.0 1.0
PIN-HUNG CHOU 周品宏
0.0 0.0
Fu Chih Hsu 許福智
0.0 0.0
Lijen Zhang 章力仁
0.0 0.0
Lijen Zhang 章力仁
0.0 0.0
LU WEI-HSIN 呂維昕
0.0 0.0
Xi QIU 邱璽
0.0 0.0
HE-SHIN CHIU 邱禾昕
0.0 0.0
Wei-Cheng Yeh 葉韋呈
0.0 0.0
Heyi Qiu 邱禾沂
0.0 0.0
Zih-Yao Lin 林子曜
0.0 3.0
YU-WEI Lin 林宇葳
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
MingJun Zhang 張銘峻
0.0 0.0
Yi Lin Hsiao 蕭宜琳
0.0 0.0
0.0 0.0
SHI YI Tseng 曾士奕
0.0 0.0
Chi Chen 陳祺
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu Kai CHEN 陳鈺凱
0.0 0.0
0.0 0.0
HUI-LUN HUANG 黃會淋
0.0 0.0
KUAN-LIN Chen 陳冠霖
0.0 0.0
BOJYUN LIN 林柏郡
0.0 0.0
Kelly Tseng 曾雅暄
0.0 0.0
YISHU LIN 林以樹
0.0 0.0
Pin-Tsen CHOU 周品岑
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Yi Lin Hsiao 蕭宜琳
0.0 0.0
KUAN-LIN Chen 陳冠霖
0.0 0.0
En HSIA 夏恩
0.0 0.0
Ryan Tseng 曾竣偉
0.0 0.0
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:DEC 17 2022, 1:47pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Edwin Chen 陳悅安
Jia-En Fan 樊嘉恩
5.0
7.0
3.0
6.0
SHENG PO CHOU 周盛博
5.0
5.0
0.0
8.0
Yi Xin Fang 方苡芯
Kuo Feng Chen 陳國峯
3.0
6.0
6.0
6.0
JIE SEN LIN 林捷森
YAN JIA ZENG 曾彥嘉
2.0
6.0
5.0
5.0
4.0
0.0
6.0
7.0
Yan Bo Lin 林言柏
HE-SHIN CHIU 邱禾昕
4.0
0.0
0.0
0.0
Pei-Chen Tsai 蔡沛辰
Max Tsai 蔡岱澄
3.0
0.0
0.0
0.0
JIAN HONG YE 葉建宏
0.0
0.0
0.0
0.0
HUI-LUN HUANG 黃會淋
Xi QIU 邱璽
0.0
0.0
0.0
0.0
Xi QIU 邱璽
HUI-LUN HUANG 黃會淋
0.0
0.0
0.0
0.0
Pin-Tsen CHOU 周品岑
PIN-HUNG CHOU 周品宏
0.0
0.0
0.0
0.0
En HSIA 夏恩
0.0
0.0
0.0
0.0
En HSIA 夏恩
0.0
0.0
0.0
0.0
Zih-Yao Lin 林子曜
0.0
0.0
0.0
3.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊|維克特網球學院