Loading ...

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年09月24 - 09月25日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年09月17日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年09月20日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, VCT U9.5, VCT 9.5A, U8, U10
  雙打 U7.0, U9.0, 9.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 一般組採一盤六局 / 單淘汰制,VCT組採三盤兩勝決勝盤制,迷你綠球組採一盤四局/單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-CS3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊
最近更新於:SEP 20 2022, 4:53pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Cheng En Yu 余承恩
9.0 8.0
Chuan Yu CIOU 邱川育
9.0 0.0
Hong kai fang 方宏愷
8.0 8.0
Hao Wei TSAO 曹浩瑋
8.0 10.0
Vincent Cheng 鄭謙文
8.0 0.0
PengYu Lai 賴芃妤
8.0 7.0
8.0 9.0
Te-Yu HSU 許德宥
7.0 8.0
YU-CHENG LI 李祐澄
6.0 8.0
YU SHENG ZENG 曾郁勝
6.0 5.0
5.0 0.0
Ren-Hao Hsiao 蕭仁豪
5.0 7.0
Han-Kuan LIN 林瀚寬
5.0 0.0
5.0 5.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 6.0
Ian WU 吳佾恩
4.0 3.0
Shao-Ching Ma 馬紹晴
4.0 0.0
4.0 0.0
CHIACHEN LIN 林家晟
4.0 0.0
Ruey Juan Lin 林瑞專
4.0 0.0
Bing-Qian MA 馬秉謙
4.0 6.0
Shao-Ching Ma 馬紹晴
4.0 0.0
Min Chen Tsai 蔡旻臻
4.0 0.0
Bing-Qian MA 馬秉謙
4.0 6.0
4.0 5.0
Cheng You Li 李承祐
4.0 5.0
Cheng You Li 李承祐
4.0 5.0
Yan Bo Lin 林言柏
4.0 0.0
Yan Bo Lin 林言柏
4.0 0.0
Kuan-Hung Wu 吳寬閎
4.0 4.0
Cheng-Yu HUNG 洪晟祐
4.0 0.0
4.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
4.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
4.0 0.0
3.0 6.0
3.0 6.0
JIE HAO LIN 林倢豪
3.0 0.0
Jie LAI 賴潔
3.0 6.0
3.0 0.0
3.0 6.0
3.0 0.0
CHUN-CHI WU 吳浚祈
3.0 4.0
Caden Hsia 夏匡鉑
3.0 0.0
Caden Hsia 夏匡鉑
3.0 0.0
YU-HSUAN LI 李雨暄
3.0 6.0
YI HUNG 洪毅
2.0 0.0
Audrey Cheng 鄭羿嫻
2.0 0.0
Audrey Cheng 鄭羿嫻
2.0 0.0
2.0 0.0
chi-han peng 彭琪涵
2.0 0.0
chi-han peng 彭琪涵
2.0 0.0
2.0 0.0
Emillie LEE 李可晴
2.0 0.0
Emillie LEE 李可晴
2.0 0.0
PO YEH CHUAN 全柏曄
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
1.0 1.0
JIE SEN LIN 林捷森
1.0 5.0
Bryant YANG 楊蓬寬
1.0 0.0
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
YI WEI CHEN 陳亦偉
1.0 0.0
1.0 0.0
0.0 0.0
Hao-Chen Wu 吳昊宸
0.0 0.0
YU-CHEN LEE 李育楨
0.0 0.0
Wang Bolun 王柏倫
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Zhong-Yi LIU 柳宗益
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Zhong-Yi LIU 柳宗益
0.0 0.0
Jo-Tung Hou 侯若彤
0.0 0.0
Kai-Jie Jang 張凱捷
0.0 0.0
Kai-Jie Jang 張凱捷
0.0 0.0
0.0 0.0
YOU LUN WU 吳宥綸
0.0 0.0
YOU LUN WU 吳宥綸
0.0 0.0
PO HAO WANG 王柏皓
0.0 0.0
SHAO CHI HSU 徐劭祺
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
CHIA-FENG WU 吳佳峰
0.0 0.0
PO-HUAI SHEN 沈伯懷
0.0 0.0
Meng-Yi Liu 劉孟毅
0.0 0.0
Meng-Yi Liu 劉孟毅
0.0 0.0
0.0 0.0
Chi Hao CHENG 鄭騏皓
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu-Tung Chen 陳禹彤
0.0 0.0
0.0 0.0
YUN-YAO CHANG 張雲耀
0.0 0.0
0.0 0.0
Joaquin Heredia Joaquin Heredia
0.0 0.0
YI WEI LIN 林以蔚
0.0 0.0
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:SEP 20 2022, 4:53pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
YU SHENG ZENG 曾郁勝
5.0
6.0
5.0
5.0
Jui Chung Lee 李瑞中
5.0
5.0
0.0
6.0
Wei Jun TANG 湯偉均
KUN-YO Ho 何昆祐
4.0
6.0
7.0
6.0
Wei Jun TANG 湯偉均
KUN-YO Ho 何昆祐
4.0
6.0
7.0
6.0
Chi Hao CHENG 鄭騏皓
Hao Wei TSAO 曹浩瑋
0.0
8.0
0.0
10.0
Yi Xin Fang 方苡芯
Kuo Feng Chen 陳國峯
2.0
5.0
5.0
6.0
JIE SEN LIN 林捷森
Ian WU 吳佾恩
1.0
4.0
5.0
3.0
Han-Kuan LIN 林瀚寬
CHIA-FENG WU 吳佳峰
5.0
0.0
0.0
0.0
CHIA-FENG WU 吳佳峰
Han-Kuan LIN 林瀚寬
0.0
5.0
0.0
0.0
Cheng-Yu WU 吳承祐
4.0
0.0
5.0
7.0
YI WEI CHEN 陳亦偉
HAN HSIEN WU 吳翰銜
1.0
0.0
0.0
0.0
Wang Bolun 王柏倫
0.0
0.0
0.0
0.0
Te-Ching HSU 許德敬
0.0
0.0
7.0
8.0
Lu Ho 何陸
0.0
0.0
0.0
0.0
Hao-Chen Wu 吳昊宸
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊