Loading ...

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年05月28 - 05月29日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年05月21日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年05月24日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號 員林運動公園(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, VCT 9.5A, U10, U8, 公開組已變更為VCT組別,請注意報名資訊喔, VCT U9.5
  雙打 U5.0, U7.0, 7.0A
 • 賽制(Match scoring formats) VCT挑戰組採六局三盤兩勝制|迷你綠球組採一盤四局/單淘汰制|其他組別均採一盤六局 / 單淘汰制,
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
彰化縣體育會網球委員會
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST 專業穿線團隊
最近更新於:MAY 24 2022, 11:30am
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Yin Chih Lan 藍尹志
11.0 11.0
YU-CHENG LI 李祐澄
9.0 9.0
Yu Hsien Wang 王宥憲
9.0 8.0
Tobias Schwan 徐晨揚
9.0 13.0
Hiroki Mori 森弘毅
8.0 0.0
8.0 0.0
Cheng En Yu 余承恩
8.0 11.0
8.0 0.0
Hsi Yu Lin 林錫佑
7.0 10.0
Hsi Yu Lin 林錫佑
7.0 10.0
Jordan Parker 巴喬登
7.0 0.0
7.0 9.0
Tin Yu Lin 林廷宇
6.0 0.0
YU SHENG ZENG 曾郁勝
6.0 9.0
Tin Yu Lin 林廷宇
6.0 0.0
Ren-Hao Hsiao 蕭仁豪
6.0 5.0
Chin-An PANG 龐進安
6.0 0.0
Ming-Ying LEE 李明穎
6.0 8.0
Ming-Ying LEE 李明穎
6.0 8.0
Yi chen DING 丁翊宸
6.0 9.0
CHAO WEI LIU 劉昭洧
6.0 0.0
Vincent Cheng 鄭謙文
6.0 0.0
6.0 8.0
6.0 0.0
PIN-YI CHEN 陳品亦
5.0 0.0
Po-Yu Chiu 邱柏祐
5.0 9.0
CHIH KUN Chen 陳志崑
5.0 11.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
5.0 9.0
ZHE YU LEE 李哲宇
5.0 0.0
5.0 8.0
Hui tzu JHING 江惠子
5.0 9.0
5.0 10.0
5.0 10.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 8.0
Da-Chun Liao 廖大鈞
5.0 0.0
5.0 9.0
5.0 0.0
YI-SIAN CHEN 陳奕先
5.0 9.0
KUANJEN CHOU 周冠仁
5.0 0.0
Jie LAI 賴潔
4.0 9.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 5.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 5.0
Ding-Wen JANG 張丁文
4.0 9.0
Ding-Wen JANG 張丁文
4.0 9.0
4.0 0.0
Kuan-Hung Wu 吳寬閎
4.0 7.0
Li-Cheng Hsu 徐苙程
4.0 10.0
An Wang 王安
4.0 10.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
4.0 9.0
Yi-Hsuan Kuo 郭奕暄
4.0 4.0
HSU-KAI KAO 高煦凱
4.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 5.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 5.0
Wei Jun TANG 湯偉均
4.0 8.0
4.0 9.0
Jie LAI 賴潔
4.0 9.0
Melody Huang 黃瀞瑩
3.0 7.0
Tzulun Chang 張子倫
3.0 0.0
chi-han peng 彭琪涵
3.0 0.0
CHUN-CHI WU 吳浚祈
3.0 7.0
YI-JIA Tseng 曾翊嘉
3.0 0.0
3.0 0.0
3.0 8.0
YI-JIA Tseng 曾翊嘉
3.0 0.0
3.0 7.0
3.0 0.0
chi-han peng 彭琪涵
3.0 0.0
HSUEH-CHEN YU 余學宸
2.0 8.0
2.0 0.0
2.0 11.0
2.0 11.0
2.0 8.0
WEI-LUN TSAI 蔡惟綸
2.0 8.0
Yi Xin Fang 方苡芯
2.0 8.0
LiFei Hsu 徐苙菲
2.0 11.0
2.0 0.0
HSUEH-CHEN YU 余學宸
2.0 8.0
Guan-Zhi SU 蘇冠誌
2.0 0.0
Yi-Jen Chan 詹宜蓁
2.0 1.0
Katie Huang 黃宇絜
1.0 1.0
Audrey Cheng 鄭羿嫻
1.0 0.0
Audrey Cheng 鄭羿嫻
1.0 0.0
Katie Huang 黃宇絜
1.0 1.0
1.0 0.0
Ji Wei Wang 王其蔚
1.0 3.0
Sung Yen 李 李松彥
1.0 0.0
JUN YAN LIAO 廖俊彥
1.0 0.0
Edwin Chen 陳悅安
1.0 0.0
Edwin Chen 陳悅安
1.0 0.0
Hao Wei TSAO 曹浩瑋
0.0 12.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Hsin-Wen CHEN 陳欣汶
0.0 0.0
0.0 8.0
Hsin-Wen CHEN 陳欣汶
0.0 0.0
YU-CHEN LIN 林郁晨
0.0 0.0
YU-XUAN LIN 林育萱
0.0 0.0
YU-CHEN LIN 林郁晨
0.0 0.0
Bryant YANG 楊蓬寬
0.0 0.0
PO LUN LIN 林伯倫
0.0 0.0
Tong Yu Wei 魏彤羽
0.0 0.0
Hsin Ting Wei 魏妡庭
0.0 0.0
0.0 0.0
CHIA HAN LEE 李佳翰
0.0 0.0
YUCHENG Lin 林宇承
0.0 0.0
CHIA HAN LEE 李佳翰
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Peter Wang 王照錡
0.0 0.0
Jay James 葉憲杰
0.0 0.0
Yi Hung 洪毅
0.0 0.0
Kensei Ando 安藤賢成
0.0 0.0
Min hsin Yang 楊旻鑫
0.0 0.0
Yen-Tseng Ho 何彥增
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:MAY 24 2022, 11:30am
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Tobias Schwan 徐晨揚
9.0
10.0
13.0
13.0
5.0
8.0
9.0
0.0
YU SHENG ZENG 曾郁勝
6.0
6.0
9.0
8.0
YI-SIAN CHEN 陳奕先
5.0
7.0
9.0
9.0
Wei Jun TANG 湯偉均
Po-Yu Chiu 邱柏祐
4.0
5.0
8.0
9.0
CHE SHIH LIN 林哲士
Tzulun Chang 張子倫
5.0
3.0
0.0
0.0
An Wang 王安
Li-Cheng Hsu 徐苙程
4.0
4.0
10.0
10.0
Yi Xin Fang 方苡芯
Kuo Feng Chen 陳國峯
2.0
4.0
8.0
8.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
4.0
2.0
9.0
8.0
WEI-LUN TSAI 蔡惟綸
3.0
2.0
8.0
8.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0
0.0
8.0
8.0
Yi-Hsuan Kuo 郭奕暄
4.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
YU-CHEN LIN 林郁晨
YU-XUAN LIN 林育萱
0.0
0.0
0.0
0.0
PO LUN LIN 林伯倫
Chia Ho Lin 林家禾
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
彰化縣體育會網球委員會
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST 專業穿線團隊