Loading ...

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2021年12月18日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2021年12月10日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2021年12月14日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, 公開組, Under Fourteen Only (14歲以下限定)
  雙打 U5.0, U7.0, 7.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 公開組/UFO組採預賽循環制 , 晉級複賽後採單淘汰,比賽採六局三盤兩勝制 其他組別均採一盤六局 / 單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST 專業穿線團隊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Peng-Yu Lai 賴芃妤
7.0 8.0
SHU MIN LIN 林書民
7.0 10.0
6.0 0.0
Jui En Tsai 蔡睿恩
6.0 9.0
6.0 9.0
TE-YU HSU 許德宥
5.0 8.0
Bing-Qian MA 馬秉謙
5.0 7.0
5.0 10.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 6.0
5.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 6.0
Yu Sheng Lin 林郁盛
5.0 9.0
YU-CHIN TSUI 崔佑勤
5.0 9.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 8.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 8.0
Ying-Cheng Lu 盧映澄
4.0 6.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
4.0 7.0
Ying-Cheng Lu 盧映澄
4.0 6.0
PIN-YI CHEN 陳品亦
4.0 0.0
PIN-YI CHEN 陳品亦
4.0 0.0
4.0 6.0
4.0 4.0
4.0 4.0
Jie LAI 賴潔
4.0 5.0
4.0 10.0
4.0 8.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 4.0
Wen-Ping Tsai 蔡文平
3.0 8.0
3.0 0.0
MengHsun Lin 林孟勳
3.0 0.0
MengHsun Lin 林孟勳
3.0 0.0
YU-HSUAN LI 李雨暄
3.0 5.0
Cheng Yu Wang 王誠佑
3.0 0.0
3.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 4.0
2.0 0.0
瑞生 陳 陳瑞生
2.0 7.0
Pei-Chen Tsai 蔡沛辰
2.0 0.0
Yi Lan Tung 董奕蘭
2.0 8.0
瑞生 陳 陳瑞生
2.0 7.0
2.0 0.0
CHU DAO CHEN 陳楚到
1.0 0.0
1.0 7.0
Yu Hao LEE 李育豪
0.0 0.0
Yu Hao LEE 李育豪
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Chih-Chi Lin 林志吉
0.0 0.0
Hsin-Ju Hung 洪欣如
0.0 0.0
Luke Lee 李緯倫
0.0 0.0
Yi Chan CHU 朱奕辰
0.0 5.0
Hsin-Ju Hung 洪欣如
0.0 0.0
Kai-Cheng Lin 林楷程
0.0 0.0
Yi Chan CHU 朱奕辰
0.0 5.0
Wen-chou Liu 劉文周
0.0 0.0
Wen-chou Liu 劉文周
0.0 0.0
0.0 0.0
Chi Yu Lee 李騏佑
0.0 0.0
CHIA-YU TUNG 董家宇
0.0 0.0
0.0 0.0
CHIA-YU TUNG 董家宇
0.0 0.0
0.0 0.0
Jun Liang Lin 林俊良
0.0 0.0
Pei Chi LEE 李珮琪
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Yi Chun LAN 藍義鈞
6.0
6.0
9.0
9.0
7.0
5.0
10.0
10.0
6.0
4.0
10.0
10.0
Chandler WU 吳侑澂
Bing-Qian MA 馬秉謙
5.0
5.0
7.0
7.0
Wei Jun TANG 湯偉均
Po-Yu Chiu 邱柏祐
4.0
6.0
7.0
7.0
Jui En Tsai 蔡睿恩
Chong-En Tsai 蔡承恩
6.0
4.0
9.0
10.0
4.0
6.0
6.0
6.0
MU-JHE HSIEH 謝牧哲
Cory Maki 麥肯僬
5.0
4.0
7.0
8.0
Jun Liang Lin 林俊良
Jun-chen ZHOU 周雋晨
0.0
8.0
0.0
8.0
SHU MIN LIN 林書民
7.0
0.0
10.0
0.0
Jie LAI 賴潔
YU-HSUAN LI 李雨暄
4.0
3.0
5.0
5.0
Wen-Ping Tsai 蔡文平
Yu-An TSAI 蔡宇安
3.0
3.0
8.0
8.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
4.0
1.0
7.0
7.0
Yung Chen-han 楊承翰
4.0
0.0
8.0
0.0
Yi Lan Tung 董奕蘭
2.0
0.0
8.0
8.0
Yi Xin Fang 方苡芯
Kuo Feng Chen 陳國峯
2.0
0.0
7.0
7.0
YI-HAO ZENG 曾翊豪
Yi Xin Fang 方苡芯
0.0
2.0
0.0
7.0
Chih-Chi Lin 林志吉
KUO-SHENG LIN 林國生
0.0
0.0
0.0
0.0
Yi Yun HUANG 黃羿芸
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST 專業穿線團隊