Loading ...

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2021年09月04-5日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2021年08月26日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2021年08月30日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號 員林運動公園(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, 公開組, Under Fourteen Only (14歲以下限定)
  雙打 U4.0, U6.0
 • 賽制(Match scoring formats) 公開組/UFO組採預賽循環制 , 晉級複賽後採單淘汰,比賽採六局三盤兩勝制 其他組別均採一盤六局 / 單淘汰制
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
SHIH HONG LIN 林世苰
11.0 9.0
Bai-Jun Xu 徐百均
10.0 9.0
Wen-Yi Chou 周文毅
9.0 9.0
9.0 0.0
Cheng En Yu 余承恩
9.0 0.0
Hong-Lin CHEN 陳宏霖
8.0 9.0
Jian hong LI 李建宏
8.0 10.0
Cheng-Rung LI 李承融
7.0 9.0
Vincent Cheng 鄭謙文
7.0 0.0
7.0 8.0
Peng-Yu Lai 賴芃妤
7.0 9.0
Chen-yi liang 梁宸弋
7.0 5.0
7.0 8.0
7.0 9.0
YU-CHENG LI 李祐澄
7.0 7.0
6.0 9.0
CHIH KUN Chen 陳志崑
6.0 10.0
Yu-Cheng Lin 林宇承
6.0 0.0
6.0 0.0
MENG-TUNG CHI 紀孟彤
6.0 6.0
BLAKE LIN 林政緯
6.0 0.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
6.0 7.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
6.0 7.0
6.0 7.0
Xavier HUANG 黃宣霖
6.0 0.0
Jui-En TSAI 蔡睿恩
6.0 8.0
6.0 6.0
Jui-Fu HUNG 洪瑞甫
6.0 8.0
Yi chen DING 丁翊宸
6.0 8.0
Min Chao Kuo 郭閔超
6.0 0.0
Lucas Liao 廖遠志
6.0 0.0
WEN-EN CHI 紀維恩
6.0 7.0
Da-Chun Liao 廖大鈞
5.0 0.0
5.0 5.0
SYUAN-HO CHEN 陳泫赫
5.0 6.0
Yuan Juai Li 李元睿
5.0 10.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 7.0
Ding-Wen JANG 張丁文
5.0 7.0
Ding-Wen JANG 張丁文
5.0 7.0
Yu-Wei CHIU 邱昱維
5.0 5.0
Yu-Wei CHIU 邱昱維
5.0 5.0
YU XIANG SUN 孫郁翔
5.0 7.0
Aaron Chen 陳宇霆
5.0 5.0
JUITING HSIAO 蕭瑞廷
5.0 0.0
Bing-Qian MA 馬秉謙
5.0 8.0
5.0 5.0
Yan-Long Li 李彥龍
5.0 8.0
Yan-Long Li 李彥龍
5.0 8.0
HAO CHEN JWO 卓灝辰
5.0 0.0
5.0 3.0
Yu Jen JENG 鄭鈺臻
5.0 8.0
5.0 3.0
ZI-DI HUANG 黃子翟
5.0 9.0
Alvin HUANG 黃昱霖
4.0 0.0
TZU-FU WANG 王子輔
4.0 7.0
YI-CHEN HSUEH 薛宜宸
4.0 2.0
CHIANG LIWEI 姜力維
4.0 3.0
Tzu Kai Chao 趙咨凱
4.0 3.0
4.0 0.0
4.0 0.0
Wei Jun TANG 湯偉均
4.0 6.0
CHIANG LIWEI 姜力維
4.0 3.0
Wei Jun TANG 湯偉均
4.0 6.0
Li-Cheng Hsu 徐苙程
4.0 10.0
TANG YU KAO 高堂宇
4.0 0.0
TANG YU KAO 高堂宇
4.0 0.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
4.0 7.0
4.0 5.0
4.0 7.0
An Chieh Wu 吳安婕
4.0 0.0
Tzu Kai Chao 趙咨凱
4.0 3.0
Tzu En Chiu 邱子恩
4.0 0.0
ZI-CHE CHEN 陳子澈
4.0 0.0
Chandler WU 吳侑澂
4.0 8.0
TZU-FU WANG 王子輔
4.0 7.0
Emillie LEE 李可晴
4.0 7.0
An Wang 王安
3.0 10.0
Yu-Teng CHEN 陳昱滕
3.0 10.0
Yu Hao Chen 陳昱豪
3.0 0.0
i chI LIN 林奕麒
3.0 0.0
Fan Wang 王凡
3.0 8.0
An Wang 王安
3.0 10.0
3.0 2.0
3.0 10.0
3.0 10.0
JEN-TIEN TSUI 崔仁典
3.0 0.0
JEN-TIEN TSUI 崔仁典
3.0 0.0
3.0 0.0
JIA HAO WANG 王加豪
3.0 8.0
JIA HAO WANG 王加豪
3.0 8.0
3.0 3.0
3.0 0.0
瑞生 陳 陳瑞生
3.0 4.0
瑞生 陳 陳瑞生
3.0 4.0
3.0 4.0
3.0 4.0
3.0 0.0
3.0 10.0
Jincheng Yeh 葉錦丞
2.0 0.0
Jie LAI 賴潔
2.0 4.0
Ke Han Wang 王可涵
2.0 7.0
Yi-En Chen 陳苡恩
2.0 4.0
YU-HSUAN LI 李雨暄
1.0 4.0
1.0 3.0
Li-Fei Hsu 徐苙菲
1.0 4.0
Melody Tsai 蔡沛澄
0.0 0.0
0.0 0.0
WANG YU-CHING 汪予晴
0.0 0.0
Hsin-Hung Wu 吳欣鴻
0.0 0.0
JEN-CHANG KUO 郭仁彰
0.0 0.0
0.0 0.0
I Wen Wan 萬奕彣
0.0 0.0
JIE SEN LIN 林捷森
0.0 0.0
JIE HAO LIN 林倢豪
0.0 0.0
Yutung Su 蘇宇彤
0.0 0.0
Yutung Su 蘇宇彤
0.0 0.0
Yu-An Su 蘇禹安
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu-An Su 蘇禹安
0.0 0.0
YU-HAN HSIEH 謝聿涵
0.0 0.0
Yi-Jen Chan 詹宜蓁
0.0 0.0
Brian Chu 朱柏融
0.0 0.0
Wei Chi Lee 李偉琦
0.0 0.0
chia wei LIN 林家緯
0.0 0.0
Yi Chun LAN 藍義鈞
0.0 0.0
Yi Chun LAN 藍義鈞
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Ting-Wang Sun 孫廷旺
0.0 0.0
Ting-Wang Sun 孫廷旺
0.0 0.0
YI-SIAN CHEN 陳奕先
0.0 0.0
YI-SIAN CHEN 陳奕先
0.0 0.0
0.0 0.0
Pei-Chen Tsai 蔡沛辰
0.0 0.0
Pei-Chen Tsai 蔡沛辰
0.0 0.0
CHU DAO CHEN 陳楚到
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Yi-Ming LIU 劉益名
0.0 0.0
HSU-KAI KAO 高煦凱
0.0 0.0
0.0 0.0
YI-AN CHEN 陳奕安
0.0 0.0
Yun-jung Kuo 郭允中
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu Jui CHEN 陳宥睿
0.0 0.0
Yu Ray Chang 張祐睿
0.0 0.0
Max Tsai 蔡岱澄
0.0 0.0
YI-AN CHEN 陳奕安
0.0 0.0
Kuan hung YAO 姚冠宏
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
SHIH HONG LIN 林世苰
11.0
11.0
9.0
10.0
Chen-yi liang 梁宸弋
Wen-Yi Chou 周文毅
7.0
9.0
5.0
9.0
Hong-Lin CHEN 陳宏霖
Yu Jen JENG 鄭鈺臻
8.0
5.0
9.0
8.0
Cheng-Rung LI 李承融
7.0
6.0
9.0
9.0
Tzu En Chiu 邱子恩
Jian hong LI 李建宏
4.0
8.0
0.0
10.0
WEN-EN CHI 紀維恩
YI-CHEN HSUEH 薛宜宸
6.0
4.0
7.0
2.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
YU XIANG SUN 孫郁翔
5.0
5.0
7.0
7.0
MENG-TUNG CHI 紀孟彤
3.0
6.0
0.0
6.0
5.0
4.0
5.0
5.0
Chandler WU 吳侑澂
Bing-Qian MA 馬秉謙
4.0
5.0
8.0
8.0
5.0
3.0
3.0
3.0
KE-HAU HUNG 洪可浩
0.0
8.0
0.0
0.0
Wei-Ting CHEN 陳威廷
0.0
8.0
0.0
10.0
Yu Hao Chen 陳昱豪
Yuan Juai Li 李元睿
3.0
5.0
0.0
10.0
0.0
7.0
10.0
8.0
Yu Lin Ke 柯佑霖
4.0
3.0
7.0
0.0
0.0
7.0
0.0
9.0
WANG YU-CHING 汪予晴
Anna Hsu 許家瑄
0.0
6.0
0.0
10.0
An Wang 王安
An Wang 王安
3.0
3.0
10.0
10.0
3.0
3.0
10.0
10.0
HAO CHEN JWO 卓灝辰
5.0
0.0
0.0
0.0
Aaron Chen 陳宇霆
0.0
5.0
0.0
5.0
ZI-CHE CHEN 陳子澈
Yi-Ming LIU 劉益名
4.0
0.0
0.0
0.0
Jui Chung Lee 李瑞中
PO-YEN TSENG 曾柏諺
4.0
0.0
8.0
8.0
Fan Wang 王凡
3.0
1.0
8.0
3.0
Hsin-Hung Wu 吳欣鴻
Yu-Teng CHEN 陳昱滕
0.0
3.0
0.0
10.0
Li-Fei Hsu 徐苙菲
Yi-En Chen 陳苡恩
1.0
2.0
4.0
4.0
Jie LAI 賴潔
YU-HSUAN LI 李雨暄
2.0
1.0
4.0
4.0
Chih-Ting Hsu 徐志廷
YU JEN HSU 徐右任
0.0
0.0
0.0
0.0
LIU CHIHMING 柳志明
0.0
0.0
0.0
0.0
LIU CHIHMING 柳志明
YU JEN HSU 徐右任
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Chih-Ting Hsu 徐志廷
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Huai Wen FAN 范懷文
TZU YUN HUANG 黃子芸
0.0
0.0
9.0
0.0
Yen Ting-En 顏廷恩
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊