Loading ...

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2023年02月11 - 02月12日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2023年02月06日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2023年02月07日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, U8 迷你綠球組 (8歲以下選手限定), U10 迷你綠球組 (10歲以下選手限定), U9.5 VCT獎金挑戰賽, 9.5A VCT獎金挑戰賽, 55+ 壯年組(55歲以上選手限定), 65+ 壯年組(65歲以上選手限定)
  雙打 U7.0, U9.0, 9.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 一般組採一盤六局 / 單淘汰制,VCT組採三盤兩勝決勝盤制,迷你綠球組採一盤四局/單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-CS3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊|維克特網球學院
最近更新於:FEB 06 2023, 5:13pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
9.0 12.0
Pei Chi LEE 李珮琪
9.0 0.0
8.0 5.0
Po Ying LEE 李博穎
8.0 8.0
Vincent Cheng 鄭謙文
8.0 0.0
8.0 10.0
Tin Yu Lin 林廷宇
7.0 0.0
Roger Hou 侯翔仁
7.0 5.0
YU-CHENG LI 李祐澄
7.0 11.0
Ren-Hao Hsiao 蕭仁豪
7.0 8.0
Zu you FAN 范子宥
7.0 7.0
7.0 4.0
YUCHENG Lin 林宇承
7.0 0.0
YUCHENG Lin 林宇承
7.0 0.0
Zu you FAN 范子宥
7.0 7.0
TZU WEI CHIU 邱子瑋
7.0 0.0
Roger Hou 侯翔仁
7.0 5.0
Tin Yu Lin 林廷宇
7.0 0.0
6.0 0.0
6.0 0.0
YU-HSUAN LI 李雨暄
6.0 9.0
6.0 10.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
6.0 9.0
Cheng Xin Lin 林承昕
6.0 8.0
Jie LAI 賴潔
6.0 9.0
Bing-Qian MA 馬秉謙
6.0 8.0
6.0 0.0
CHE SHIH LIN 林哲士
6.0 10.0
Ian WU 吳佾恩
6.0 5.0
Ching Yu Lin 林敬予
6.0 4.0
Ching Yu Lin 林敬予
6.0 4.0
5.0 0.0
5.0 7.0
En-Zhe CHEN 陳恩喆
5.0 0.0
En-Zhe CHEN 陳恩喆
5.0 0.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 7.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 7.0
Wei ting Sun 孫偉庭
5.0 7.0
Jay James 葉憲杰
5.0 0.0
TING-LUN WANG 王庭綸
5.0 8.0
5.0 8.0
MengHsun Lin 林孟勳
5.0 0.0
PO-JUI Chen 陳柏叡
5.0 7.0
PO-JUI Chen 陳柏叡
5.0 7.0
CHIACHEN LIN 林家晟
5.0 0.0
Yu Chia Hung 洪鈺家
5.0 0.0
Yu Chia Hung 洪鈺家
5.0 0.0
Qian Dai 戴謙
5.0 5.0
Qian Dai 戴謙
5.0 5.0
5.0 7.0
5.0 7.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
4.0 6.0
Ding-Wen JANG 張丁文
4.0 10.0
Ding-Wen JANG 張丁文
4.0 10.0
YU KUEI CHEN 陳佑奎
4.0 8.0
4.0 6.0
4.0 0.0
Chi-Rung Weng 翁崎榕
4.0 0.0
Chi-Rung Weng 翁崎榕
4.0 0.0
PING-HUNG WU 吳秉宏
4.0 6.0
Sin He LIN 林心荷
3.0 0.0
Yan Bo Lin 林言柏
3.0 5.0
3.0 0.0
3.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
3.0 0.0
Yi Chan CHU 朱奕辰
3.0 7.0
Yi Chan CHU 朱奕辰
3.0 7.0
Yan Bo Lin 林言柏
3.0 5.0
2.0 0.0
Shao-Ching Ma 馬紹晴
2.0 0.0
Edwin Chen 陳悅安
2.0 5.0
Yi Lin Hsiao 蕭宜琳
2.0 0.0
SHI YI Tseng 曾士奕
2.0 0.0
Yi Lin Hsiao 蕭宜琳
2.0 0.0
Ryan Tseng 曾竣偉
2.0 0.0
Edwin Chen 陳悅安
2.0 5.0
TZU HAN TSENG 曾子翰
2.0 0.0
PEI YAN LIU 劉沛妍
1.0 3.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
YISHU LIN 林以樹
1.0 0.0
TZU-HAN TSENG 曾子宥
1.0 0.0
YI WEI LIN 林以蔚
1.0 0.0
Kelly Tseng 曾雅暄
1.0 0.0
PEI YAN LIU 劉沛妍
1.0 3.0
Yu-Hao CHEN 陳昱豪
0.0 0.0
Alexander Silva Alexander Manuel Silva
0.0 0.0
Terry Tsai 蔡承穎
0.0 0.0
Raymond Tai 戴仕恩
0.0 0.0
Ryder Wu 吳柏樺
0.0 0.0
Ryder Wu 吳柏樺
0.0 0.0
John Garland John Garland
0.0 0.0
John Garland John Garland
0.0 0.0
Yeh Chian Chi 葉千慈
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
RUO NI CHANG 張若婗
0.0 0.0
EN NI CHANG 張恩婗
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu-Lun Chen 陳語綸
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Ke Yang SU 蘇克洋
0.0 0.0
0.0 0.0
Chungfang Wu 吳忠芳
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
TING-WAN SHU 許庭菀
0.0 0.0
Xing chen Wu 吳星澄
0.0 0.0
0.0 0.0
Yichen Lee 李依宸
0.0 0.0
Chiao-Hsi Lin 林巧晞
0.0 0.0
Chun-Yu Lee 李峻瑜
0.0 0.0
Chun-Yu Lee 李峻瑜
0.0 0.0
TING-WAN SHU 許庭菀
0.0 0.0
Riko Pienaar Riko pienaar
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
YONG JUN TANG 湯詠鈞
0.0 0.0
YONG JUN TANG 湯詠鈞
0.0 0.0
0.0 0.0
Ying-Chu Chen 陳映竹
0.0 0.0
0.0 0.0
HSIN CHU CHEN 陳信助
0.0 0.0
KUN TENG TSAI 蔡坤騰
0.0 0.0
CHIA HUI CHEN 陳佳揮
0.0 0.0
CHEYI LIN 林哲頤
0.0 0.0
CHEYI LIN 林哲頤
0.0 0.0
Yuhsuan Chou 周郁軒
0.0 0.0
Cheng Yu Wang 王誠佑
0.0 0.0
候補名單
最近更新於:FEB 06 2023, 5:13pm
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
7.0
8.0
4.0
5.0
YU KUEI CHEN 陳佑奎
Po Ying LEE 李博穎
4.0
8.0
8.0
8.0
Po Ying LEE 李博穎
YU KUEI CHEN 陳佑奎
8.0
4.0
8.0
8.0
Cheng Xin Lin 林承昕
TING-LUN WANG 王庭綸
6.0
5.0
8.0
8.0
Ian WU 吳佾恩
Edwin Chen 陳悅安
6.0
2.0
5.0
5.0
Hung En HSU 許弘恩
0.0
0.0
0.0
10.0
Yu-Hao CHEN 陳昱豪
Yu Yen CHEN 陳昱諺
0.0
0.0
0.0
0.0
Fangchun Chen 陳芳君
HsiangI Chen 陳向沂
0.0
0.0
0.0
0.0
Yuhsuan Chou 周郁軒
Cheng Yu Wang 王誠佑
0.0
0.0
0.0
0.0
HAO CHE LIAO 廖晧喆
HAO-CHEN LIAO 廖晧辰
0.0
0.0
0.0
0.0
Te-Ching HSU 許德敬
0.0
0.0
0.0
9.0
Te-Ching HSU 許德敬
0.0
0.0
0.0
9.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊|維克特網球學院