Loading ...

11月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 11月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2023年11月11 - 11月12日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2023年11月06日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2023年11月07日
 • 比賽地點(Venue Address) 高雄市橋頭區隆豐路11號 橋頭竹林運動公園(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U3.0(首次報名需聯絡大會), U4.0(首次報名需聯絡大會), U5.0, U6.0, U7.5, 橘球組8歲以下限定, 綠球組10歲以下限定, VCT 9.5A(UTR職業外卡賽)
  雙打 U5.0, U7.0
 • 賽制(Match scoring formats) 一般組採一盤六局 / 單淘汰制,VCT組採三盤兩勝決勝盤制,迷你綠球組採一盤四局/單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-CS3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊
最近更新於:NOV 06 2023, 5:47pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
9.0 6.0
7.0 10.0
6.0 0.0
YO HAO HSU 許祐豪
6.0 7.0
6.0 6.0
6.0 7.0
6.0 0.0
6.0 0.0
Ping Kun Tsai 蔡秉昆
5.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 6.0
Min Chen Tsai 蔡旻臻
5.0 0.0
Min Chen Tsai 蔡旻臻
5.0 0.0
5.0 0.0
WEI-HSI SUN 孫維希
5.0 0.0
WEI-HSI SUN 孫維希
5.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 6.0
5.0 0.0
5.0 5.0
OU Yang Chieh 歐陽傑
4.0 6.0
4.0 6.0
4.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
4.0 6.0
4.0 0.0
SHAO-YU DONG 董少渝
4.0 4.0
SEN-FENG WANG 王森豐
4.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
4.0 6.0
OU Yang Chieh 歐陽傑
4.0 6.0
YI HUNG 洪毅
3.0 2.0
Qian Dai 戴謙
3.0 5.0
YI HUNG 洪毅
3.0 2.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
2.0 0.0
WEI KAI CHEN 陳偉凱
2.0 0.0
2.0 8.0
2.0 8.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
2.0 0.0
GENG-LUN LI 李庚倫
2.0 0.0
GENG-LUN LI 李庚倫
2.0 0.0
Yu Ting Lee 李昱霆
2.0 0.0
WEI KAI CHEN 陳偉凱
2.0 0.0
Tsung-I Chou 周宗逸
1.0 7.0
Zoe Lin 林可喬
1.0 0.0
1.0 0.0
Jian-Ting He 何健廷
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Zoe Lin 林可喬
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Jonathen Peng 彭翊軒
0.0 8.0
部長 LU 呂松明
0.0 0.0
YI-XUAN MA 馬翊軒
0.0 0.0
Jie-Xuan Ma 馬婕軒
0.0 0.0
Ting-i Lin 林庭伊
0.0 0.0
Jung-I Lin 林容伊
0.0 0.0
0.0 0.0
Li An TSENG 曾立安
0.0 0.0
Anti Lee 李安迪
0.0 0.0
SIH-YUN WANG 王思云
0.0 0.0
0.0 0.0
Shun An Kan 甘舜安
0.0 0.0
Chao-Kai Yang 楊朝凱
0.0 0.0
Yang Guo-Ting 楊國廷
0.0 0.0
Yang Guo-Ting 楊國廷
0.0 0.0
CHUN-AN YU 游竣安
0.0 0.0
CHUN-AN YU 游竣安
0.0 0.0
Yun Han SHIH 石昀翰
0.0 0.0
Yu hsuan SUNG 宋昱璿
0.0 9.0
Justin Tsai 蔡孟杰
0.0 0.0
Justin Tsai 蔡孟杰
0.0 0.0
Yu-Syuan LAI 賴宇軒
0.0 0.0
Yu-Syuan LAI 賴宇軒
0.0 0.0
Bo Ruie CHEN 陳柏瑞
0.0 0.0
Bo Ruie CHEN 陳柏瑞
0.0 0.0
Haoting CHEN 陳昊廷
0.0 0.0
Lyu Jie CHEN 陳律潔
0.0 0.0
Ya Hsin ZHENG 鄭雅心
0.0 0.0
Kaiti Chen 陳愷悌
0.0 0.0
Tsung-Tse Lin 林宗澤
0.0 0.0
0.0 0.0
Chen Hsi Hsu 徐晨琋
0.0 0.0
Xinhong Lin 林新紘
0.0 0.0
0.0 0.0
Chia Wei Wang 王嘉维
0.0 0.0
JYUN-CIAN LIN 林俊謙
0.0 0.0
0.0 0.0
Yi Chun HONG 洪亦均
0.0 4.0
Sheng huai wu 吳晟槐
0.0 0.0
Sheng huai wu 吳晟槐
0.0 0.0
WEI-CHE HSIEH 謝維哲
0.0 0.0
kai jie zhang 張凱傑
0.0 0.0
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:NOV 06 2023, 5:47pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
4.0
9.0
0.0
6.0
SHAO-YU DONG 董少渝
4.0
5.0
4.0
5.0
Ian WU 吳佾恩
6.0
0.0
2.0
0.0
YI LUN LEE 李翊綸
6.0
0.0
7.0
0.0
HSIN-YI TSENG 曾馨儀
4.0
2.0
2.0
3.0
Yun Han SHIH 石昀翰
6.0
0.0
6.0
0.0
CHIANG HO LU 呂江河
0.0
5.0
0.0
8.0
Xinhong Lin 林新紘
0.0
5.0
0.0
0.0
4.0
0.0
6.0
0.0
Qian Dai 戴謙
CHIEN-YU PENG 彭建緎
3.0
0.0
5.0
5.0
Wen Yu Chen 陳玟諭
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
部長 LU 呂松明
0.0
0.0
0.0
0.0
Anti Lee 李安迪
Manli Hsu 許曼莉
0.0
0.0
0.0
0.0
Wenhsiuh LIU 劉文學
0.0
0.0
0.0
10.0
Ya Hsin ZHENG 鄭雅心
0.0
0.0
0.0
3.0
Wen han CHEN 陳玟涵
0.0
0.0
0.0
0.0
Jonathen Peng 彭翊軒
0.0
0.0
8.0
8.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊