Loading ...

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2021年08月21-22日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2021年08月12日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2021年08月17日
 • 比賽地點(Venue Address) 高雄市橋頭區隆豐路11號 橋頭竹林運動公園(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, 公開組單打
  雙打 U4.0, U6.0, 6.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 公開組採預賽循環制 , 晉級複賽後採單淘汰,比賽採六局三盤兩勝制 其他組別均採一盤六局 / 單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Chuan Yu CIOU 邱川育
11.0 0.0
Yin Chih Lan 藍尹志
10.0 12.0
Meng Xiu LU 盧孟修
9.0 10.0
9.0 0.0
Hong-Lin CHEN 陳宏霖
8.0 9.0
8.0 10.0
Hsiang he LI 李亯和
8.0 0.0
8.0 9.0
Tina Marie Li Tina Marie li
8.0 0.0
7.0 0.0
Chia-En TSENG 曾加恩
7.0 7.0
6.0 7.0
Yi chen DING 丁翊宸
6.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 0.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 7.0
Yu-Wei Hsu 許淯維
5.0 0.0
YI CHIAO FANG 方藝橋
5.0 0.0
Sheng huai WU 吳晟槐
5.0 12.0
Sheng huai WU 吳晟槐
5.0 12.0
Chihheng Chen 陳志恆
5.0 0.0
Chihheng Chen 陳志恆
5.0 0.0
I-HSUAN DENG 鄧怡瑄
5.0 0.0
5.0 7.0
5.0 7.0
Shang Ju YANG 楊尚儒
5.0 0.0
TZU-FU WANG 王子輔
5.0 7.0
5.0 0.0
YU XIANG SUN 孫郁翔
5.0 6.0
Ting-Li FANG 方亭孋
5.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 0.0
WEI-SHENG LI 李偉聖
5.0 10.0
YU-AN LU 盧宇安
4.0 5.0
Jun-Tsung WU 吳閏琮
4.0 8.0
i-chun HUANG 黃逸鈞
4.0 6.0
4.0 0.0
3.0 0.0
Wen-Ping Tsai 蔡文平
3.0 4.0
3.0 10.0
Yu-An TSAI 蔡宇安
3.0 4.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
3.0 7.0
Yu-An TSAI 蔡宇安
3.0 4.0
3.0 10.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 4.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 4.0
2.0 10.0
Szu-Hsien LEE 李思賢
2.0 0.0
0.0 0.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
0.0 0.0
Guan Yu SU 蘇冠宇
0.0 0.0
Ian WU 吳佾恩
0.0 0.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
0.0 0.0
Hsi Yu Lin 林錫佑
0.0 0.0
Chen-Yin Yang 楊辰胤
0.0 0.0
Chung-En YING 應充恩
0.0 0.0
Yu-Chieh LU 盧宇潔
0.0 0.0
Audrey Kao 高芷涵
0.0 0.0
Audrey Kao 高芷涵
0.0 0.0
Wen-Yi Chou 周文毅
0.0 0.0
JUITING HSIAO 蕭瑞廷
0.0 0.0
JUITING HSIAO 蕭瑞廷
0.0 0.0
0.0 0.0
RongKai Shih 施肜愷
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Ping Kun Tsai 蔡秉昆
0.0 0.0
Hsu Yu chen 徐宇辰
0.0 0.0
Tsai Chun-Wei 蔡俊緯
0.0 0.0
HUANG YI-JUI 黃弈睿
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Yi-An Chen 陳奕安
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Lin Darrin Darrin LIN
0.0 0.0
Ke Han Wang 王可涵
0.0 0.0
MinFeng Lin 林旻鋒
0.0 0.0
Brian Chu 朱柏融
0.0 0.0
Yanhua Huang 黃鉑宸
0.0 0.0
Yanhua Huang 黃鉑宸
0.0 0.0
0.0 0.0
ting kai Lo 羅莛凱
0.0 0.0
Bing Lin LIAO 廖炳霖
0.0 0.0
GUANXING Lin 林冠行
0.0 0.0
Yuan Yu Zhong 鍾元御
0.0 0.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
0.0 0.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
0.0 0.0
Yu Chang Wang 王郁昌
0.0 0.0
I Wen Wan 萬奕彣
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
YI-AN CHEN 陳奕安
0.0 0.0
Junjia Lin 林峻嘉
0.0 0.0
CHIANG LIWEI 姜力維
0.0 0.0
Shih-Kai Kao 高士凱
0.0 0.0
Ping yae Tsai 蔡秉燁
0.0 0.0
Wu Yang Zheng 鄭伍洋
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Yi chen DING 丁翊宸
6.0
8.0
0.0
9.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
YU XIANG SUN 孫郁翔
5.0
5.0
7.0
6.0
WEI-SHENG LI 李偉聖
5.0
2.0
10.0
10.0
Wen-Ping Tsai 蔡文平
3.0
4.0
4.0
0.0
WEI-SHENG LI 李偉聖
2.0
5.0
10.0
10.0
3.0
3.0
10.0
10.0
TZU-FU WANG 王子輔
Yuan Yu Zhong 鍾元御
5.0
0.0
7.0
0.0
Yu-Wei Hsu 許淯維
Yu-Hsun Lai 賴俞勳
5.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
Jun-Tsung WU 吳閏琮
4.0
0.0
8.0
0.0
i-chun HUANG 黃逸鈞
Guan Yu SU 蘇冠宇
4.0
0.0
6.0
0.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
3.0
0.0
7.0
0.0
Chu Han chun 鞠涵竣
0.0
0.0
0.0
0.0
ting kai Lo 羅莛凱
0.0
0.0
0.0
0.0
Ke Han Wang 王可涵
0.0
0.0
0.0
0.0
Yu Chang Wang 王郁昌
I Wen Wan 萬奕彣
0.0
0.0
0.0
0.0
Daniel Lee 李偉平
0.0
0.0
0.0
0.0
CHIANG LIWEI 姜力維
YI-AN CHEN 陳奕安
0.0
0.0
0.0
0.0
Shih-Kai Kao 高士凱
Wu Yang Zheng 鄭伍洋
0.0
0.0
0.0
0.0
I CHENG CHOU 周奕成
0.0
0.0
0.0
0.0
Chen-Yin Yang 楊辰胤
Chung-En YING 應充恩
0.0
0.0
0.0
0.0
GUANXING Lin 林冠行
Zongxuan YANG 楊宗軒
0.0
0.0
0.0
0.0
Hsu Yu chen 徐宇辰
Chu Han chun 鞠涵竣
0.0
0.0
0.0
0.0
HUANG YI-JUI 黃弈睿
0.0
0.0
0.0
0.0
WEI-CHENG KUO 郭威成
Hsi Yu Lin 林錫佑
0.0
0.0
0.0
0.0
Huai Wen FAN 范懷文
0.0
0.0
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Yin-Hsin Yao 姚尹馨
0.0
0.0
0.0
0.0
Brian Chu 朱柏融
MinFeng Lin 林旻鋒
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊