Loading ...

5月臺北心元站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 5月臺北心元站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年05月07-8日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年04月29日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年05月04日
 • 比賽地點(Venue Address) 夢想體育學院-新生公園網球中心 台北市中山區新生北路三段105號(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5
  雙打 U4.0, U6.0
 • 賽制(Match scoring formats) 所有組別均採一盤六局 / 單淘汰制,同日最多可報名一個組別
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly|心元網球共同主辦
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex 優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST 專業穿線團隊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Hiroki Mori 森弘毅
8.0 0.0
Roger Hou 侯翔仁
7.0 10.0
7.0 0.0
Wen Yan Chen 陳文彥
7.0 0.0
6.0 9.0
6.0 9.0
Timothy Lu 盧冠達
6.0 0.0
Yi Chun LAN 藍義鈞
6.0 9.0
Audrey Kao 高芷涵
6.0 11.0
Candy Day 戴子淇
6.0 0.0
Timothy Lu 盧冠達
6.0 0.0
IKAI WANG 王奕凱
6.0 0.0
Brendon Lau 劉柏廷
5.0 0.0
Brendon Lau 劉柏廷
5.0 0.0
5.0 7.0
5.0 7.0
kuo-yu liao 廖國佑
5.0 0.0
kuo-yu liao 廖國佑
5.0 0.0
CHU YU CHANG 張主又
4.0 7.0
Ding-Wen JANG 張丁文
4.0 9.0
Ding-Wen JANG 張丁文
4.0 9.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 5.0
Wei ting Sun 孫偉庭
4.0 5.0
CHIH-YING HO 何治穎
4.0 6.0
4.0 0.0
SINFU LIN 林信甫
4.0 0.0
Yi-shin Chou 周益鑫
4.0 5.0
4.0 11.0
Luke Lee 李緯倫
4.0 0.0
WEI-HUA HUANG 黃偉華
4.0 0.0
Ernest Chien 簡心誠
3.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 5.0
3.0 0.0
Pei-I Hsu 許倍溢
3.0 0.0
chi-han peng 彭琪涵
3.0 0.0
3.0 0.0
Zing Hong Chu 朱倖宏
3.0 7.0
Chris Sheng 盛孝凱
3.0 0.0
YEN-NI CHIANG 江妍妮
3.0 9.0
Ernest Chien 簡心誠
3.0 0.0
Yu Ju SHEN 沈佑儒
3.0 9.0
Yi-Xun Liu 劉翊郇
3.0 0.0
LIANG-YU CHEN 陳亮宇
3.0 9.0
Uma Feng 封河美
2.0 0.0
2.0 3.0
Yang Cheng en 楊承恩
2.0 9.0
PINZHU SU 蘇品竹
2.0 0.0
Fu Xuan Liu 劉馥瑄
2.0 0.0
Fang-Hsi Hsu 許芳僖
2.0 0.0
KAI-XIN CHENG 鄭愷心
1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0
Samuel Chien 簡心仁
1.0 0.0
Samuel Chien 簡心仁
1.0 0.0
En-Zhe CHEN 陳恩喆
1.0 0.0
1.0 2.0
1.0 0.0
KAI-XIN CHENG 鄭愷心
1.0 0.0
1.0 0.0
Brandon Lee 李樂謙
0.0 0.0
Jingzhou Lin 林靖洲
0.0 0.0
Sheng Yao LU 盧聖曜
0.0 9.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu Lin HSU 許育菱
0.0 0.0
0.0 0.0
Yenting Wang 王彥婷
0.0 0.0
Darren Huang 黃偉誠
0.0 0.0
Dylan Liu 劉愷元
0.0 0.0
ZI-XU LEE 李子旭
0.0 0.0
Wen Albert 温俞叡
0.0 0.0
Avelynn Wen 温俞榛
0.0 0.0
Shihwei KAO 高詩偉
0.0 0.0
Guan Wen Liao 廖冠雯
0.0 0.0
0.0 0.0
Yu Kai Liao 廖昱凱
0.0 0.0
Yu Kai Liao 廖昱凱
0.0 0.0
候補名單
Edwin Chen 陳悅安
1.0 0.0
4.0 0.0
JUI HENG WU 吳睿恒
2.0 0.0
Jia De LIN 林佳德
6.0 11.0
5.0 11.0
4.0 10.0
4.0 10.0
0.0 0.0
Po-hung Tseng 曾柏閎
4.0 0.0
Po-hung Tseng 曾柏閎
4.0 0.0
Joshua Yu 游修誠
0.0 0.0
FEI FAN YU 游非凡
4.0 0.0
Bridget Su 蘇家瑩
0.0 0.0
Dragon Chang 張太洋
1.0 0.0
Yi yi Chang 張依依
1.0 0.0
Kai-Wei Ma 馬凱威
0.0 0.0
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Li Hsuan LIN 林立軒
7.0
5.0
0.0
7.0
Pin-Tsen CHOU 周品岑
PIN-HUNG CHOU 周品宏
5.0
6.0
6.0
6.0
CHU YU CHANG 張主又
CHIH-YING HO 何治穎
4.0
4.0
7.0
6.0
CHIEH-JUI FAN 范捷睿
3.0
3.0
0.0
0.0
Uma Feng 封河美
2.0
4.0
0.0
12.0
Yi Chun LAN 藍義鈞
6.0
0.0
9.0
0.0
Yang Cheng en 楊承恩
LIANG-YU CHEN 陳亮宇
2.0
3.0
9.0
9.0
Marcelo Wang 王照宇
0.0
5.0
9.0
0.0
2.0
3.0
3.0
0.0
3.0
2.0
0.0
3.0
Shih Chieh Lu 魯世傑
4.0
0.0
0.0
0.0
Fang-Hsi Hsu 許芳僖
Fu Xuan Liu 劉馥瑄
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
6.0
Rui Xi Lin 林叡希
YEN-NI CHIANG 江妍妮
0.0
3.0
9.0
9.0
CHI AN CHUANG 莊淇安
Sheng Yao LU 盧聖曜
3.0
0.0
8.0
9.0
Pei-I Hsu 許倍溢
ZI-XU LEE 李子旭
3.0
0.0
0.0
0.0
Hao-Wei Cheng 程浩偉
SHIH JIE LO 羅世杰
3.0
0.0
9.0
0.0
Che-Yan LEE 李哲延
0.0
0.0
8.0
0.0
Wen Albert 温俞叡
Avelynn Wen 温俞榛
0.0
0.0
0.0
0.0
Avelynn Wen 温俞榛
Wen Albert 温俞叡
0.0
0.0
0.0
0.0
Yu Lin HSU 許育菱
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly|心元網球共同主辦
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex 優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST 專業穿線團隊