Loading ...

6月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

friends
賽事資訊
 • 賽事名稱(Event) 6月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽
 • 比賽日期(Event Date) 2022年06月18-19日
 • 報名截止日期(Entry Deadline) 2022年06月13日
 • 籤表公告日期(Draw Announce Date) 2022年06月13日
 • 比賽地點(Venue Address) 橋頭竹林公園網球場 Ciaotou Tennis Court(Google Map)
 • 組別(Divisions)
  單打 U4.0, U5.0, U6.0, U7.5, 7.5A, VCT挑戰賽 U9.5, VCT挑戰賽 9.5A, U8迷你綠球組(2014年後出生限定), U10迷你綠球組(2012年後出生限定)
  雙打 U7.0, U9.0, 9.0A
 • 賽制(Match scoring formats)
 • 詳細競賽規程(Rule book) 下載競賽規程 Download
 • 比賽用球(Official ball) Yonex TB-TR3
報名表單

報名已截止

主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Shan-yuan OU 歐善元
10.0 11.0
10.0 0.0
9.0 13.0
9.0 0.0
Tobias Schwan 徐晨揚
9.0 13.0
Vincent Cheng 鄭謙文
8.0 0.0
Yi-An Chen 陳奕安
7.0 10.0
YUCHENG Lin 林宇承
7.0 0.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
6.0 10.0
Yu-Wei Hsu 許淯維
6.0 8.0
Yu-Wei Hsu 許淯維
6.0 8.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
6.0 10.0
Chia-En TSENG 曾加恩
6.0 9.0
Chia-En TSENG 曾加恩
6.0 9.0
YI CHIAO FANG 方藝橋
6.0 9.0
Chia-En TSENG 曾加恩
6.0 9.0
Chia-En TSENG 曾加恩
6.0 9.0
6.0 10.0
Yi chen DING 丁翊宸
6.0 10.0
Tin Yu Lin 林廷宇
6.0 0.0
Po Yi WU 吳柏毅
5.0 10.0
Chihheng Chen 陳志恆
5.0 0.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
5.0 9.0
Yu Ren LIN 林昱仁
5.0 0.0
OU Yang Chieh 歐陽傑
5.0 9.0
5.0 0.0
OU Yang Chieh 歐陽傑
5.0 9.0
JUN KAI ZHAN 詹濬愷
5.0 9.0
Ian WU 吳佾恩
4.0 6.0
4.0 10.0
Jun-Tsung WU 吳閏琮
4.0 9.0
TZU-HSUN SU 蘇子勛
4.0 0.0
Yu-An TSAI 蔡宇安
4.0 9.0
Yu-An TSAI 蔡宇安
4.0 9.0
Huang Yi Chou 周晃亦
4.0 8.0
Miyagi Kana 宮城佳奈
4.0 0.0
Huang Yi Chou 周晃亦
4.0 8.0
4.0 10.0
4.0 9.0
4.0 12.0
TZU-HSUN SU 蘇子勛
4.0 0.0
4.0 12.0
Yen Ching LIU 劉儼慶
3.0 8.0
YU CHENG LIN 林育澄
3.0 8.0
YU CHENG LIN 林育澄
3.0 8.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 0.0
Wun Yen Wang 王文彥
3.0 0.0
Yu Li CHOU 周又立
3.0 0.0
Yu Li CHOU 周又立
3.0 0.0
3.0 0.0
Szu-Hsien LEE 李思賢
3.0 0.0
Szu-Hsien LEE 李思賢
3.0 0.0
CHUN-JUI LIN 林雋睿
3.0 9.0
Yen Ching LIU 劉儼慶
3.0 8.0
Qian DAI 戴謙
3.0 0.0
TSUNG-YI YEH 葉宗益
3.0 0.0
Ching Sen YU 游景森
2.0 0.0
Wei-Lun TSAI 蔡惟綸
2.0 8.0
Wei-Lun TSAI 蔡惟綸
2.0 8.0
MU TING LIN 林睦庭
2.0 0.0
MU TING LIN 林睦庭
2.0 0.0
MinFeng Lin 林旻鋒
2.0 7.0
SHENG PO CHOU 周盛博
2.0 0.0
Cheng-Yu HUNG 洪晟祐
2.0 0.0
HUANG YI-JUI 黃弈睿
2.0 7.0
Ke Han Wang 王可涵
2.0 7.0
Hao Yu LIN 林浩宇
2.0 7.0
2.0 8.0
2.0 0.0
Hao Yu LIN 林浩宇
2.0 7.0
Wen-Ping Tsai 蔡文平
2.0 9.0
1.0 7.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
Kai chi Huang 黃楷齊
1.0 0.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
1.0 0.0
SHANG-LUN LI 李尚倫
1.0 0.0
GENG-LUN LI 李庚倫
1.0 0.0
YI-XUAN MA 馬翊軒
1.0 0.0
Wei cheng Lin 林威丞
1.0 0.0
1.0 7.0
YI HUNG 洪毅
1.0 0.0
Sin-Lun Chang 張信倫
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
FENG-TU KANG 康風都
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Kuan He LIN 林冠合
0.0 0.0
KUO YU-DE 郭有得
0.0 0.0
Derrick Lin 林佑昕
0.0 0.0
Yi-Han Huang 黃苡涵
0.0 0.0
Cheng Yen WU 吳政諺
0.0 0.0
CHUN-CHI LIU 劉俊其
0.0 0.0
0.0 0.0
Chi-Cheng Liu 劉期正
0.0 0.0
En Chi Hsu 許恩綺
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
YU-XUAN CHENG 鄭伃琁
0.0 0.0
0.0 0.0
Tsung-I Chou 周宗逸
0.0 0.0
Tsung-I Chou 周宗逸
0.0 0.0
Yi-Xuan Li 李怡萱
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Rou-Qian Wang 王柔謙
0.0 0.0
Chao-Kai Yang 楊朝凱
0.0 0.0
0.0 0.0
Rou-Qian Wang 王柔謙
0.0 0.0
PEI-SHUAN LIU 劉沛萱
0.0 0.0
WEI-CHENG KUO 郭威成
0.0 10.0
YU-CEN Ling 凌語岑
0.0 0.0
0.0 0.0
YU CHIH HUANG 黃友志
0.0 0.0
0.0 0.0
Hong-En Chen 陳宏恩
0.0 0.0
Yu-Hung Lin 林育弘
0.0 0.0
GE-AN LAI 賴葛安
0.0 0.0
0.0 0.0
En Chi Hsu 許恩綺
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Chi-Rung Weng 翁崎榕
0.0 0.0
CHI-JUI YANG 楊奇叡
0.0 0.0
Kuan-I LEE 李冠儀
0.0 0.0
Chi-Rung Weng 翁崎榕
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Emma Ma 馬婕軒
0.0 0.0
Jeffrey Kuo 郭維仁
0.0 0.0
Peter Wang 王照錡
0.0 0.0
SHIH EN LAI 賴世恩
0.0 0.0
LI HSUAN CHEN 陳立軒
0.0 0.0
TING-LUN WANG 王庭綸
0.0 0.0
Min Chen Tsai 蔡旻臻
0.0 0.0
Hong Rui Kuo 郭紘睿
0.0 0.0
Yu Feng CHEN 陳昱豐
0.0 0.0
Hong Rui Kuo 郭紘睿
0.0 0.0
Wei-Lin SUNG 宋韋霖
0.0 10.0
Jonathan Kuo 郭維中
0.0 0.0
Uching Zheng 鄭羽晴
0.0 0.0
Yi Ming Lee 李宜明
0.0 0.0
Shi Pu-Yi 施溥怡
0.0 0.0
候補名單
名稱 UTR(單打) UTR(雙打)
Tobias Schwan 徐晨揚
9.0
9.0
13.0
13.0
Chia Lin OU 歐佳霖
7.0
7.0
10.0
10.0
Chia Lin OU 歐佳霖
7.0
7.0
10.0
10.0
Yi-An Chen 陳奕安
7.0
6.0
10.0
11.0
MENG-JAN Tsai 蔡孟然
6.0
5.0
7.0
12.0
Marcelo Wang 王照宇
0.0
10.0
11.0
0.0
Shan-yuan OU 歐善元
0.0
10.0
13.0
11.0
Jun-Tsung WU 吳閏琮
TSUNG-YI YEH 葉宗益
4.0
3.0
9.0
0.0
CHUN-JUI LIN 林雋睿
Miyagi Kana 宮城佳奈
3.0
4.0
9.0
0.0
Yu-Chen Chiu 邱祐辰
7.0
0.0
12.0
11.0
Kuan-I LEE 李冠儀
6.0
0.0
11.0
0.0
Yi chen DING 丁翊宸
Kai Lin Liang 梁鎧麟
6.0
0.0
10.0
0.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
Wei-Lin SUNG 宋韋霖
6.0
0.0
10.0
10.0
4.0
2.0
9.0
8.0
Kevin Chen LUNG MAO KEVIN CHEN
Wei Ting Chiu 邱偉庭
6.0
0.0
10.0
10.0
Ian WU 吳佾恩
Ke Han Wang 王可涵
4.0
2.0
6.0
7.0
Wen Yu Chen 陳玟諭
Jonathen Peng 彭翊軒
1.0
4.0
8.0
9.0
Qian DAI 戴謙
Lin Yu 林禹
3.0
0.0
0.0
0.0
Yi-Xuan Li 李怡萱
PING-HUNG WU 吳秉宏
0.0
3.0
0.0
0.0
SHENG PO CHOU 周盛博
Christie Chen 陳亭尤
2.0
0.0
0.0
0.0
Wei-Lin SUNG 宋韋霖
0.0
0.0
10.0
0.0
TING-LUN WANG 王庭綸
YU KUEI CHEN 陳佑奎
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
0.0
Keith Hu 胡凱翔
0.0
0.0
0.0
0.0
PIN-HUNG CHEN 陳品弘
0.0
0.0
0.0
0.0
Te-Ching HSU 許德敬
Yu Feng CHEN 陳昱豐
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
Yi-cheng Jian 簡翊宬
Chi LEE 李奇
0.0
0.0
0.0
0.0
Fu Long WU 吳福隆
0.0
0.0
0.0
0.0
CHIH-WEI CHIU 邱志偉
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
En Chi Hsu 許恩綺
0.0
0.0
0.0
0.0
Li lin LAI 賴麗琳
YU FAN HUANG 黃瑜凡
0.0
0.0
0.0
8.0
Po chun Lin 林柏均
0.0
0.0
0.0
0.0
候補名單
主辦單位(Host)
Victor.ly
協辦單位(Co-host)
贊助單位(Sponsors)
Yonex優乃克|ESPNER|西北旅遊|MST國際穿線團隊