Loading ...

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年02月12日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年02月04日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年02月08日
 • 比賽地點(Venue Address) 彰化縣員林市員南路17號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, 公開組, Under Fourteen Only (14歲以下限定), 迷你綠球組
  雙打 U5.0, U7.0, 7.0A
 • 賽制(Match scoring formats) 公開組/UFO組採預賽循環制 , 晉級複賽後採單淘汰,比賽採六局三盤兩勝制,迷你綠球組採一盤四局單淘汰制,其他組別均採一盤六局 / 單淘汰制。
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Yin Chih Lan 藍尹志
11.0 11.0
11.0 11.0
Yu-Ran QIU 邱郁然
10.0 10.0
YUEH-HAN WU 吳約翰
9.0 10.0
YU-CHENG LI 李祐澄
8.0 9.0
Hong-Lin CHEN 陳宏霖
8.0 9.0
Cheng En Yu 余承恩
8.0 11.0
8.0 0.0
Zongxuan YANG 楊宗軒
7.0 10.0
7.0 8.0
YU SHENG ZENG 曾郁勝
7.0 9.0
6.0 10.0
Tin Yu Lin 林廷宇
6.0 0.0
Anna Hsu 許家瑄
6.0 11.0
Leo Hsu 許佑威
6.0 12.0
6.0 8.0
Tin Yu Lin 林廷宇
6.0 0.0
6.0 10.0
YAN JIA ZENG 曾彥嘉
6.0 7.0
YAN JIA ZENG 曾彥嘉
6.0 7.0
Yi chen DING 丁翊宸
6.0 9.0
6.0 8.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
6.0 10.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 8.0
5.0 7.0
5.0 9.0
5.0 0.0
Dollar CHIU 邱德樂
5.0 8.0
5.0 10.0
IAN LIU 劉苡硯
5.0 0.0
5.0 7.0
YI-SIAN CHEN 陳奕先
5.0 7.0
Shan-Lin Chen 陳詳霖
5.0 8.0
PIN-YI CHEN 陳品亦
4.0 0.0
Yutung Su 蘇宇彤
4.0 4.0
DING-WEN JANG 張丁文
4.0 8.0
DING-WEN JANG 張丁文
4.0 8.0
MU-JHE HSIEH 謝牧哲
4.0 6.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 6.0
MU-JHE HSIEH 謝牧哲
4.0 6.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 6.0
YU-CHIN TSUI 崔佑勤
4.0 9.0
Yu Chen Lin 林禹辰
4.0 0.0
4.0 7.0
4.0 7.0
PIN-YI CHEN 陳品亦
4.0 0.0
TZU-FU WANG 王子輔
4.0 8.0
4.0 3.0
4.0 8.0
4.0 3.0
An Chieh Wu 吳安婕
4.0 0.0
An Chieh Wu 吳安婕
4.0 0.0
TZU-FU WANG 王子輔
4.0 8.0
An Wang 王安
4.0 7.0
HSU-KAI KAO 高煦凱
3.0 0.0
Yu-An Su 蘇禹安
3.0 4.0
3.0 0.0
Yu-An Su 蘇禹安
3.0 4.0
3.0 0.0
Yi-Jen Chan 詹宜蓁
2.0 5.0
Ingrid Wu Ingrid Wu
2.0 5.0
Ingrid Wu Ingrid Wu
2.0 5.0
Yi Chan CHU 朱奕辰
2.0 1.0
Fan Wang 王凡
2.0 6.0
Emillie LEE 李可晴
2.0 9.0
Emillie LEE 李可晴
2.0 9.0
YU-HSUAN LI 李雨暄
2.0 6.0
Yi-Jen Chan 詹宜蓁
2.0 5.0
Yi Xin Fang 方苡芯
1.0 8.0
1.0 6.0
1.0 2.0
1.0 0.0
1.0 4.0
1.0 2.0
Jun Ye CHEN 陳軍燁
0.0 0.0
0.0 0.0
JUN YAN LIAO 廖俊彥
0.0 0.0
Dai Zying 戴子穎
0.0 0.0
0.0 0.0
Zih-Yun LIN 林子芸
0.0 0.0
Zih-Yun LIN 林子芸
0.0 0.0
SHIH-CHIEH HO 何士杰
0.0 0.0
Fang-Hsi Hsu 許芳僖
0.0 0.0
Fang-Hsi Hsu 許芳僖
0.0 0.0
Yu Hsien Wang 王宥憲
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
CHIH YUAN KAO 高志沅
0.0 0.0
JieMing PAI 白傑明
0.0 0.0
0.0 0.0
Pei-I Hsu 許倍溢
0.0 0.0
Pei-I Hsu 許倍溢
0.0 0.0
Zhi Jie Zeng 曾芷婕
0.0 0.0
KE-HAU HUNG 洪可浩
0.0 9.0
Ya-Chen Lin 林亞辰
0.0 0.0
Zih-Heng LIN 林子恆
0.0 0.0
Zih-Heng LIN 林子恆
0.0 0.0
Tzu-Yi HUANG 黃子儀
0.0 0.0
Lo-Yi HUANG 黃珞旖
0.0 0.0
Chiao-Wei KE 柯喬偉
0.0 0.0
0.0 0.0
YIN-KUEI HO 何印奎
0.0 0.0
I-JAN HO 何一然
0.0 0.0
Chin-Peng Lin 林錦鵬
0.0 0.0
Chin hao Lee 李晉豪
0.0 0.0
Chin hao Lee 李晉豪
0.0 0.0
Fong-Sian WU 吳豐献
0.0 0.0
Kuo Feng Chen 陳國峯
0.0 8.0
SIH-CYUAN GUO 郭思詮
0.0 0.0
En Jou Lin 林恩鍒
0.0 0.0
Wei ying Chen 陳威穎
0.0 0.0
Sin He LIN 林心荷
0.0 0.0
YI-JIA Tseng 曾翊嘉
0.0 0.0
YI-HUNG YAO 姚邑澒
0.0 0.0
0.0 0.0
Yan Bo Lin 林言柏
0.0 0.0
CHIEH-JUI FAN 范捷睿
0.0 0.0
Yu-Na Wu 吳雨娜
0.0 0.0
Wei-Lun TSAI 蔡惟綸
0.0 0.0
Kuan-Hung WU 吳寬閎
0.0 0.0
0.0 0.0
Zhi-Hua Huang 黃志華
0.0 0.0
Yu Yang Lu 呂昱暘
0.0 0.0
Kuan-Hung WU 吳寬閎
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
YI-KAI CHEN 陳奕愷
0.0 0.0
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
SHIH HONG LIN 林世苰
11.0
9.0
11.0
11.0
Pin-Jia TSENG 曾品嘉
Yu-Ran QIU 邱郁然
7.0
10.0
10.0
10.0
YUEH-HAN WU 吳約翰
Chia-Lin OU 歐佳霖
9.0
7.0
10.0
10.0
SHIH HONG LIN 林世苰
Yutung Su 蘇宇彤
9.0
4.0
11.0
4.0
YU SHENG ZENG 曾郁勝
7.0
6.0
9.0
8.0
Li-An SU 蘇俐安
TING HSU LEE 李庭旭
2.0
9.0
8.0
9.0
6.0
5.0
10.0
10.0
5.0
5.0
7.0
7.0
Yuan Hao LIN 林元皓
TING HSU LEE 李庭旭
0.0
9.0
0.0
9.0
Zongxuan YANG 楊宗軒
Jun Ye CHEN 陳軍燁
7.0
0.0
10.0
0.0
Te-Ching HSU 許德敬
0.0
7.0
9.0
0.0
0.0
6.0
8.0
10.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
Wei Ting Chiu 邱偉庭
6.0
0.0
10.0
0.0
YI-SIAN CHEN 陳奕先
5.0
0.0
7.0
0.0
Tsai LI 李才
5.0
0.0
9.0
0.0
Jie LAI 賴潔
0.0
3.0
0.0
6.0
Yi Chan CHU 朱奕辰
Chih-Chi Lin 林志吉
2.0
1.0
1.0
6.0
Wei-Lun TSAI 蔡惟綸
3.0
0.0
0.0
0.0
Fan Wang 王凡
2.0
1.0
6.0
6.0
Yi Xin Fang 方苡芯
Kuo Feng Chen 陳國峯
1.0
0.0
8.0
8.0
Dai Zying 戴子穎
Hao Wei TSAO 曹浩瑋
0.0
0.0
0.0
0.0
FU-CHING HSU 許富景
Hung En HSU 許弘恩
0.0
0.0
8.0
0.0
Yu Yang Lu 呂昱暘
Jia Rang Liou 劉佳讓
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CHIH YUAN KAO 高志沅
0.0
0.0
0.0
0.0
Chiao-Wei KE 柯喬偉
Tzu-Yi HUANG 黃子儀
0.0
0.0
0.0
0.0
YU,SHIN SU 蘇俞心
Chia Min Tsui 崔佳珉
0.0
0.0
0.0
0.0
CHIA-CHUN CHU 朱家鈞
0.0
0.0
0.0
0.0
Yuan-Hung HSU 許元鴻
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊