Loading ...

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2023年08月12 - 08月13日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2023年08月06日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2023年08月08日
 • 比賽地點(Venue Address) 高雄市橋頭區隆豐路11號 橋頭竹林運動公園(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U3.0 (報名後需聯絡官方LINE), U4.0 (報名後需聯絡官方LINE), U5.0, U6.0, U7.5, 橘球組/8歲以下限定(週六熱身賽,週日正式賽), 綠球組/10歲以下限定(週六熱身賽,週日正式賽), 7.5A
  雙打 U5.0, U7.0, 7.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 一般組別均採一盤六局,迷你綠球組採雙賽制,詳閱競賽規程
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-CS3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
YONEX 優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊|維克特網球學院|金車股份有限公司
最近更新於:AUG 06 2023, 2:25pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Liya CHU 朱秝祁
9.0 8.0
9.0 0.0
Liya CHU 朱秝祁
9.0 8.0
Chi Lee 李奇
9.0 8.0
SHIH HONG LIN 林世苰
9.0 10.0
Hong Rui Kuo 郭紘睿
6.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
6.0 7.0
Wei ting Sun 孫偉庭
6.0 7.0
Michael Daniel Michael Daniel
6.0 8.0
6.0 6.0
6.0 0.0
6.0 0.0
6.0 7.0
YO HAO HSU 許祐豪
6.0 6.0
6.0 0.0
Szu-Hsien LEE 李思賢
5.0 6.0
Huang Haoyu 黃浩宇
5.0 6.0
I-Lin Cheng 鄭易林
4.0 0.0
Ya-Ching Wang 王雅慶
4.0 0.0
Ya-Ching Wang 王雅慶
4.0 0.0
Min Chen Tsai 蔡旻臻
4.0 0.0
4.0 0.0
SHENG PO CHOU 周盛博
4.0 5.0
SHENG PO CHOU 周盛博
4.0 5.0
4.0 0.0
4.0 0.0
4.0 5.0
4.0 5.0
Min Chen Tsai 蔡旻臻
4.0 0.0
4.0 0.0
I-Lin Cheng 鄭易林
4.0 0.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
3.0 2.0
Yi Ming LEE 李宜明
3.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
2.0 0.0
Bo Lin Huang 黃柏霖
2.0 0.0
Yi-Syun Wang 王繹勛
2.0 0.0
Yi-Syun Wang 王繹勛
2.0 0.0
YANG-YEH SHIH 石揚業
2.0 0.0
GENG-LUN LI 李庚倫
2.0 0.0
Yu Ting Lee 李昱霆
1.0 0.0
Yu Ting Lee 李昱霆
1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
1.0 0.0
1.0 1.0
Ryder Wu 吳柏樺
1.0 0.0
Jian-Ting He 何健廷
1.0 0.0
Jian-Ting He 何健廷
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Tsung-I Chou 周宗逸
1.0 1.0
1.0 0.0
YO CHUN LU 盧宥君
1.0 0.0
CHIA HUNG LI 李佳鴻
0.0 0.0
Yu-Lin Shen 沈郁霖
0.0 0.0
CHI-EN LU 呂吉恩
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Ya Chang CHEN 陳亞成
0.0 0.0
0.0 0.0
YI CHUN YEH 葉逸羣
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
JIN HAO 郝晉
0.0 0.0
Chenyou Su 蘇辰宥
0.0 0.0
Li Kung-Hong 李昆鴻
0.0 0.0
0.0 0.0
Chun Cho 卓雋
0.0 0.0
SEN-FENG WANG 王森豐
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Tze Yu LAN 藍子瑜
0.0 0.0
TING-WEI LIN 林定為
0.0 0.0
0.0 0.0
Xinhong Lin 林新紘
0.0 0.0
Jiankai Huang 黃建愷
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Chi In Ao IEONG 歐陽紫言
0.0 0.0
Yiyo Chou 周奕佑
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 4.0
HUNG-CHIH CHI 紀泓志
0.0 0.0
Yu Chin FU 傅毓晴
0.0 0.0
Wei Che Chang 張惟哲
0.0 0.0
Chi-Cheng Liu 劉期正
0.0 0.0
Tsai Jie KUO 郭綵潔
0.0 0.0
CHUN CHIA LIN 林峻嘉
0.0 0.0
JIA WEI YANG 楊嘉崴
0.0 0.0
Zi Jin LIN 林子進
0.0 0.0
MING YI YANG 楊銘毅
0.0 0.0
Hsin Hui LU 呂欣蕙
0.0 0.0
TZU-CHEN HUNG 洪子宸
0.0 0.0
Hao-tse Wu 吳浩澤
0.0 0.0
Wu Shao-yu 吳少宇
0.0 0.0
Po Hsiung Hsu 許博雄
0.0 0.0
Ting Yi KUO 郭庭懿
0.0 0.0
Carol Hung 洪愛甯
0.0 0.0
Ya-I TSAI 蔡亞嶧
0.0 0.0
Po Chun Hung 洪渤鈞
0.0 0.0
Timo Chung 鍾雨良
0.0 0.0
YOU LI HUANG 黃宥琍
0.0 0.0
Yu-Lin Shen 沈郁霖
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:AUG 06 2023, 2:25pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Shan-yuan OU 歐善元
6.0
11.0
7.0
12.0
9.0
4.0
0.0
0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
6.0
6.0
7.0
7.0
YO HAO HSU 許祐豪
Huang Haoyu 黃浩宇
6.0
5.0
6.0
6.0
Chi Lee 李奇
Wei Ting YEN 顏維廷
9.0
0.0
8.0
0.0
Wun Yen Wang 王文彥
2.0
6.0
0.0
6.0
0.0
7.0
9.0
0.0
Jui Chung Lee 李瑞中
PO-YEN TSENG 曾柏諺
0.0
7.0
7.0
8.0
Jui Chung Lee 李瑞中
PO-YEN TSENG 曾柏諺
0.0
7.0
7.0
8.0
6.0
0.0
0.0
0.0
Hong Rui Kuo 郭紘睿
TING-WEI LIN 林定為
6.0
0.0
0.0
0.0
Yen Ching LIU 劉儼慶
Yi Ming LEE 李宜明
2.0
3.0
0.0
0.0
Szu-Hsien LEE 李思賢
5.0
0.0
6.0
0.0
Fu LI 李府
4.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
Che Chuan LEE 李哲全
4.0
0.0
0.0
0.0
Fu LI 李府
4.0
0.0
0.0
0.0
Rui Sheng 高睿笙
YU-TE KAO 高玉德
3.0
0.0
0.0
0.0
Ryder Wu 吳柏樺
1.0
1.0
0.0
0.0
YO CHUN LU 盧宥君
1.0
1.0
0.0
1.0
Tsung-I Chou 周宗逸
Fu Kai CHUANG 莊富楷
1.0
0.0
1.0
8.0
Yu Chin FU 傅毓晴
BOYO CHEN 陳柏宥
0.0
0.0
0.0
0.0
Yi Xing Hsu 許譯心
0.0
0.0
8.0
8.0
Tze Yu LAN 藍子瑜
0.0
0.0
0.0
0.0
Bo-Jhao Lee 力柏肇
0.0
0.0
0.0
0.0
WEN-HSIANG WU 吳文翔
Yu-Xian Li 李昱賢
0.0
0.0
9.0
0.0
HUNG-CHIH CHI 紀泓志
0.0
0.0
0.0
0.0
Chi-Cheng Liu 劉期正
Guan-Yu Su 蘇冠宇
0.0
0.0
0.0
0.0
JIN HAO 郝晉
0.0
0.0
4.0
0.0
TZU-CHEN HUNG 洪子宸
Zi Shuan LIN 林子軒
0.0
0.0
0.0
0.0
Yi Hsiang Lin 林義祥
CHANG JUI I 張睿義
0.0
0.0
0.0
0.0
Po chun Lin 林柏均
Chengwei Pan 潘政暐
0.0
0.0
2.0
0.0
Tzu Han Ou 歐子涵
0.0
0.0
1.0
0.0
Carol Hung 洪愛甯
Po Chun Hung 洪渤鈞
0.0
0.0
0.0
0.0
Yalin CHENG 鄭雅玲
0.0
0.0
7.0
7.0
Ya-I TSAI 蔡亞嶧
Ya Chang CHEN 陳亞成
0.0
0.0
0.0
0.0
Yi Hsiang Lin 林義祥
0.0
0.0
7.0
0.0
Po Chun Hung 洪渤鈞
Carol Hung 洪愛甯
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
YONEX 優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊|維克特網球學院|金車股份有限公司