Loading ...

11月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 11月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年11月19 - 11月20日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年11月12日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年11月15日
 • 比賽地點(Venue Address) 高雄市橋頭區隆豐路11號 橋頭竹林運動公園(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, U8, U10, VCT U9.5, VCT 9.5A
  雙打 U7.0, U9.0, 9.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 一般組採一盤六局 / 單淘汰制,VCT組採三盤兩勝決勝盤制,迷你綠球組採一盤四局/單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-CS3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|Victor.ly Tennis Academy 維克特網球學院|MST國際穿線團隊
最近更新於:NOV 15 2022, 10:44pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
8.0 8.0
6.0 0.0
WEI-HSI SUN 孫維希
5.0 0.0
Caden Hsia 夏匡鉑
5.0 0.0
Caden Hsia 夏匡鉑
5.0 0.0
5.0 7.0
Ian WU 吳佾恩
5.0 4.0
Szu-Hsien LEE 李思賢
5.0 0.0
5.0 7.0
5.0 0.0
WEI-HSI SUN 孫維希
5.0 0.0
Darren Hsia 夏匡顥
4.0 0.0
Kuan He LIN 林冠合
4.0 0.0
Miyagi Kana 宮城佳奈
4.0 5.0
Yan Bo Lin 林言柏
4.0 0.0
Yan Bo Lin 林言柏
4.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
4.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
4.0 0.0
4.0 0.0
TSUNG-YI YEH 葉宗益
4.0 5.0
4.0 4.0
OU Yang Chieh 歐陽傑
4.0 2.0
Cheng-Yu HUNG 洪晟祐
4.0 4.0
OU Yang Chieh 歐陽傑
4.0 2.0
Yu Yang Lu 呂昱暘
4.0 6.0
TSUNG-YI YEH 葉宗益
4.0 5.0
Wen-Ping Tsai 蔡文平
4.0 6.0
4.0 0.0
4.0 0.0
Yu-An TSAI 蔡宇安
4.0 6.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 6.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 6.0
4.0 4.0
4.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
4.0 0.0
3.0 0.0
3.0 0.0
YU KUEI CHEN 陳佑奎
3.0 2.0
3.0 0.0
CHUN-JUI LIN 林雋睿
3.0 5.0
Huang Yi Chou 周晃亦
3.0 4.0
Yun-Ti Chu 朱芸緹
3.0 0.0
Yun-Ti Chu 朱芸緹
3.0 0.0
3.0 0.0
Yu Li CHOU 周又立
3.0 0.0
Huang Yi Chou 周晃亦
3.0 4.0
2.0 0.0
Min Chen Tsai 蔡旻臻
2.0 0.0
MU TING LIN 林睦庭
2.0 0.0
Tsung-I Chou 周宗逸
2.0 0.0
Tsung-I Chou 周宗逸
2.0 0.0
Hao-Chen Wu 吳昊宸
2.0 2.0
Qian Dai 戴謙
2.0 4.0
YI HUNG 洪毅
2.0 0.0
YI HUNG 洪毅
2.0 0.0
GENG-LUN LI 李庚倫
1.0 0.0
TING-LUN WANG 王庭綸
1.0 2.0
Shao Wei Ma 馬紹為
1.0 0.0
Hong-En Chen 陳宏恩
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Yi Ming LEE 李宜明
0.0 0.0
Yu-Chi Chen 陳禹齊
0.0 0.0
PO-SHIUN SU 蘇柏勳
0.0 0.0
PO-SHIUN SU 蘇柏勳
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu-Chi Chen 陳禹齊
0.0 0.0
Yu En Liu 劉育恩
0.0 0.0
Cheng-Yu Lin 林澄禹
0.0 0.0
0.0 0.0
Wei Min HUANG 黃暐閔
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Cheng-Yu Lin 林澄禹
0.0 0.0
Ting Rung Hu 胡庭瑞
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Po Ying LEE 李博穎
0.0 0.0
Zoe Lin 林可喬
0.0 0.0
Ming-Chi Guo 郭明琪
0.0 0.0
Yi Hsuan Lin 林奕玄
0.0 0.0
LIN Yu-Ting 林侑廷
0.0 0.0
0.0 0.0
Ting Kai LO 羅莛凱
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
i-chun HUANG 黃逸鈞
0.0 0.0
Jian-Ting He 何健廷
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Cheng Xin Lin 林承昕
0.0 0.0
SHENG PO CHOU 周盛博
0.0 0.0
SHENG PO CHOU 周盛博
0.0 0.0
0.0 0.0
Chien-yu Lin 林建宇
0.0 0.0
Ssu Yu Chen 陳思妤
0.0 0.0
YIREN SU 蘇翊森
0.0 0.0
Yi-Syun Wang 王繹勛
0.0 0.0
0.0 0.0
Min-Chun Tsai 蔡旻均
0.0 0.0
0.0 0.0
SHAN-JEN YANG 楊善任
0.0 0.0
SHIH-EN LAI 賴世恩
0.0 0.0
Paul Liao 廖保羅
0.0 0.0
Jian-Ting He 何健廷
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Chi Lee 李奇
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:NOV 15 2022, 10:44pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Ian WU 吳佾恩
Cheng-Yu HUNG 洪晟祐
5.0
4.0
4.0
4.0
Miyagi Kana 宮城佳奈
CHUN-JUI LIN 林雋睿
4.0
3.0
5.0
5.0
3.0
2.0
0.0
0.0
Szu-Hsien LEE 李思賢
Yi Hsuan Lin 林奕玄
5.0
0.0
0.0
0.0
Yu Yang Lu 呂昱暘
Jia Rang Liou 劉佳讓
4.0
0.0
6.0
6.0
Wen-Ping Tsai 蔡文平
4.0
0.0
6.0
0.0
Yu Li CHOU 周又立
3.0
0.0
0.0
0.0
YU KUEI CHEN 陳佑奎
Po Ying LEE 李博穎
3.0
0.0
2.0
0.0
Tsung-I Chou 周宗逸
2.0
0.0
0.0
0.0
Cheng Xin Lin 林承昕
TING-LUN WANG 王庭綸
0.0
1.0
0.0
2.0
SHAN-JEN YANG 楊善任
Shao Wei Ma 馬紹為
0.0
1.0
0.0
0.0
Fu Long WU 吳福隆
0.0
0.0
7.0
7.0
Chien-yu Lin 林建宇
0.0
0.0
0.0
0.0
Ting Kai LO 羅莛凱
PO-WEI CHIANG 江博暐
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ming-Chi Guo 郭明琪
0.0
0.0
0.0
0.0
WEN LIN TENG 鄧雯琳
0.0
0.0
0.0
0.0
Chi Lee 李奇
0.0
0.0
0.0
0.0
Gui yuan LIN 林貴淵
Po chun Lin 林柏均
0.0
0.0
0.0
7.0
Yu En Liu 劉育恩
Jia Rang Liou 劉佳讓
0.0
0.0
0.0
6.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|Victor.ly Tennis Academy 維克特網球學院|MST國際穿線團隊