Loading ...

3月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 3月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年03月26-27日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年03月18日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年03月22日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, 公開組, Under Fourteen Only (14歲以下限定), U8迷你綠球組(2014年後出生限定), U10迷你綠球組(2012年後出生限定)
  雙打 U5.0, U7.0, 7.0A
 • 賽制(Match scoring formats)
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
彰化縣體育會網球委員會
贊助單位(Sponsors)
Yonex 優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST 專業穿線團隊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Yin Chih Lan 藍尹志
11.0 11.0
YU-CHENG LI 李祐澄
9.0 9.0
Hong-Lin CHEN 陳宏霖
8.0 9.0
Wei-Ting CHEN 陳威廷
8.0 10.0
CHIA WEN LIN 林家文
7.0 10.0
CHIA WEN LIN 林家文
7.0 10.0
Yu Yun TSAI 蔡雨耘
7.0 0.0
Peng-Yu Lai 賴芃妤
7.0 9.0
CHIH KUN Chen 陳志崑
6.0 11.0
6.0 0.0
TE-YU HSU 許德宥
6.0 10.0
6.0 0.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
6.0 10.0
6.0 0.0
4.0 9.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
4.0 8.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
4.0 8.0
JIN YOU LIN 林勁佑
4.0 9.0
Pei-I Hsu 許倍溢
3.0 0.0
YU-HSUAN LI 李雨暄
3.0 8.0
3.0 0.0
3.0 0.0
Austin Tsao 曹軒淇
3.0 0.0
Pei-I Hsu 許倍溢
3.0 0.0
Tzu Kai Chao 趙咨凱
3.0 8.0
Tzu Kai Chao 趙咨凱
3.0 8.0
Jie LAI 賴潔
3.0 8.0
Fang-Hsi Hsu 許芳僖
2.0 0.0
Ingrid Wu Ingrid Wu
2.0 5.0
2.0 0.0
2.0 0.0
Fang-Hsi Hsu 許芳僖
2.0 0.0
Ingrid Wu Ingrid Wu
2.0 5.0
2.0 8.0
YI-KAI CHEN 陳奕愷
1.0 0.0
Tzu Chen Hung 洪子宸
1.0 0.0
Zi Long Rao 饒釨瀧
0.0 0.0
Tzulun Chang 張子倫
0.0 0.0
Tzulun Chang 張子倫
0.0 0.0
Tobias Schwan 徐晨揚
0.0 0.0
0.0 0.0
CHE SHIH LIN 林哲士
0.0 0.0
YUN-CHEN CHEN 陳筠蓁
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
GUANG YAN LIU 劉光晏
0.0 0.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
0.0 0.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
0.0 0.0
Pin Chieh Lai 賴品傑
0.0 0.0
Hong-Lin FU 傅弘霖
0.0 0.0
0.0 0.0
Yi yi Chang 張依依
0.0 0.0
JUN YAN LIAO 廖俊彥
0.0 0.0
Yan Bo Lin 林言柏
0.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
chi-han peng 彭琪涵
0.0 0.0
chi-han peng 彭琪涵
0.0 0.0
Rody Chou 周牧澄
0.0 0.0
0.0 0.0
Emma Yeh 葉芃辰
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
SHI YI TSENG 曾士奕
0.0 0.0
TZU-HAN TSENG 曾子翰
0.0 0.0
TZU-YU TSENG 曾子宥
0.0 0.0
CHIEH-JUI FAN 范捷睿
0.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
0.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
0.0 0.0
Dragon Chang 張太洋
0.0 0.0
YU-CHING LIU 劉宥青
0.0 0.0
TZU-YEN CHANG 張子嚴
0.0 0.0
Li Hsuan LIN 林立軒
0.0 0.0
TZU WEI Chiu 邱子瑋
0.0 0.0
YU-CEN LING 凌語岑
0.0 0.0
Ashton Tsao 曹軒晨
0.0 0.0
GENG-LUN LI 李庚倫
0.0 0.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
0.0 0.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
0.0 0.0
YI-XUAN MA 馬翊軒
0.0 0.0
JIE-XUAN MA 馬婕軒
0.0 0.0
Kelby Pace 陳英凱
0.0 0.0
TE HSIN HAN 韓德信
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Wei-Ting CHEN 陳威廷
Ke-Hung CHEN 陳科宏
8.0
8.0
10.0
10.0
Cheng-Yi CHEN 陳政奕
YU-CHENG LI 李祐澄
7.0
9.0
10.0
9.0
Peng-Yu Lai 賴芃妤
Yu Yun TSAI 蔡雨耘
7.0
7.0
9.0
0.0
4.0
6.0
9.0
9.0
Kuan-Hung Wu 吳寬閎
SIH-CYUAN GUO 郭思詮
4.0
3.0
7.0
0.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
Wei Ting Chiu 邱偉庭
6.0
0.0
10.0
0.0
yan chun LIN 林彥均
Zhu Jie FAN 范主捷
6.0
0.0
12.0
0.0
Ai Ning HUNG 洪愛甯
0.0
6.0
0.0
7.0
Jie LAI 賴潔
YU-HSUAN LI 李雨暄
3.0
3.0
8.0
8.0
Li Hsuan LIN 林立軒
0.0
4.0
0.0
0.0
Austin Tsao 曹軒淇
0.0
3.0
0.0
0.0
Tobias Schwan 徐晨揚
0.0
0.0
0.0
0.0
TE HSIN HAN 韓德信
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
彰化縣體育會網球委員會
贊助單位(Sponsors)
Yonex 優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST 專業穿線團隊